امروز :یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان مدارس ابتدائی ناحیه 3 کرج

دانلود پایان نامه بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان مدارس ابتدائی ناحیه ۳ کرج در این پژوهش به بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان مدارس ابتدائی پرداخته شده است. پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء آن حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. لذا پیشرفتهای چشمگیری در کلیه زمینه های علمی فعلی حاصل این حس سیری ناپذیر کسانی است که زندگی خود را وقف جامعه بشری کرده و می کند. توسعه و […]

دانلود تحقیق بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایۀ دانش آموزان دختر پایۀ سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقۀ 18 تهران

دانلود پایان نامه بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایۀ دانش آموزان دختر پایۀ سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقۀ ۱۸ تهران در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایۀ دانش آموزان دختر پایۀ سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة ۱۸ تهران می باشد. انسان در درون خانواده متولد می شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و کار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی که اساسی ترین عوامل شکل دهندۀ شخصیت محسوب می شود در درون خانواده شکل می گیرد. خانواده نخستین مدرسه […]

دانلود تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم دو تا از مدارس کرج

دانلود پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم دو تا از مدارس کرج در این پژوهش به بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم مدارس کرج پرداخته شده است. جامعه پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان کرج که از بین آنها ۱۰۰ آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون مداد کاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت (MPPT) و همین طور برای سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال […]

دانلود پایان نامه شناسایی اختلالات شایع یادگیری در دانش آموزان مرند

دانلود پایان نامه شناسایی اختلالات شایع یادگیری در دانش آموزان مرند تحقیق و پژوهش درباره شناسایی اختلالات شایع یادگیری در بین دانش آموزان مرند می باشد. امید است این پژوهش بتواند به عنوان یک مقاله­ ی علمی پژوهشی، برخی مطالب اصلی در خصوص اختلالات یادگیری را که دانستن آن برای معلمان، دانشجویان و دانش پژوهان روان شناسی لازم است در اختیارآنان قرار دهد و پایه ای برای تحقیقات بعدی باشد. آموزش و پرورش در هر جامعه به عنوان رکن اصلی اعتلاء و پیشرفت، نقش اساسی و مهمی را بر عهده دارد و برنامه ریزان نیز با تعیین محتوای درسی و […]

دانلود پایان نامه تعیین ابعاد برنامه درسی پنهان دروس معارف اسلامی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تبریز

دانلود پایان نامه تعیین ابعاد برنامه درسی پنهان دروس معارف اسلامی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تبریز تحقیق به تعیین ابعاد برنامه درسی پنهان از دیدگاه دانشجویان می پردازد. بار ارزشی ناخواستۀ حاصل از مواجهه دانشجویان با برنامه درسی آشکار و لذا منظور از برنامه های درسی پنهان در دروس معارف اسلامی در نظام آموزش عالی و در پژوهش حاضر را می­توان بار ارزشی ناخواستۀ حاصل از مواجهه دانشجویان با این دروس هستند. منظور از بار ارزشی ناخواسته در این پژوهش تمام تأثیراتی است که این درس می تواند در باورها، ارزش­ها نگرش­ها، طرز تلقی­ها با توجه به اسناد در دسترس […]

دانلود پایان نامه بررسی نقش همکاری والدین با مربیان در پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه بررسی نقش همکاری والدین با مربیان در پیشرفت تحصیلی در این تحقیق به بررسی نقش همکاری والدین با مربیان در پیشرفت تحصیلی می باشد. یافتن راه حلهای برای همکاری بیشتر و صمیمانه بین خانه و مدرسه، موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدائی دخترانه شهرستان خوی می باشد. از مجلات و کتب مختلف مطالبی جمع آوری گردید و در قسمت پیشینه تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد و هسته تحقیقات و مطالب نشانگر این حقیق هستند که همکاری نزدیک والدین با مربیان موجب پیشرفت تحصیلی فرزندان می شود بنا به تحقیقات کشورهای خارجی در رابطه با […]

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر نقش معلم در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان مرند

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر نقش معلم در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان مرند در این تحقیق به بررسی تأثیر نقش معلم در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان مرند پرداخته شده است. انگیزه پیشرفت یکی از انگیزه­ های مهم اجتماعی است که رفتار آدمی را تحت تأثیر قرار می ­دهد این انگیزه را می­ توان به عنوان آرزو برای پیشی گرفتن بر یک رفتار معیاری ویژه تعریف کرد. (کورمن ۱۹۷۶). انگیزه پیشرفت یعنی این که فرد تمایل دارد کاری را در یک زمینه به خوبی انجام دهد و عملکردش را به طور خودجوش ارزیابی کند. انگیزه […]

دانلود دانلود پایان نامه بررسی هفت عامل مهم در علل افت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه بررسی هفت عامل مهم در علل افت تحصیلی دانش آموزان در این ﭘﮋوهش هفت عامل مهم علل افت تحصیلی که برای دانش آموزان در معرض خطر موثر هستند تحلیل شده است این عوامل عبارتند: آموزشی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی، خانواده و حضور و تکرار پایه در یک سال بودند. نتایج نشان داد که عامل تحصیلی بیشترین نقش را در شناسایی دانش آموزان در معرض شکست تحصیلی دارد و عامل حضور هیچ نقشی را در شکست تحصیلی به عهده ندارد. به نظر معلمان بهترین راهبردهای جلوگیری از شکست تحصیلی راهبردهای آموزشی است. رهبران کشورهای در حال توسعه اغلب اهمیت […]

دانلود پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های پرورش خلاقیت در آموزش با استفاده از روشهای تدریس خلاقیت محور در مدارس

دانلود پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های پرورش خلاقیت در آموزش با استفاده از روشهای تدریس خلاقیت محور در مدارس هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت و موانع و محدودیت های پرورش خلاقیت در آموزش درس هنر و و رابطه بین خلاقیت معلمان هنر و نگرش آنان نسبت به استفاده از روشها و فنون تدریس خلاقیت محور در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر همدان می باشد. در همین ارتباط به بررسی موانعی چون موانع فردی مربوط به دانش آموزان، موانع انگیزشی معلمان، موانع شخصیتی و نگرشی معلمان، توانایی ها و روش های آموزشی معلمان، ساختار و محتوای آموزشی و لوازم و […]

دانلود پایان نامه بررسی آموزش پیش از دبستان بر رشد اجتماعی کودکان

دانلود پایان نامه بررسی آموزش پیش از دبستان بر رشد اجتماعی کودکان شواهد پژوهشی موجود نشان داده است که آموزش پیش از دبستان بر جنبه های مختلف رشد جسمانی، شناختی، زبانی، عاطفی و اجتماعی تأثیر دارد در مواردی نیز این نوع آموزشها مورد تردید قرار گرفته اند. بنابراین لازم است به این سوال که آیا آموزش پیش از دبستان لازم است پاسخ گفت، که آنچه ، در بررسی های بعمل آمده مشهود است اینکه تعلیم و تربیت خردسالان حدود ۲ قرن است که در جهان مسبوق به سابقه می باشد و با گذشت زمان تحت تأثیر مکاتب مختلف فکری و […]