امروز :چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه مطالعه و ورزش در پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان پسر و دختر دوره دبیرستان

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه مطالعه و ورزش در پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان پسر و دختر دوره دبیرستان این تحقیق به بررسی اوقات فراغت دانش آموزان پسر و دختر دوره دبیرستان می پردازد. لذا ابتدا سعی شده تا اوقات فراغت و فرصتهای فراغتی تشریح سپس محدودیت های فراغتی جوانان تحلیل و بررسی شود. فعالیتهای اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخور دارند که کارشناسان از آن به مثابه آئینه فرهنگ یک جامعه یاد میکنند. به این معنا که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه به میزان زیادی معرف خصوصیات فرهنگی آن جامعه است این تحقیق با روش پیمایشی […]