امروز :سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران
کد محصول:   242
قیمت محصول:   19800 تومان
تعداد صفحه:   206 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   317 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   19800 تومان
تعداد صفحه:   206 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران

هوش عاطفی یکی از مهمترین عامل تعیین کننده توانایی مدیر در حل مؤثر تعارض و برخورداری از هوش است. برخلاف آنچه که در گذشته تصور می شد و هوش شناختی را تنها عامل موفقیت و از عوامل تعیین کننده موفقیت افراد در کار و زندگی می دانند (گلمن، ۱۹۹۵). آنچه که امروزه هوش عاطفی نامیده می شود در اصل، منبع اصلی انرژی، قدرت، آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزش ها و اهداف فد را در زندگی فعال می سازد.

با توسعه عاطفی فرد می آموزد که احساسات خود و دیگران را تأیید کند و برای آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گوید و در می یابد که عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حیاتی و سودمندی در اختیار او می گذارند. این واکنش قلبی است که نبوغ خلاق و شهود را شعله ور می سازد. فرد را با خود صادق می گرداند، روابط اطمینان بخش برقرار می کند ، تصمیمات مهم را روشن می کند، قطب نمای درونی برای زندگی و کار فراهم آورد و شخص را به پیش آمدهای غیر مترقبه و راه حل های موفقیت آمیز رهنمون می سازد (کوپر، ۱۸۸۰، به نقل از عزیزی، ۱۳۷۷).

حل تعارض در سازمانها

تحقیقات نشان می دهند که حل تعارض در سازمانها نیاز به ایجاد یک محیط مسالمت آمیز، کاهش تبعیض و برقراری عدالت، یادگیری مشارکتی، پیشگیری از خشونت و تفکر انتقادی دارد (کاترین، ۱۹۹۵). مدیرانی می توانند چنین محیط هایی را خلق کنند که از هوش عاطفی بالایی برخوردار باشند. مدیر با داشتن شعور عاطفی بالا می تواند نسبت به تعارض آگاهی بیشتری کسب نماید و بدین وسیله سریع تر و صحیح تر تعارض را شناسایی کند و با همدلی و اطمینان به هدایت سودمند آن بپردازد و از این طریق محیطی فراهم آورد که کارکنان از سلامت روانی بیشتری در آن برخوردار شوند.

چرا که افراد با داشتن یک رابطه سالم، احساس پذیرش، درک حمایت، ارزش، اعتماد و اهمیت می کنند و این تأمین کننده سلامت روانی و افزایش کارایی و سودمندی افراد است. در چنین فضایی است که مدیریت تعارض به شکل سازنده آن امکان پذیر می شود. یک مدیر چنانچه بتواند گوینده خوب و فرستنده خوب، شنونده خوب و گیرنده خوب باشد، مشارکت افراد درون و بیرون سازمان را از طریق جلب اعتماد فراگیر تأمین خواهد کرد و این امر موفقیت او را در حصول به اهداف سازمان تضمین خواهد کرد.

اهداف آموزش و پرورش در دانشگاهها

حصول اهداف آموزش و پرورش در دانشگاهها منوط به استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی است. اما پویایی نظام آموزشی به عوامل مختلفی از جمله وجود روابط سالم و به دور از هرگونه تیرگی و همکاری و همدلی بین کارکنان دارد تا افراد بتوانند در محیطی پویا و سالم در جهت تحقق اهداف شخصی و سازمانی گام بردارند.

بنابراین مدیران باید این حقیقت را بپذیرند که تعارض جزء انکار ناپذیر زندگی سازمانی است و مدیریت سازمان چاره ای جز پذیرش آن ندارد. آنها می بایست از تعارض برای افزایش اثربخشی سازمان بهره جویند. برای مدیریت تعارض در سازمانها تکنیک های متعددی وجود دارد. همکاری، مصالحه، رقابت، سازش و اجتناب از روش های برخورد با تعارض است که در این تحقیق از آنها در قالب سه راهبرد راه حل گرا، عدم مقابله و کنترل نام برده شده است.

عملکرد مدیران تربیت بدنی و ورزش

پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که نگاهی موشکافانه به مدیران تربیت بدنی و ورزش که وظایف گوناگونی در محیط دانشگاهی برعهده دارند، داشته باشد. از طرفی باید متذکر شد که بین مدیران آموزشی و اجرایی از نظر نوع کاری که انجام می دهند ماهیتاً تفاوت هایی وجود دارد. زیرا بخش عمده کار مدیر آموزشی در ارتباط با مسائل آموزشی، دانشجو و اساتید که صرفا مشغول به تحصیل و کار در یک رشته خاصی هستند می باشد. ولی مدیران اجرایی با تمام دانشجویان سر و کار دارند، که هر یک در رشته های خاصی مشغول به تحصیل می باشند.

مهارتهای ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران

پژوهش حاضر در نظر دارد که میزان هوش، مهارتهای ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض را در مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، و همچنین ارتباط هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی را با راهبردهای مدیریت تعارض مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه الگوی مناسبی ارائه دهد که بتواند مدیران را در حل موفقیت آمیز تعارضات کمک نماید.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۲

زیربنای نظری تحقیق …………………………………………………………………………… ۷

تعارض و ماهیت آن……………………………………………………………………………… ۸

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی ……………………………………………… ۱۳

دیدگاه سنتی ………………………………………………………………………………….. ۱۴

دیدگاه کثرت گرا ……………………………………………………………………………….. ۱۵

دیدگاه تعامل گرا ………………………………………………………………………………. ۱۶

انواع تعارض ……………………………………………………………………………………. ۱۷

تعارض درون فردی ……………………………………………………………………………. ۲۲

تعارض بین فردی ……………………………………………………………………………… ۲۴

تعارض بین گروهی …………………………………………………………………………… ۲۵

تعارض بین سازمانی …………………………………………………………………………. ۲۵

علل ایجاد تعارض در سازمان ها ……………………………………………………………. ۲۵

تعارض در اثربخشی سازمان ………………………………………………………………… ۳۳

راهبردهای پیشگیری از تعارض ……………………………………………………………… ۳۴

راهکارهای رفع تعارض ……………………………………………………………………….. ۳۵

سبک های مدیریت تعارض ………………………………………………………………….. ۳۸

راهبردهای مدیریت تعارض ………………………………………………………………….. ۴۰

چانه زنی ………………………………………………………………………………………. ۴۶

میانجی گری ………………………………………………………………………………….. ۴۹

حکمیت ………………………………………………………………………………………… ۵۰

خلاصه بحث تعارض …………………………………………………………………………… ۵۰

هوش …………………………………………………………………………………………… ۵۲

تعریف هوش عاطفي …………………………………………………………………………. ۵۳

اساس زیستی عواطف و هوش عاطفي …………………………………………………… ۵۹

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی ……………………………………………….. ۶۲

هوش از دیدگاه گاردنر ………………………………………………………………………… ۶۲

هوش عاطفي از دیدگاه مایر و سالوی ……………………………………………………… ۶۴

هوش از دیدگاه بار-اُن …………………………………………………………………………. ۶۵

ابعاد هوش از دیدگاه بار-اُن …………………………………………………………………… ۶۶

هوش از دیدگاه گلمن …………………………………………………………………………. ۶۷

مؤلفه های هوش گلمن ………………………………………………………………………. ۶۸

مؤلفه خود آگاهی ……………………………………………………………………………… ۶۸

مؤلفه مدیریت خود (کنترل عواطف) ……………………………………………………….. ۶۹

مؤلفه آگاهی اجتماعی (همدلی) …………………………………………………………. ۷۱

فصل دوم

مؤلفه مهارت های اجتماعی (مدیریت روابط) …………………………………………….. ۷۳

مؤلفه خود انگیزی ……………………………………………………………………………… ۷۶

توجه معاصر به هوش عاطفی ………………………………………………………………… ۷۸

تقسیم بندی بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک …………………………………….. ۸۱

نقش وراثت و محیط در هوش ………………………………………………………………… ۸۲

ویژگی های افراد باهوش عاطفي بالا و پائین ………………………………………………. ۸۳

آموزش و یادگیری هوش ………………………………………………………………………. ۸۷

هوش عاطفي در محل کار ……………………………………………………………………. ۹۷

ارتباطات (مهارت های ارتباطی) ……………………………………………………………. ۹۹

چهارچوب مفهومی ارتباطات ………………………………………………………………… ۱۰۲

هدف ارتباط ……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

اهمیت ارتباطات ………………………………………………………………………………. ۱۰۵

فرآیند ارتباطات ………………………………………………………………………………… ۱۰۷

انواع ارتباطات …………………………………………………………………………………. ۱۱۰

مهارت های ارتباطی مدیران ………………………………………………………………… ۱۱۱

تعریف مهارت های ارتباطی …………………………………………………………………. ۱۱۲

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن ……………………………………………………… ۱۱۲

مهارت کلامی …………………………………………………………………………………. ۱۱۴

مهارت بازخورد …………………………………………………………………………………. ۱۱۶

مهارت شنود مؤثر …………………………………………………………………………….. ۱۱۷

خلاصه بحث ارتباطات ………………………………………………………………………… ۱۱۹

الگو (مدل) …………………………………………………………………………………… ۱۲۱

نظریه های الگوسازی ………………………………………………………………………… ۱۲۳

انواع الگو (مدل) …………………………………………………………………………….. ۱۲۴

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………. ۱۲۷

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………… ۱۳۲

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۳۵

هدف کلی تحقیق ……………………………………………………………………………. ۱۳۵

اهداف ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………. ۱۳۶

فرضیه های اصلی …………………………………………………………………………….. ۱۳۶

فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………….. ۱۳۷

پیش فرضهای تحقیق …………………………………………………………………………. ۱۳۸

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۳۸

تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………. ۱۴۰

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

تعارض

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………… ۱۴۷

تحقیقات انجام شده در خارج کشور …………………………………………………………. ۱۵۴

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………….. ۱۶۴

تحقیقات انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………… ۱۶۶

ارتباطات

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………….. ۱۷۵

تحقیقات انجام شده در خارج کشور ……………………………………………………….. ۱۸۱

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق ………………………………………………………….. ۱۸۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

روش تحقیق …………………………………………………………………………………… ۱۸۹

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

نمونه تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۹۰

انتخاب حجم نمونه لازم ……………………………………………………………………… ۱۹۰

متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………….. ۱۹۳

ابزار و وسیله تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۹۴

نحوه امتیاز دهی ……………………………………………………………………………… ۱۹۵

پایایی پرسشنامه های تحقیق …………………………………………………………….. ۱۹۷

نحوه جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………. ۲۰۰

روش های آماری ……………………………………………………………………………… ۲۰۰

رعایت مسائل اخلاقی ……………………………………………………………………….. ۲۰۱

منابع فارسی ………………………………………………………………………………….. ۲۰۲

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………… ۲۰۴

فهرست اشکال

شکل ۱: ماهیت اساسی تعارض سازمانی …………………………………………………. ۹

شکل ۲: مدل ساده ناکامی …………………………………………………………………. ۲۲

شکل ۳: عکس العمل فرد نسبت به ناکامی ………………………………………………. ۲۳

شکل ۴: تعارض و تغییر ……………………………………………………………………….. ۳۲

شکل ۵: الگوی ساده فرآیند ارتباطات ……………………………………………………… ۱۰۷

شکل ۶: الگوی پیچیده فرآیند ………………………………………………………………. ۱۰۸

شکل ۷: تقسیم اوقات مدیران ……………………………………………………………… ۱۱۳

شکل ۸: یک نوع طبقه بندی مدل ها ………………………………………………………. ۱۲۵

فهرست جداول

جدول ۱: مقایسه رویکردهای حل تعارض ……………………………………………………. ۴۴

جدول ۲: راهبردهای چانه زنی ……………………………………………………………….. ۴۸

جدول ۳: کوزان …………………………………………………………………………………. ۱۵۷

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران
دانلود:  
قیمت محصول:   19800 تومان
تعداد صفحه:   206 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<