امروز :چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
کد محصول:   265
قیمت محصول:   8800 تومان
تعداد صفحه:   98 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   309 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
پایان نامه مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات اگر به هر دلیلی امکان خرید آنلاین را ندارید می توانید از طریق کارت به کارت و فایل مورد نظرتان را به ایمیلتان ارسال میکنیم..
دانلود:  
قیمت محصول:   8800 تومان
تعداد صفحه:   98 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار

چه عاملی باعث می شود نوجوانان کشورمان تبدیل به نوجوانان بزهکار می شود که نوجوانان در آن مرحله بحرانی اعمالی را بطور عمد یا غیر عمد مرتکب شوند. از جمله بزهکاری که پاشیده شدن نظام خانواده، فقر مالی، عدم نظارت صحیح بر رفتارهای نوجوانان، نداشتن وسایل تفریح سالم، پرخاشجویی یکی از والدین و عدم تحمل رفتار آنها بوسیله نوجوانان عواملی هستند که دختران و پسران را به فرار از خانواده، شرکت در باند بزهکاری، پناه بردن به اعتیاد، دزدی و یا فحشا وا می دارند. (بهرامی هادی، روان شناسی نوجوانی، سال ۱۳۵۸، ص ۱۰۷)

بزهکاران آسیب دیده

از آنجایی که  مطالعات اجتماعی نشان می دهد که بیشترین بزهکاران آسیب دیده بهنجار یک جامعۀ نابهنجارند یعنی افرادی که از نظر روانی، طبیعی و بهنجارند ولی به علت شرایط جامعه نابهنجار دست به بزهکاری می زنند و نیز جمعیت کثیری از افراد کشورمان را نوجوان تشکیل می دهند که آینده سازان جامعه محسوب می گردند.

بنابراین رسیدگی به امور و مسایل آن باید از اولویت خاصی برخوردار باشد. با توجه به اینکه عده کثیری از نوجوانان جامعه که در آیندۀ نه چندان دور باید از نیروی آنها جهت سازندگی کشور استفاده شود تحت عنوان افراد مجرم و بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت بسر می برند. بنابراین مطالب فوق محقق را بر آن داشت تا بررسی و مقایسه بین ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار پسر با نوجوانان عادی انجام دهد تا با شناسایی بهتر ویژگی های شخصیتی این گروه بتوان خدمات راهنمایی مشاوره ای بیشتر و مطلوب تری به آنان ارائه داد و این قشر آسیب پذیر را با ذکر علل و عوامل بزهکاری یاری نمود. (قائمی، علی، شناخت و هدایت و تربیت نوجوانان و جوانان، سال ۱۳۶۴، ص ۸۵)

فهرست مطالب

گواهی ………………………………………………………………………………………………….. الف

تقدیر و تشکر ……………………………………………………………………………………………. ب

تقدیم …………………………………………………………………………………………………….. ج

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۲

انگیزه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۴

فایده و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………. ۵

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۶

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۶

موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۷

فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۷

تعریف عملیاتی تحقیق …………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: ادبیات (پیشینه تحقیق)

تاریخچه ای از روان شناسی نوجوانی ……………………………………………………………….. ۱۰

تعاریف نوجوانی …………………………………………………………………………………………. ۱۲

دنیای تازه افکار نوجوانی ……………………………………………………………………………….. ۱۵

طبقه بندی مشکلات جوان و نوجوان …………………………………………………………………. ۱۷

چرا همه افراد هنجارها را نمی شکنند و فقط برخی هنجار شکنی می کنند؟ ………………… ۲۰

بزهکاری، نوجوانان بزهکار …………………………………………………………………………….. ۲۲

تعریف بزهکاری ………………………………………………………………………………………….. ۲۵

طبقه بندی بزه ………………………………………………………………………………………….. ۲۶

دیدگاه کلاسیک …………………………………………………………………………………………. ۲۷

نظریه یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۲۸

نظریه ناکامی یا فرصتهای نابرابر ………………………………………………………………………. ۲۸

تفاوت بزهکاری و مجرم …………………………………………………………………………………. ۳۰

عوامل خانوادگی ………………………………………………………………………………………… ۳۲

عوامل موجود در مدرسه ……………………………………………………………………………….. ۳۹

عدالت برای نوجوانان ……………………………………………………………………………………. ۴۳

نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری …………………………………………………….. ۴۵

جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………. ۴۷

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۴۹

پژوهشهای معاصر در زمینۀ تشخیص خصوصیات شخصیتی بزهکاران …………………………… ۵۱

راه های پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (نوجوانان بزهکار) ………………………………………. ۵۳

نظریه فلاسفه یونان ……………………………………………………………………………………. ۵۶

عزت نفس ……………………………………………………………………………………………….. ۶۲

ابعاد عزت نفس …………………………………………………………………………………………. ۶۴

مفهوم خود ………………………………………………………………………………………………. ۶۵

ابعاد خویشتن …………………………………………………………………………………………… ۶۶

عوامل موثر بر سطح خودپنداری ………………………………………………………………………. ۶۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

تعریف جامعه آماری …………………………………………………………………………………….. ۷۲

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………… ۷۲

نوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۷۲

ابزارهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………. ۷۲

شیوه نمره گذاری گزینه ها ……………………………………………………………………………. ۷۳

روش آماری تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۷۴

فصل چهارم: بیان و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………… ۷۶

توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………….. ۷۸

جدول ۱: نمرات کسب شده توسط دو گروه بزهکاری نوجوانان و غیر بزهکار ……………………. ۷۸

جدول ۲: توزیع فراوانی نمرات پرسشنامۀ خودپنداره بک در بزهکاری و غیربزهکار ……………… ۷۹

نمودار ۱: نمودار فراوانی نمرات پرسشنامه خودپنداره بک در نوجوانان غیر بزهکار ……………… ۸۰

جدول ۳: توزیع فراوانی نمرات پرسشنامۀ خودپنداره بک در نوجوانان بزهکار ……………………. ۸۱

نمودار ۲: نمودار فراوانی پرسشنامۀ خودپنداره بک در نوجوانان …………………………………… ۸۲

تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………. ۸۳

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………. ۸۶

پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۸۶

منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۸۷

ضمائم

آزمون خودپنداره بک ……………………………………………………………………………………. ۸۹

شیوه نمره گذاری گزینه های تست بک …………………………………………………………….. ۹۸

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود:  
قیمت محصول:   8800 تومان
تعداد صفحه:   98 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<