امروز :چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه مقایسه عوامل مؤثر بر فشار روانی بر دانشجویان شاهد و غیرشاهد شهر تهران
کد محصول:   497
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   113 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   211 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه مقایسه عوامل مؤثر بر فشار روانی بر دانشجویان شاهد و غیرشاهد شهر تهران
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات اگر به هر دلیلی امکان خرید آنلاین را ندارید می توانید از طریق کارت به کارت و فایل مورد نظرتان را به ایمیلتان ارسال میکنیم..
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   113 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه مقایسه عوامل مؤثر بر فشار روانی بر دانشجویان شاهد و غیرشاهد شهر تهران

موضوع اصلی تحقیق بررسی تأثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران نظر شخصی درباره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است وقتی از طریق آزمونها دانشجویان یا دانش آموزان سنجیده می شوند این سنجش باعث می شود تا عملکردها به صورت واقع نمایان شود.

علل موفقیت

یک تحلیل اسنادی از واکنشها و عملکردهای دانشجویان به بازه های تحصیلی آنها فرض می کند که دانشجویان بطور فسخی علل موفقیت و شکست خود را شناسایی می کنند و این فراین اسنادی نه تنها در اسناد دادن به علل خاص و واحد از قبیل استعداد، کوشش، دشواری، شانسی و فشار روانی و روحی است، بلکه همین طور در استنباط های مربوط به ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن و قابلیت کنترل نیز وجود دارد، یعنی از دانشجویان عملکرد و نتایج تحصیلی خوبی دارند که عموماً موفقیت خود را درون سازی می کنند.

حال آنکه دانشجویان ناموفق بر اهمیت عوامل محیطی تأکید می ورزند، اما این الگوی اسنادی ممکن است وابسته به چندین فرآیند مربوط به هم از جمله سوگیریهای خدمت به خود، خبرپردازی منطقی و ملاحظات خود-شناساندن باشد.

فشارهای روانی

فشارهای روانی به طبقه ای کلی از مشکلات اشاره می کند که وجه تمایزشان از سایر مشکلات این است که در فشار روانی به فشارهایی که بر سیستم وارد می شود و واکنش سیستم در برابر آنها توجه می شود، سیستم می تواند فیزیولوژیک، اجتماعی یا روان شناختی باشد. (صبوری، ۱۳۷۷، ص ۲۲)

اسنادها همچنین بصورتی نظام دار به انتظارات مربوط به عملکرد آینده در یک درس و تحصیل و همین طور به واکنش نسبت به بازخورد دریافتی از آزمون پیوند دارند، طبق یک الگوی چند وجهی پیون اسناد روان و عواطف، این روابط میان روان و اسنادها هم در سطح چند وجهی و هم در سطوح واحد به وقوع می پیوندند. به علاوه اسنادها بر رفتار اثر دارند، زیرا بعضی از الگوهای اسنادی منجر به عملکرد ضعیف، کاهش پایداری درماندگی و ناتوانی در طیف کمک کارهای درسی می شود. چندین تحقیق نشان داده است که اسناد پس داده به عوامل قابل کنترل و ناپایدار ممکن است عملکردهای تحصیلی را پس از شکست تسهیل کند. (کریمی، ۱۳۸۲، ص ۱۲۶)

راههای دیگری وجود دارد برای اینکه عملکردها را بتوانیم مشاهده کنیم و آن را مورد سنجش قرار دهیم، برای سنجیدن عملکرد دانش آموزان یا دانشجویان می توان از طریق ارزشیابی کردن عملکرد یا امتحان و آزمون استفاده کرد.

فشارها و مشکلات

فشار روحی بخش عمده زندگی روزمره هر فردی است که فرد می تواند بطور مؤثر با آن مقابله کند هر فردی فشارهای روانی را در زندگی خود، تجربه می کند و فشار روانی بخشی از شرایط زندگی و انسانی است آن گونه که در هنر و ادبیات تمامی اعصار ثبت شده است و در زندگی روزمره، فشارها به راههای مختلف خود را نشان می دهد که از جمله آن پاسخهایی که با عصبانیت داده می شود سردردهای شدید، و نیز تأثیر بر روندهای کاری و تحصیلی. (صبوری مقدم ۱۳۷۷، ص ۲۰)

اثر فشارهای روانی را می توانیم به اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کنیم:

که به واکنش فوری، کوتاه مدت، هشدار دهنده فشار روانی اغلب در پاسخ ستیز یا گریزی گفته می شود این اصطلاح توسط کانن ۱۹۲۹ به کار گرفته شد و توصیف واکنش فیزیولوژیکی و زیستی شیمیایی است که در برابر موقعیت های تهدید کننده و فشارزا در بدنمان رخ می دهد پاسخ خودکار است و ما کنترل هوشیارانه اندکی بر آن داریم چنین پاسخی بخشی ضروری از ذخیره حیاتی تکاملی ما بوده است.

بدون این پاسخ ستیز و گریز «انسان ماقبل تاریخ باقی نمی ماند. هزاران سال پیش پاسخی بواسطه تهدید حیوانات وحشی برانگیخته می شد؛ امروزه همان پاسخ توسط موقعیت های متنوع بی شماری برانگیخته می شود، پاسخ برانگیختگی بدنی یا واکنش ستیز یا گریز، یا واکنش هشدار دهنده با جزئیات نشان داده می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: گسترده علمی موضوع

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………. ۴

پرسشهای تحقیق ………………………………………………………………………………… ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………… ۷

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۸

فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۹

محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………… ۹

تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم: بررسی موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی

نظریه و تئوریها ………………………………………………………………………………….. ۱۳

تاریخچه توجه به استرس یا فشار روانی ………………………………………………… ۱۳

محیط اجتماعی…………………………………………………………………………………….. ۲۱

محیط طبیعی……………………………………………………………………………………….. ۲۲

مقابله با فشارهای روانی …………………………………………………………………………….. ۲۷

تدابیر و روشهای فایق آمدن مؤثر…………………………………………………………. ۲۷

تدابیر غیر مؤثر در مقابله با استرس………………………………………………………. ۲۹

بررسی نظرگاههای مختلف پیرامون استرس…………………………………………… ۳۷

دیدگاه سنتی زیست شناختی………………………………………………………………….. ۳۷

موقعیت روان شناختی………………………………………………………………………….. ۴۸

آزادی حرکت………………………………………………………………………………………. ۵۰

درمان مشکلات مربوط به استرس…………………………………………………………. ۵۴

پژوهشهای انجام شده در خارج كشور …………………………………………………. ۵۹

پژوهشهای انجام شده در داخل کشور…………………………………………………… ۷۰

فصل سوم: فرآیند روش شناختی

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۸۳

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۸۳

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… ۸۳

نمونه آماری……………………………………………………………………………………….. ۸۳

روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………. ۸۴

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………….. ۸۴

نحوه جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………. ۸۵

روشهای آماری ………………………………………………………………………………….. ۸۵

فشار روانی

فصل چهارم: یافته های مربوط به سؤال و فرضیه های تحقیق

یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………. ۸۷

تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………….. ۸۷

جداول و نمودارها……………………………………………………………………………….. ۸۷

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… ۱۰۰

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………… ۱۰۴

پیوست (پرسشنامه) …………………………………………………………………………….. ۱۰۹

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه مقایسه عوامل مؤثر بر فشار روانی بر دانشجویان شاهد و غیرشاهد شهر تهران
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   113 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<