امروز :چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی تأثیر سبکهای فرزندپروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان
کد محصول:   454
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   113 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   262 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی تأثیر سبکهای فرزندپروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   113 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر سبکهای فرزندپروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان

سبکهای فرزندپروری و خلاقیت کودکان بین کشورها و گروههای اجتماعی مختلف، به تفاوتهای چشمگیری در زمینه روابط والدین و فرزندان یا به عبارت دیگر شیوه های فرزندپروری برخوردیم که در دهه های نخست میلادی (سه دهه نخست) حاضر، روشهای فرزندپروری تا حدود زیادی زیر نفوذ مکتب رفتارگرایی بود. جای تردید است که پدران و مادران زیادی این شیوه خشک را به کار بسته باشند. اما به هر حال دیدگاه متخصصان آن زمان چنین بوده است.

به نظر می رسد در حال حاضر شاهدند در جهت عکس هستیم و چنین می نماید که امروز والدین احساس می کنند که ساده گیری پاسخگویی مشکل آنها نیست. به هر حال روابط والدین و کودک یکی از بحثهای مهم روانشناسی است. البته باید توجه داشت که رفتار والدین ابعاد مختلف دارد و فقط شامل تغییرات یکنواخت نمی شود.

به طوری که ممکن است والدین هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اینکه آنها را طرد نمایند، یا اینکه در حین دست داشتن آنها در انضباط نیز سخت گیری کنند، پاسخ طفل نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین با شخصیت آنها ارتباط پیدا نمی کند. بلکه ماحصل ترکیب عوامل مختلف می باشد.

فرزندپروری

نقش الگوهای فرزندپروری و تأثیرات آنان به میزان خلاقیت کودکان، چه در روند تکاملی انسان و چه در توسعه ترقیات آینده جهان، امری شایسته التفات بوده و در هر عصری که این نقش در غبار کم اتفاقی مسئولان رنگ باخته و یا بهبوته فراموشی سپرده شده است، جهان به گرفتار آمده است، و اهمیت آن است که سبکهای فرزندپروری و خلاقیت یکی از مشکلات و گرفتاریهای جوامع بشری می باشد چرا که این امر با سیاست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوندهای ناگسسته دارد که با تأسف در خانواده و آموزش و پرورش امروز ما نیز سرچشمه بسیار نارساییها به شمار می رود.

از طرفی مسئله خلاقیت مسئله ای است که در همه کشورها اعم از پیشرفته صنعتی و یا در حال رشد مطرح و در همه زمانها به نحو خاص خود بروز کرده است، لذا تحقیق درباره عوامل و راههای شکوفایی آن همواره مورد نیاز جوامع بوده است. از طرفی تنوع ضرر و زیانهایی که از این راه یعنی نادیده گرفتن افراد خلاق جامع به عمر انسانها و یا به منابع مادی آن می رسد آنچنان رقم شایان توجهی را در بر می گیرد.

رشد خلاقیت

باید تکاملهای آموزشی کارایی خود را بیشتر در راه افزایش استعدادها و تواناییهای کودکان به کار برند. شناخت و آگاهی نسبت به الگوهای فرزندپروری و میزان خلاقیت می تواند به والدین و کودکان و همچنین مسئولان آموزش و پرورش و محققان و نظریه پردازان اجتماعی و فرهنگی کمک کند تا در برخورد با کودکان آگاهانه عمل کنند و مسائل و مشکلات آنها را در نظر داشته باشند.

در این راستا، برآنیم تا علل متفاوت شکوفایی خلاقیت و همچنین عللی که مانع از رشد خلاقیت کودکان می شود را بررسی کرده و به اثبات برسانیم و با روشهای متفاوت والدین، سلطه گری، آسان گیری و وابستگی شدید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهیم، تا کارکرد هر یک از روشهای مورد نظر به میزان خلاقیت کودکان نشان داده و مناسب بودن و مزایا و معایب هر کدام از آنها را با روشی علمی به اثبات برسانیم.

تربیت کودکان

بدون شک اهمیت و نقش نهاد خانواده به عنوان اولین جایگاه اجتماعی و مهمترین عامل تعیین کننده رفتار کودکی بر کسی پوشیده نیست. لذا لازم است والدین به عنوان مهمترین اعضای این نهاد که در تماس دائم هستند و دنیای او را می سازند. از  سبکهای فرزندپروری و روشهای تربیتی کودک اطلاع کافی داشته باشند، یکی از مشکلات عمده که معمولاً والدین با آن روبرو هستند، عدم اطلاع کافی از چگونگی کاربرد شیوه های تربیتی مناسب در مورد فرزندانشان است.

استعداد – خلاقیت

هر چند پیش بینی ویژگیهای شخصیتی بعدی بر مبنای روشهای خاص سبکهای فرزندپروری بسیار دشوار است اما شواهدی در دست است که براساس آن می توان گفت بدون شک خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیتها ایفا می کند، یا اینکه عوامل ژنی، پیدایش استعداد، خلاقیت را هر افراد ممکن می سازد معذالک بروز و رشد این استعدادها تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد. به طوری که می توان گفت: خلاقیت به عنوان یک استعداد حاصل تعامل پیچیده وراثت و محیط است. در این پژوهش برآنیم تا مشخص کنیم که آیا شیوه های فرزند پروری با روشهای که والدین در تربیت فرزندانشان به کار می برند چه تأثیری بر خلاقیت آنان دارد؟

والدین معمولاً از نتایج برخوردهای خود با کودکان بازخوردی دریافت نمی کنند، پدر و مادر نمی داند در هر سنی از فرزندانشان چه انتظاراتی باید داشته باشند، معمولاً والدین از روشهای به ارث رسیده از نیاکان خود برای تربیت فرزندان استفاده می کنند و کمتر به فکر اصلاح آن روشها هستند.

لذا اگر والدین بدانند که روشهایی که آنها برای تربیت فرزند خود به کار برند چه اثرات منفی می تواند داشته باشند. در به کارگیری آن روشها دقت کافی منظور خواهد داشت. از طرف دیگر همانطور که بارها گفته شده است اهمیت نیاز به ذهنهای خلاق و آفریننده در جامعه کنونی پرورش کودکان خلاق به عنوان منابع انسانی فردا بر هیچ کس پوشیده نیست. (تورنس، ۱۹۷۹)

فهرست مطالب

فصل اول: بررسی تأثیر فرزندپروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………… ۶

ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………….. ۷

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم: پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۱

تعریف خلاقیت ………………………………………………………………………………. ۱۴

مفهوم خلاقیت ………………………………………………………………………………… ۱۷

نظریه های مربوط به خلاقیت ………………………………………………………………. ۱۹

خلاقیت معمولی و خارق العاده ……………………………………………………………. ۲۳

چه چیزی خلاقیت نیست؟ ………………………………………………………………….. ۲۴

تفکر خلاق ……………………………………………………………………………………. ۲۶

فرآیند خلاق ………………………………………………………………………………….. ۲۷

ویژگیهای تفکر واگرا از دیدگاه گیلفورد ……………………………………………….. ۲۹

عوامل مؤثر در خلاقیت ……………………………………………………………………… ۳۰

عواملی که مانع خلاقیت می شود …………………………………………………………. ۳۷

سبکهای فرزندپروری و روشهای پرورش خلاقیت ………………………………………….. ۳۸

راهنمای عملی برای تشخیص خلاقیت کودکان ……………………………………….. ۴۰

ویژگی های کودکان خلاق ……………………………………………………………….. ۴۴

اشکال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در کودکان ………………………………. ۴۹

الگوی شفیر …………………………………………………………………………………… ۵۳

موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان …………………………………………………. ۵۷

چگونه رفتارهای والدین می تواند خلاقیت را برانگیزد ……………………………….. ۵۸

نیل به دستاورد – نه نمره …………………………………………………………………… ۶۱

والدین فعال و مستقل ………………………………………………………………………… ۶۱

قدردانی از خلاقیت ………………………………………………………………………….. ۶۲

تصور ذهنی از آینده …………………………………………………………………………. ۶۲

شوخ طبعی …………………………………………………………………………………….. ۶۳

اصول تورنس …………………………………………………………………………………. ۶۳

شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………………… ۶۵

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۷۲

نمونه آماری …………………………………………………………………………………… ۷۳

روش آماری …………………………………………………………………………………… ۷۴

ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۷۴

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری ………………………………………………………… ۷۵

پایایی و اعتبار آزمون ……………………………………………………………………….. ۷۶

آزمون سنجش خلاقیت …………………………………………………………………….. ۷۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقمه …………………………………………………………………………………………….. ۸۰

تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………….. ۸۱

منابع در محتوا …………………………………………………………………………………..

فهرست جداول

جدول ۱: میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبکهای فرزندپروری والدین            ۸۱

جدول ۲: همبستگی مربوط به فرضیه شماره یک………………………………………. ۸۱

جدول ۵: میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری                      ۸۵

جدول ۶: همبستگی مربوط به هزینه ۳……………………………………………………. ۸۵

جدول ۳: میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزندپروری والدین                      ۸۹

جدول ۴: همبستگی مربوط به فرضیه شماره ۲………………………………………….. ۸۹

جدول ۷ تا جدول ۳۶ : توزیع فراوانی سبک فرزندپروری والدین……………………………….. ۹۱

جدول ۳۷ تا جدول ۴۴ : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان………………………………………… ۱۰۶

 

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی تأثیر سبکهای فرزندپروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   113 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<