امروز :چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر در بین دانشجویان ابهر
کد محصول:   412
قیمت محصول:   13800 تومان
تعداد صفحه:   87 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   330 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر در بین دانشجویان ابهر
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   13800 تومان
تعداد صفحه:   87 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر در بین دانشجویان ابهر

رابطه ورزش و عزت نفس دانشجویان و ضرورت آن از چند جنبه نمایان است. می دانیم که در سالهای اخیر بحث های زیادی در رابطه با اجرای طرح فراگیر ورزش در کشور وجود دارد و مقدمات آن نیز در حال پیگیری است که یکی از راههای اجرای این طرح از طریق دانشگاه و مدارس است ضروری است که حقایق برابر برنامه ریزان و مسئولان نظام آموزش و پرورش کشور که تربیت بدنی بخشی از این نظام است روشن گردد.

تربیت بدنی به عنوان بخش مهمی از تعلیم و تربیت رسالتی بزرگ در تکامل جسمانی و روانی و اجتماعی افراد داشته و اهداف آموزشی و تربیتی و اجتماعی را دنبال می کند و رشد فزآینده و گسترش دامنه اطلاعات هم چنین دانش و تحقیقات در رشته تربیت بدنی با بکارگیری تکنیک های علمی موجب گردید، روانشناسان ورزشی نیز با تحقیق در مورد شخصیت به ابهامات و سؤالات موجود در این زمینه پاسخ گویند.

اثری که ورزش به عزت نفس دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین خصوصیات شخصیتی که بسیار مورد توجه و تأکید دانشمندان شاخه های مختلف علم روانشناسی قرار گرفته است بسیار اساسی و مهم است. مهم چنان که یک مربی ورزشی نقش بهتر را مایه ترقی ورزشکار خود می داند. مشاوران و روانشناسان بالینی و روانشناسان عمومی نیز سعی دارند اهمیت ورزش را در افزایش عزت نفس و در نتیجه سلامت روانی را کشف کنند که محققین آن را یکی از نتایج بد فصل عزت نفس قوی می دانند پیدا کنند.

عزت نفس در دانشجویان فعالیت های ورزشی

محققان معتقدند که فعالیت های تربیت بدنی و ورزش با تربیت روانی آمیخته است و هر تجربه حرکتی یا تغییر جسمانی یک تغییر با تجربه روانی را به همراه دارد، برخی از محققین معتقدند که فعالیت های تربیت بدنی و ورزش با تربیت روانی آمیخته است و هر تجربه حرکتی یا تغییر جسمانی یک تغییر یا تجربه روانی را به همراه دارد، برخی از محققین از ورزش به عنوان ابزار تربیت و شکل پذیری شخصیت یاد کرده اند و برخی نیز به توان اجتماعی تربیت بدنی تأیید نموده اند.

سؤالات نمونه واری که در این چارچوب مطرح می شوند از این قرار است که آیا افرادی که فعالیت ورزشی دارند، صفات شخصیتی خاصی دارند؟ با نوجوانانی «سیر در این تحقیق» که فعالیت ورزشی دارند آیا رشته های تیمی و انفرادی تأثیرات متفاوت بر آنها دارند؟ آیا بین مدت فعالیت ورزشی و ویژگی های شخصیتی ارتباطی وجود دارد؟بدیهی است که شخصیت نیز می تواند در انتخاب نوع ورزش و نیز علایق ورزشی و کسب مهارت های مربوط به آن رشته ورزشی مورد علاقه، مؤثر واقع گردد. با این وجود تحقق حاضر برای پاسخ دادن به سؤالات مطرح با پذیرش اصل متقابل شخصیت و ورزش عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (سیر دوره متوسطه) مورد مقایسه قرار می دهد.

ورزش های گروهی و انفرادی

آیا تربیت بدنی و ورزش و نتایج آن هم جهت و هم سو با اهداف از پیش تعیین شده نظام آموزش و پرورش کشور است؟ و آیا این هم سویی در حد قابل قبولی است؟ و باز هم ضروری است که دانسته شود که آیا تأکید کنونی که به ورزش های گروهی وجود دارد صحیح می باشد؟ یا اینکه ورزش های انفرادی در تقویت روحیه و روان سالم انسانی مفیدترند. هر چند که تأثیرات مثبت و انکار ناپذیر ورزش بر جسم انسان ممکن است مورد تأکید و توجیه گر ورزش مدارس باشد.

اما هدف اساسی آموزشی و پرورشی یعنی رشد همه جانبه افراد جامعه ایجاب می کند که همواره در جستجوی راههای یا صرفه تری از نظر وقت ، هزینه و نتیجه مورد دلخواه باشیم. از این جهت تحقیق در مورد تأثیرات روانی ورزش کاملاً حیاتی می نماید. با توجه به اینکه وجود یک روان سالم که در این تحقیق از جنبه عزت نفس دانشجویان مورد بررسی قرار می گیرد برای پیشرفت و ترقی یک فرد و جامعه او یک امر انکار ناپذیر است.

نتیجه این تحقیق از بعد درمانی نیز برای درمانگران مسائل روانی دارای اهمیت است. یافتن راه حل کم هزینه قابل ارائه برای همه افراد در پیشگیری و درمان مسائل روانی یکی از مواردی است که ضرورت این تحقیق را توجیه می کند.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسأله ………………………………………………………………………………………… ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………….. ۴

واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………….. ۶

تعریف عزت نفس …………………………………………………………………………….. ۶

تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………… ۷

تعریف نظرها …………………………………………………………………………………… ۷

تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………… ۸

هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۸

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم

تاریخچه و اهمیت عزت نفس ……………………………………………………………… ۱۰

تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………… ۱۲

چگونگی رشد و شکل گیری خودپنداره ………………………………………………… ۱۶

تقسیم بندی عزت نفس در کودکان و نوجوانان ……………………………………….. ۲۶

راههای ایجاد تغییر در عزت نفس ………………………………………………………… ۲۸

تعریف عملیاتی عزت نفس ………………………………………………………………… ۳۰

نحوه شکل گیری عزت نفس ……………………………………………………………… ۳۱

عوامل مؤثر در شکل گیری عزت نفس ………………………………………………….. ۳۴

عزت نفس: ارزیابی خود …………………………………………………………………… ۳۵

دیدگاههای فعلی در مورد عزت نفس ……………………………………………………. ۳۶

عزت نفس به عنوان یک صفت شخصیتی ………………………………………………. ۳۷

اثرات موقعیتی بر عزت نفس ………………………………………………………………. ۳۷

صیانت نفس …………………………………………………………………………………… ۳۸

عزت نفس جمعیتی ………………………………………………………………………….. ۳۹

ابعاد کلی عزت نفس ………………………………………………………………………… ۳۹

الف) بعد اجتماعی …………………………………………………………………………… ۳۹

ب) بعد تحصیلی ……………………………………………………………………………… ۴۰

ج) بعد جسمی ………………………………………………………………………………… ۴۰

د) بعد خانوادگی …………………………………………………………………………….. ۴۱

هـ) بعد کلی عزت نفس دانشجویان …………………………………………………… ۴۱

تصویر ظاهر خود و تصویر آرمانی ……………………………………………………….. ۴۲

سطوح خواسته و سطوح انتظار …………………………………………………………….. ۴۳

فیزیولوژی و عزت نفس…………………………………………………………………….. ۴۴

حفظ و ثبات عزت نفس مثبت یا منفی …………………………………………………… ۴۶

کشف اسنادها در موقعیت های طبیعی: اثرات عزت نفس ……………………………. ۴۸

عزت نفس از دیدگاه قرآن، احادیث و دانشمندان ……………………………………… ۴۹

تحقیقات داخلی در مورد عزت نفس …………………………………………………….. ۵۳

نتایج ……………………………………………………………………………………………. ۵۵

فصل سوم

روش تحقیق …………………………………………………………………………………… ۵۹

جامعۀ آماری ………………………………………………………………………………….. ۵۹

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………. ۵۹

روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………… ۶۰

متغیر مستقل و متغیر وابسته ………………………………………………………………….. ۶۰

روش آماری …………………………………………………………………………………… ۶۱

هدفهای ویژه تحقیق …………………………………………………………………………. ۶۱

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

جدول ۱-۴: نمرات آزمودنیها از آزمون عزت نفس:

در بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار …………………………………………… ۶۳

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………….. ۶۷

جدول ۲-۴: مقایسه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ……………………………. ۶۸

جدول ۳-۴: نمرات خام آزمودنیها از آزمون عزت نفس:

در دو گروه افراد ورزشهای گروهی و افراد ورزشهای فردی ……………………….. ۶۹

جدول ۴-۴: مقایسه عزت نفس دانشجویان:

ورزشهای گروهی و دانشجویان ورزش فردی …………………………………………. ۷۲

جدول ۵-۴: نمرات آزمودنیها از پرسشنامه عزت نفس:

در دو گروه دختران و پسران ورزشکار …………………………………………………. ۷۴

جدول ۶-۴: مقایسه عزت نفس در بین دختران و پسران ورزشکار                        ۷۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. ۸۱

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… ۸۵

محدودیتها …………………………………………………………………………………….. ۸۶

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………… ۸۷

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر در بین دانشجویان ابهر
دانلود:  
قیمت محصول:   13800 تومان
تعداد صفحه:   87 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<