امروز :چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن
کد محصول:   316
قیمت محصول:   4800 تومان
تعداد صفحه:   47 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   369 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   4800 تومان
تعداد صفحه:   47 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

این پژوهش با هدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تأثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گذارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می آید در بین زنان و مردان متأهل شهر کاشمر انجام گرفته است. این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی، مقاله و مطالعات اکتشافی است. نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته، داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است: زوجین به دلیل عدم آشنایی با خصوصیات رفتاری همسر خود و همچنین عدم استقلال فکری، فضای پدر سالارانه و مادر سالارانه خانواده از والدین خود در بروز مشکلات ناشی از آن خط میگیرند و تحت تأثیر والدین خود قرار میگیرند.

زندگی زناشویی

والر در این باب اشاره دارد به گزارش ناآگاهانه ای که در افراد وجود دارد، میل به این باشد که در زندگی زناشویی خویش تصویر دوست داشتنی والدین خود را جستجو می کنند (همان) با این نکته در حقیقت می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا فرد در انتخاب همسر خود آزاد است گاه ندانسته انتخاب می کند که همسان والدین خود باشد؟

آیا پدر و مادر علی رغم آزاد گذاردن فرزندان خود را در این امر، در واقع نفوذ گاه کاملاً ناآگاهانه ای برایشان اعمال نمی کنند. جامعه شناسان در تشریح رفتار انسان به وسیله محیط پیرامون برای تبیین حال، به تعمق در گذشته نمی پردازند که این کار روانکاوان است. ترمان عقیده دارد که مرد خواستار ازدواج با دختری است که مادرش را در خاطره او زنده می کند، پاتریک نیز بر شباهت خصوصیات ظاهر زن با خصایص مادر تکیه می کند.

تأثیرگذاری والدین بر فرزندان

نتیجه گیری استروس مبنی بر اینکه هر یک از والدین در موضعی قرار می گیرند که از آن بر فرزندان خود تأثیر گذارند، می تواند به ما نشان دهد که در حقیقت بنیان تصویر آرمانی زناشویی در واکنش غریزی فرزند نسبت به مادر یا پدر خویش قرار ندارد بلکه براساس این تصویر مبتنی بر رفتارهای عاطفی آنهاست. نظریه همسان همسری به معنای این اصل است که در زندگی به ویژه آن کسانی که با هم ازدواج می کنند که مانند هم هستند، روابط زوجین با والدین به عقیده بسیاری از دانش پژوهان شباهات و همسانی از نظر فردی یا اجتماعی، فرهنگی و … نخست اشخاص را به سمت خود جلب می کند و آنگاه پس از آن که وصلت کردند خوشبختی خانوادگی آنها را تأمین می کند (همان) فرضیه هایی که از این نظریه استخراج می شود:

والدین با القاء طرز تفکر خود بر فرزندان خود اعمال نفوذ می کنند.

زوجین در زندگی زناشویی تصویر والدین خود را جستجو می کنند.

نظریه میدانی لوین

بسیاری از شرایط اجتماعی روابط زوجین با والدین از جمله شرایط زن و شوهر به شدت وابسته به شرایط زمانی و مکانی می باشد. شرایطی که با دارا بودن عناصر مختلفی می توانند در ابعاد گوناگون بر زندگی زن و شوهر از جمله رضایت و موفقیت در زندگی آنها مؤثر باشد بررسی اختلافات خانوادگی در قالب شرایط زمانی و مکانی خاص ، ایجاب می کند که از نظریه میدانی لوین نیز استفاده شود. (مهدوی، ۱۳۷۵، ۲۸) لوین واژه فیلو (پهنه یا میدان) را از فیزیک برگزیده است و همانند آن رفتار انسانی را تابع عوامل مختلفی و به هم پیوسته می داند وی این عوامل را نیروهای میدان می نامد. لوین عوامل مذکور را به دو گروه تقسیم می کند خصوصیات شخصی و محیطی بدین ترتیب رفتار هر فرد تابع خصوصیات شتخصی او و خصوصیات محیطی است (همان).

اختلافات خانوادگی

با استفاده از این می توان بسیاری از مسائل جامعه شناختی از جمله اختلافات خانوادگی را مورد تبیین قرار داد لوین معتقد است که به منظور بررسی زندگی زن و شوهر، باید عوامل محیطی و روانی مربوط به شرایط زن و شوهر که شامل انتظارات و خصوصیات همسر نیز می شود مورد تحلیل قرار گیرد (مهدوی ۱۳۷۵، ۲۹). از نظر لوین شخصیت و محیط مستقل از هم نیستند بلکه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند وی ارتباط و وابستگی متقابل عناصر فوق را در مجموع فضای زندگی می نامد (همان)، به این ترتیب نزاع زن و شوهر از دیدگاه این نظریه به قرار زیر است. دیگران مهم و میزان آگاهی بر رضایت زوجین در نتیجه بر میزان اختلافات خانوادگی مؤثر است.

نظرات کارشناسان و سایر موارد

در برخی موارد ممکن است روابط زوجین با والدین تحت تأثیر راهنمایی های اشتباه والدین خود قرار گیرند و درگیری هایی را در خانواده ایجاد کنند. در اینجا نیاز است بزرگترها و والدین بین احترام و شأن و منزلت والدین و همچنین دخالت تفاوت قایل شوند (بابا صفری، ۲۷۱، ۳۹ ). از نظر ویژگی های اجتماعی و فردی معمولاً زوجینی که به والدین خود اجازه دخالت در زندگی خود را می دهند، معمولاً افرادی هستند که از کودکی حق انتخاب نداشته اند حتی در زمان ازدواج والدین برای آنها تصمیم گرفته اند و از کودکی به والدین خود متکی بوده در مقابل این گونه فرزندان والدین نیز به کودکان خود اجازه تصمیم گیری را نداده اند امروز نیز که مستقل شده اند هنوز شیوه قدیمی را به کار می برند.

فرضیه های استخراج شده در این بخش والدین و بزرگترها تفاوت بین احترام و دخالت را نمی دانند، زوجین تحت تأثیر رفتار عاطفی والدین به سمت آنها گرایش دارند. زوجین به دلیل عدم استقلال فکری در زندگی زناشویی از والدین خود خط می گیرند.

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۲

نظریه میدانی لوین ……………………………………………………………………………… ۳

نظرات کارشناسان و سایر موارد ……………………………………………………………. ۴

مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………… ۵

متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………… ۶

تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………… ۶

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۷

روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۷

جامعه آماری و حجم نمونه ………………………………………………………………….. ۷

شیوه انتخاب واحد نمونه ……………………………………………………………………… ۷

روش گردآوری ……………………………………………………………………………….. ۸

سؤالات و فرضیات تحقیق …………………………………………………………………… ۸

فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………… ۸

روابط زوجین با والدین  …………………………………………………………………………

نتایج ……………………………………………………………………………………………. ۳۶

فصل پنجم

محدودیت ها ………………………………………………………………………………….. ۳۶

پیوستها …………………………………………………………………………………………. ۳۹

مصاحبه ………………………………………………………………………………………… ۴۰

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………. ۴۵

منابع …………………………………………………………………………………………….. ۴۷

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن
دانلود:  
قیمت محصول:   4800 تومان
تعداد صفحه:   47 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<