امروز :دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارتهای اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲-۸ سال شهر بجنورد
کد محصول:   486
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   92 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   563 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارتهای اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات اگر به هر دلیلی امکان خرید آنلاین را ندارید می توانید از طریق کارت به کارت و فایل مورد نظرتان را به ایمیلتان ارسال میکنیم..
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   92 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارتهای اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲-۸ سال شهر بجنورد

افزایش مهارتهای اجتماعی دختران آموزش پذیر ۱۲-۸ سال انجام شده که یکی از بارزترین مشخصات این افراد، ناتوانی برقراری ارتباط مؤثر با جامعه است.

مطالعه از نوع تجربی حقیقی بدون پیش تست بود که گروه نمونه این پژوهش متشکل از ۳۰ دختر آموزش پذیر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که از میان آنها ۱۵ نفر به گونه تصادفی به گروه آزمایش و بقیه به گروه کنترل تخصص یافتند. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه تحت نظر محقق تحت آموزش و افزایش مهارتهای اجتماعی با استفاده از نمایش عروسکی قرار گرفت و گروه کنترل روند عادی کلاس را طی کرد. بعد از پایان مداخله آزمون رشد اجتماعی واینلند از مادران هر دو گروه گرفته شد و داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

افزایش مهارتها و تأثیر نمایش عروسکی بر روی کودکان

تأثیر نمایش عروسکی بر روی کودکان ناسازگار، کم توان ذهنی و معلولین جسمی حرکتی اعجاب انگیز است، زیرا علاوه بر آنکه به کودک امکان می دهد که قدرت و قابلیت خود را بشناسد، در پیوند آنان با جامعه نیز نقش مهمی را می تواند ایفا کند و به عنوان وسیله ای برای ابراز درون، رشد تعادل جسمی، توانایی ایجاد ارتباط با دیگران و کمک به تکامل فکری و روانی آنان مؤثر است. (فخری، ۱۳۷۹)

حرکات نمایشی

حرکات نمایشی به عنوان وسیله آموزشی موجب تشویق و توسعه توانایی فردی در قلمرو زندگی اجتماعی و مسئولیت پذیری در محیط زندگی است، از میان این توانایی هایی که نمایش ایجاد می کند ، می توان از کاربرد مناسب احساس، ادراک ، قوه استدلال و تخیل، قدرت تمرکز حواس و مهارت های کلامی، فیزیکی و کنترل های عاطفی نام برد. همچنین وسیله ای است برای شناخت و افزایش مهارتهای اجتماعی کارایی فردی و کاربرد این استعداد در بازگویی و بازسازی یک موضوع در نتیجه از خود شناسی و حضور در فعالیت جمعی و برقراری پیوند بین این دو مقوله به هدف کلی آموزش و پرورش که ایجاد مناسبات رفتاری و تقاضاهای اجتماعی است، دست می یابیم. (مقدم، ۱۳۸۰)

اصولاً نمایش عروسکی برای کودکان خردسال، تفریح و سرگرمی مناسبی است ضمن آنکه امروزه این شیوه، به عنوان یک روش جدید، کاربرد درمانی نیز پیدا کرده است. بدین ترتیب نمایش عروسکی به عنوان تجسمی از افکار، احساسات و عواطف کودکان، مبنایی برای کار روان پزشکان در زمینه بهداشت روانی کودکان در پیشگیری از آشفتگی های روانی آنان است. (خمسه، ۱۳۸۱)

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………..

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………… ۳

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………… ۷

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………….. ۹

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۱۰

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۱۳

تاریخچه ی کم توانی ذهنی ……………………………………………………………….. ۱۴

تعاریف کم توانی ذهنی …………………………………………………………………….. ۱۵

طبقه بندی کم توانی ذهنی …………………………………………………………………. ۲۱

کم توانان ذهنی آموزش پذیر ……………………………………………………………… ۲۱

کم توان ذهنی تربیت پذیر …………………………………………………………………. ۲۲

کم توانان ذهنی حمایت پذیر ……………………………………………………………… ۲۲

طبقه بندی براساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا ……………………………….. ۲۲

طبقه بندی براساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی …………………………………… ۲۳

علل کم توانی ذهنی …………………………………………………………………………. ۲۴

خصوصیات تکاملی کم توانی ذهنی  خفیف …………………………………………… ۲۵

افزایش مهارتهای اجتماعی …………………………………………………………………. ۲۷

عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی …………………………………………………….. ۲۹

آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی ……………………………………… ۳۰

نقش و اهمیت هنر. …………………………………………………………………………… ۳۲

نمایش عروسک و انواع آن ………………………………………………………………… ۴۳

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………….. ۴۷

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………… ۵۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………. ۵۸

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….. ۵۹

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………. ۶۰

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۶۰

قلمروها و زیر قلمروهای مقیاس واینلند ………………………………………………….. ۶۲

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………. ۶۴

روش اجرا ……………………………………………………………………………………… ۶۴

فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۷۱

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………….. ۷۱

آمار استنباطی …………………………………………………………………………………. ۷۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۷۶

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. ۷۶

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………….. ۸۰

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… ۸۱

پیشنهادات نظری ……………………………………………………………………………… ۸۱

پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………. ۸۱

منابع و مأخذ فارسی …………………………………………………………………………. ۸۲

منابع و مأخذ انگلیسی ……………………………………………………………………….. ۸۷

فهرست جداول

جدول ۴-۱: دامنه سنی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر                       ۷۱

جدول ۴-۲: توزیع سطح تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر       ۷۲

جدول ۴-۳: بررسی نرمالیتی متغیرهای پژوهش  ۷۲

جدول ۴-۴: مقایسه میانگین نمرات خرده آزمون های واینلند – افزایش مهارتهای اجتماعی    ۷۳

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارتهای اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲-۸ سال شهر بجنورد
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   92 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<