امروز :سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود تحقیق بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز

دانلود تحقیق بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز در این تحقیق به بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز پرداخته شده، کسب دانش درباره ی رفتار انسان، چه به صورت تصادفی و چه مبتنی بر عقل سلیم، اگر چه لازم است، اما کافی نیست، بلکه با روش سیستماتیک می توان واقعیت ها و روابط مهم را، به طور آشکار مشخص ساخت و مبنایی را تعیین نمود که بتوان براساس […]

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران در این تحقیق به بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران پرداخته شده است. بدون شک دانش آموزان هر جامعه، سرمایه های گرانبهائی اند که اگر مورد بی توجهی قرار گیرند در تصمیم گیری ها مد نظر نباشند، آن جامعه دچار خسران زیادی خواهد شد. با نگاهی به ارقام بودجه کشورهای صنعتی و پیشرفته در مقایسه با کشورهای جهان سوم فاصله زیاد بین آن دو را می توان دید. بسیاری از کشور های توسعه یافته معتقدند‌ […]

دانلود تحقیق بررسی میزان تأثیر وسایل کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه بررسی میزان تأثیر وسایل کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر وسایل کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شده است. بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطلاق می گردد که در جریان تدریس جهت تفهیم بهتر مطالب درسی و یادگیری مؤثر توسط معلم و دانش آموز بکار می روند. این وسایل آموزش را از حالت سخنرانی محض خارج می کنند و یادگیری را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و ممکن می سازند. در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات رفتار و مهارتهای جدید را با […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعال با افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد.  جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند. در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده شده […]

دانلود پایان نامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

دانلود پایان نامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر بوده و نمونه مورد بررسی ۲۰ مدرسه است که ۲۷ درصد از مدارس جامعه آماری را شامل می شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه ۱۲۹ سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی (۱۳۸۴) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. […]

دانلود تحقیق تأثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان ریاضی و رابطه آن با شیوه های فعال تدریس و میزان گرایش معلمان ریاضی به آن

دانلود تحقیق تأثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان ریاضی و رابطه آن با شیوه های فعال تدریس و میزان گرایش معلمان ریاضی به آن پژوهش های بین المللی اخیر در زمینه توسعه حرفه ای معلمان روشنگر، جهت گیریهای متفاوتی از اقدامات معمول در این حوزه است. این پژوهش ها بیشتر بر مدرسه و کلاس درس استوار است و می کوشد معلمان را بیش از پیش در تصمیم گیری های مربوط به شیوه های بهبود کیفیت آموزشی مدارک مشارکت دهد. این آموزش به معلمان کمک می کند تا به هنگام کسب صلاحیت های حرفه ای در حین کار به […]

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه ۹ آموزش و پرورش شهر تهران در این تحقیق به بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی پرداخته شده است. در دنیای پیچیده، هیچ کس بی نیاز از تعلیم و تربیت نیست. امروز فعالیت در مدرسه و در امر آموزش، خود بخش عظیمی از زندگی انسانها شده است. لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن در کلاس، گوش دادن به صدای یکنواخت معلم، حفظ کردن بدون فهم مطالب درسی […]

دانلود پایان نامه مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

دانلود پایان نامه مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق در این تحقیق به بررسی راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق پرداخته شده است. هدف اصلی آموزش آسان کردن یادگیری است. و یادگیری تغییر شناختی است که در ذهن یادگیرنده اتفاق می افتد و فعالیت هدفمند او موجب آن می گردد. بنابراین لازم است فرد یادگیرنده به عنوان عنصر اصلی این فرایند مورد مطالعه قرار بگیرد. هوش، شخصیت، آموخته های قبلی، انگیزش و روش یادگیری و بسیاری دیگر از عوامل موجود در یادگیرنده در یادگیری او مؤثرند و شناخت هر کدام به تنهایی و در ارتباط با یکدیگر […]

دانلود پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور

دانلود پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور ارزشیابی در مدارس و بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به آن و رابطه بین ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بر روی ۶۴ دانش آموز و ۶۴ معلم انجام گرفته است. جهت گردآوری داده ها، ۲ عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، یکی ویژه دانش آموزان با تعداد ۱۰ سئوال و دیگری ویژه معلم با تعداد ۲۰ سئوال تهیه و اجرا شد، که بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل به شرح زیر می باشد: اکثر دانش آموزان […]