امروز :سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی رغبتهای شغلی دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج

دانلود پایان نامه بررسی رغبتهای شغلی دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتهای شغلی دانش آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می باشد تعیین نمود. بعضی از افراد در انتخاب شغل تسلیم حوادث می شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی را انتخاب می کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق […]

دانلود تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم دو تا از مدارس کرج

دانلود پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم دو تا از مدارس کرج در این پژوهش به بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم مدارس کرج پرداخته شده است. جامعه پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان کرج که از بین آنها ۱۰۰ آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون مداد کاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت (MPPT) و همین طور برای سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال […]

دانلود پایان نامه شناسایی اختلالات شایع یادگیری در دانش آموزان مرند

دانلود پایان نامه شناسایی اختلالات شایع یادگیری در دانش آموزان مرند تحقیق و پژوهش درباره شناسایی اختلالات شایع یادگیری در بین دانش آموزان مرند می باشد. امید است این پژوهش بتواند به عنوان یک مقاله­ ی علمی پژوهشی، برخی مطالب اصلی در خصوص اختلالات یادگیری را که دانستن آن برای معلمان، دانشجویان و دانش پژوهان روان شناسی لازم است در اختیارآنان قرار دهد و پایه ای برای تحقیقات بعدی باشد. آموزش و پرورش در هر جامعه به عنوان رکن اصلی اعتلاء و پیشرفت، نقش اساسی و مهمی را بر عهده دارد و برنامه ریزان نیز با تعیین محتوای درسی و […]

دانلود پایان نامه بررسی نقش همکاری والدین با مربیان در پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه بررسی نقش همکاری والدین با مربیان در پیشرفت تحصیلی در این تحقیق به بررسی نقش همکاری والدین با مربیان در پیشرفت تحصیلی می باشد. یافتن راه حلهای برای همکاری بیشتر و صمیمانه بین خانه و مدرسه، موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدائی دخترانه شهرستان خوی می باشد. از مجلات و کتب مختلف مطالبی جمع آوری گردید و در قسمت پیشینه تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد و هسته تحقیقات و مطالب نشانگر این حقیق هستند که همکاری نزدیک والدین با مربیان موجب پیشرفت تحصیلی فرزندان می شود بنا به تحقیقات کشورهای خارجی در رابطه با […]

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر نقش معلم در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان مرند

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر نقش معلم در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان مرند در این تحقیق به بررسی تأثیر نقش معلم در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان مرند پرداخته شده است. انگیزه پیشرفت یکی از انگیزه­ های مهم اجتماعی است که رفتار آدمی را تحت تأثیر قرار می ­دهد این انگیزه را می­ توان به عنوان آرزو برای پیشی گرفتن بر یک رفتار معیاری ویژه تعریف کرد. (کورمن ۱۹۷۶). انگیزه پیشرفت یعنی این که فرد تمایل دارد کاری را در یک زمینه به خوبی انجام دهد و عملکردش را به طور خودجوش ارزیابی کند. انگیزه […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی می پردازد. در این تحقیق نقش جنسیت و محل سکونت (شهر و روستا) که در تحقیقات پیشین نتیجه قطعی در مورد نقش آنها بدست نیامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و از جمله تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهای) گیلانغرب می باشد برابر ۱۵۰۰ نفر است که […]

دانلود پایان نامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

دانلود پایان نامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر بوده و نمونه مورد بررسی ۲۰ مدرسه است که ۲۷ درصد از مدارس جامعه آماری را شامل می شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه ۱۲۹ سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی (۱۳۸۴) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. […]

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده در مدارس دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده در مدارس دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه ۲ تهران در تحقیق حاضر میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده در مدارس دبیرستانهای دخترانه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان ها مطرح می شود، مفهوم سازمان یادگیرنده می باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی و تغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده […]

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، عزت نفس و رشد مهارتهای اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، عزت نفس و رشد مهارتهای اجتماعی در این تحقیق به بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، رشد مهارتهای اجتماعی و عزت نفس پرداخته شده است. کارایی آموزش و پرورش نه تنها در گروی غنای برنامه ها و روش های آموزشی و آمار فارغ التحصیلان با معدل بالا، که از آن مهمتر در گرو شناختن ابعاد گوناگون روان شناختی دانش‌آموزان و شکوفا کردن آنها است. دانش آموزانی که در وهلۀ نخست بر خویشتن اعتماد داشته باشند و با پذیرفتن ارزش […]

دانلود پایان نامه تأثیر کلاس بندی بهینه در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

دانلود پایان نامه تأثیر کلاس بندی بهینه در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در این تحقیق ما در پی پاسخ این سوال هستیم که کلاس بندی بهینه چیست و چه تأثیری در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد. دبستان خانه شاگرد و معلم و محلی است که بنای زندگی اطفال در آن پی ریزی می شود و یادگارهای گوناگون از دوره پرشور و هیجان طفولیت در خاطره ها به جای می گذارد. در همین خانه بزرگ است که مغز کوچک اطفال شکل اجتماعی می گیرد و به آهنگ با انضباط زندگی آشنا می شود. […]