امروز :سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی آموزش پیش از دبستان بر رشد اجتماعی کودکان

دانلود پایان نامه بررسی آموزش پیش از دبستان بر رشد اجتماعی کودکان شواهد پژوهشی موجود نشان داده است که آموزش پیش از دبستان بر جنبه های مختلف رشد جسمانی، شناختی، زبانی، عاطفی و اجتماعی تأثیر دارد در مواردی نیز این نوع آموزشها مورد تردید قرار گرفته اند. بنابراین لازم است به این سوال که آیا آموزش پیش از دبستان لازم است پاسخ گفت، که آنچه ، در بررسی های بعمل آمده مشهود است اینکه تعلیم و تربیت خردسالان حدود ۲ قرن است که در جهان مسبوق به سابقه می باشد و با گذشت زمان تحت تأثیر مکاتب مختلف فکری و […]

دانلود پایان نامه تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی

دانلود پایان نامه تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی پژوهشگران در دیدارهای خود در مورد محرومیت های عاطفی با گروهی از کودکان پرورشگاهی شهر مشهد در حین برنامه ها و فعالیتهای فکری و حرکتی مختلف این کودکان احساس می کردند که اکثراً جسارت، اعتماد به نفس، امید به موفقیت و … کافی در این کودکان نیست و در حالیکه از لحاظ فکری و فیزیکی مشکل خاصی نداشتند و قابلیتهای لازم برای اجرای عمل را دارا بودند. مشکلات کودکان در پیش فرضهای اولیه به نظر می رسد که این مشکلات کودکان احتمالاً به علت رشد در […]

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر سبکهای فرزندپروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر سبکهای فرزندپروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان سبکهای فرزندپروری و خلاقیت کودکان بین کشورها و گروههای اجتماعی مختلف، به تفاوتهای چشمگیری در زمینه روابط والدین و فرزندان یا به عبارت دیگر شیوه های فرزندپروری برخوردیم که در دهه های نخست میلادی (سه دهه نخست) حاضر، روشهای فرزندپروری تا حدود زیادی زیر نفوذ مکتب رفتارگرایی بود. جای تردید است که پدران و مادران زیادی این شیوه خشک را به کار بسته باشند. اما به هر حال دیدگاه متخصصان آن زمان چنین بوده است. به نظر می رسد در حال حاضر شاهدند در جهت عکس هستیم و […]

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان پرداخته شده است. در پژوهش تعداد ۶۰ نفر به عنوان گروه نمونه به شکل انتخاب در دسترس دبستان کیمیای سعادت منطقه ۳ تهران انتخاب شده است. خانواده پایه و اساس اجتماع و سلول سازنده ی زندگی و حیات بشری است و در وسیع ترین مفهوم کلمه و خاستگاه اصلی اعضای خویش و پناهگاه آن است. پناهگاهی که نخستین تجربه ی انسان برای « اجتماعی زیستن » در آن صورت می گیرد. از خانواده […]

پایان نامه روشهای ایجاد ارتباط مؤثر با کودکان کار و خیابانی

دانلود پایان نامه روشهای ایجاد ارتباط مؤثر با کودکان کار و خیابانی اصولاً مددکاران کسانی که با کودکان کار و خیابانی در ارتباط می باشند از این موضوع شکایت می کنند که نمی توانند با این کودکان ارتباط مؤثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنند و کمک کنند تا از بحرانها جان سالم به در برند. ما بواسطه این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری، الگوی مناسب و فرصتهای تجربه شخصی، می توانیم فرآیند انسان کاملتر شدن را تا حد زیادی تسریع نماییم و سعی بر آن داریم تا بتوانیم ارتباط مؤثر و بهتری را […]

تحقیق پرورش تدریجی روانشناسی کودک

دانلود تحقیق پرورش تدریجی روانشناسی کودک روانشناسی کودک از نظر کلی بحث تازه و مستقلی است که درباره هوشیاری و بیداری روان کودک و تأثیر آن در رشد و نمو تدریجی او گفتگو می کند. و به ما می آموزد این موجود کوچک و ناتوان که روزی یک قطعه گوشت و پوست ناتوانی بوده چگونه رفتار و کردار خود را در این جهان وسیع آموخته و با چه شرایطی تا دوران جوانی رسیده است. پرورش تدریجی روانشناسی کودک با آنچه که مربوط به مراحل رشد و پیشرفت اعضای بدن و مراحل بلوغ او است کاملاً متفاوت و جدا از هم […]