امروز :سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

دانلود پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در این تحقیق به بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد پرداخته شده است. مدیریت اثربخش احتمالا عامل اصلی در کشورهای توسعه یافته و مورد نیازترین عامل برای کشورهای در حال توسعه است. هر سازمانی برای تحقق هدف یا هدفهایی بوجود می آید و تمامی کارکردها و وظایفی که برای نقش های مختلف در سازمان پیش بینی می شود به منظور تحقق همین هدفهاست، عصر کنونی دوره شتابنده غیر قابل پیش بینی است. […]

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، عزت نفس و رشد مهارتهای اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، عزت نفس و رشد مهارتهای اجتماعی در این تحقیق به بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، رشد مهارتهای اجتماعی و عزت نفس پرداخته شده است. کارایی آموزش و پرورش نه تنها در گروی غنای برنامه ها و روش های آموزشی و آمار فارغ التحصیلان با معدل بالا، که از آن مهمتر در گرو شناختن ابعاد گوناگون روان شناختی دانش‌آموزان و شکوفا کردن آنها است. دانش آموزانی که در وهلۀ نخست بر خویشتن اعتماد داشته باشند و با پذیرفتن ارزش […]

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان دختر رشته روان شناسی و فیزیک دانشگاه پیام نور مرند

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان دختر رشته روان شناسی و فیزیک عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علما و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول ۱۰۰ سال گذشته نیز بسیاری از روانشناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر ۱۹۳۰، آلپورت ۱۹۳۷، راجرز ۱۹۵۹، سالیوان ۱۹۵۳، […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس جزأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس جزأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران است. بدین منظور تعداد ۱۳۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس کمال گرایی اهواز، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت، آزمون جرأت ورزی گمبریل و ریچی […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب امتحان دانش آموزان و دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنها

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب امتحان دانش آموزان و دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنها موضوع تحقیق این رساله بررسی رابطه اضطراب امتحان دانش آموزان با نحوه عملکرد محصلین در امتحان می باشد. در بخش نظری روند کار این بود که ابتدا به تعریف و مسایل کلی در ارتباط با اضطراب امتحان و درمان آن با تکیه بر دیدگاه شناختی بپرداختیم و در ارتباط با اضطراب بعنوان یک حالت و خصیصه ثابت بحث شد. روشی که این تحقیق بدان متکی است روش کتابخانه ای است. در نهایت آنچه را که بر اساس ابزارهای تحقیق دریافتیم این است که: بین […]

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در این پژوهش به بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد. سلامت روانی در توزیع و تشریح عملکرد رفتار افراد متغیرهای مهمی تلقی می گردد زیرا این متغیر می تواند به عنوان عوامل تسهیل کننده پیشرفت یا یک عامل بازدارنده پیشرفت و کسب مهارتهای جدید عمل کند وقتی که فرد متقاعد شود که پیروزی و شکست در فعالیتهایش به خودش وابسته است با انگیزه ها یهتری دست به فعالیت می زند و از طرف دیگر […]

دانلود پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی نوجوانان و اجتماعی آنها تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

دانلود پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی نوجوانان و اجتماعی آنها تحت سرپرستی بهزیستی تحقیق حاضر به بررسی مشکلات روانی نوجوانان و اجتماعی آنها تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است. برای بررسی موضوع فوق، از پرسشنامه استاندارد که روانی شده و به تأیید استاد راهنما رسیده است، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج این بررسی بر اثر اطلاعات به دست آمده که از طریق پرسشنامه مقیاس خودپنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین ۴۰ نفر از نوجوانان پسر که ۲۰ نفر آن نوجوانان عادی به […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستانها

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستانها شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزه پیشرفت در یک بررسی توسط بامریند ۱۹۷۳ فرزندان والدین قاطع و اطمینان بخش، مستبد و سهل گیر را از نظر مسئولیت اجتماعی که این مسئولیت اجتماعی عبارت بود از رفتار دوستانه داشتن، همکاری کردن و جویای موفقیت بودن، مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج نشان داد که تربیت قاطع و اطمینان بخش با تأکید مسئولیت برای پسرها و استقلال برای دخترها است. در این تحقیق کفایت اجتماعی پسرایی که والدین آزاد گذار هوشیار داشتند همانند پسران با […]

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر در بین دانشجویان ابهر

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر در بین دانشجویان ابهر رابطه ورزش و عزت نفس دانشجویان و ضرورت آن از چند جنبه نمایان است. می دانیم که در سالهای اخیر بحث های زیادی در رابطه با اجرای طرح فراگیر ورزش در کشور وجود دارد و مقدمات آن نیز در حال پیگیری است که یکی از راههای اجرای این طرح از طریق دانشگاه و مدارس است ضروری است که حقایق برابر برنامه ریزان و مسئولان نظام آموزش و پرورش کشور که تربیت بدنی بخشی از این نظام است روشن گردد. تربیت […]

دانلود پایان نامه تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران شان

دانلود پایان نامه تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران شان رضایت زناشویی مادران نکات زیادی لازم دارد که باید مورد توجه باشد زیرا رضایت در اثر ارضای نیازهای اساسی انسانها به وجود می آید. انجام خواسته ها باید یک ارتباط دو سویه و متقابل باشد و در روابط مابین با مدیریت آگاهانه ای وارد عمل شد. مثلاً باید برای همسر مستمع خوبی بود و با توجه به شخصیت طرف مقابل باعث برانگیختن نقاط مثبت او شد و با کمال علاقه و حوصله به خواسته ها و امیال ایشان توجه کرد و در حد توان در انجام آنها […]