امروز :چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه تأثیر کیفیت محیط زندگی و محیط مسکونی مجتمع های مسکونی در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساکنین

دانلود پایان نامه تأثیر کیفیت محیط زندگی در مجتمع های مسکونی در روحیه افراد و روحیه جمعی ساکنین هدف اصلی این رساله، یافتن تأثیر کیفیت محیط زندگی (بطور عام) و کیفیت محیط مسکونی مجتمع های مسکونی (بطور خاص) در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساکنین است. از ابتدای تاریخ: مسکن بعنوان سرپناه نقش مهمی در زندگی جوامع انسانی بازی کرده است که با پیشرفت جوامع و در روند تکمیلی کارکرد مسکن، عملکردهای دیگری نظیر زندگی اجتماعی، روابط خانوادگی محلی جهت آسایش زوج و روان و تمدن قوا و … به آن افزوده گردید. در دوره معاصر، در دنیای غرب، […]