امروز :سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در این تحقیق به بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخته شده است. نیروی انسانی کمیاب ترین و گرانقیمت ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی کار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هر چند که انسان در پی رسیدن به شغلی است که آرزوی آن را داشته […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانهای مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. روش پژوهش […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعال با افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد.  جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند. در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده شده […]

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان جایگاه رضایت شغلی کارکنان اهمیت زیادی داشته و دارد و آنرا به عنوان یکی از معتبرترین شاخه های تعالی جویی سازمانی و نیز به عنوان کلید حمایتی تحقق اهداف توسعه در ابعاد گروهی و سازمانی بسیار تأکید می ورزند. رویکردهای نوین حاکم بر دنیای جدید سازمان و مدیریت شامل (کارمند محوری، رقابت جویی، نتیجه گرایی و …) نیز ضرورت بی همتای توجه مضاعف بر رضایت شغلی را خاطر نشان می سازد. چنانچه کیفیت جویی مهمترین عامل بقاء پویایی فتحول و وتعالی در حوزه مدیریت دانسته […]

دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزه شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزه شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ بطور کلی شناخت و اولویت بندی عوامل انگیزه شغلی معلمان تربیت بدنی می تواند مزایای زیر را در بر داشته باشد: ۱- شناسایی انگیزه ها و عوامل مؤثر در زمینه افزایش کارایی معلمان تربیت بدنی. ۲- استفاده از اطلاعات حاصله در برنامه ریزی های آموزشی و درسی جهت افزایش ۳- کارایی معلمان تربیت بدنی. ۴- شناسایی مسائل و مشکلات معلمان در زمینه های مختلف انگیزشی و کوشش در جهت رفع آنها. افزایش رضایت شغلی و دلبستگی معلمان تربیت بدنی به حرفه معلمی در […]

دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد. با توجه به موضوع پژوهش سؤالاتی در این پژوهش تدوین گردیده که در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاکتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه کاری) می پردازد. روش این تحقیق، روش توصیفی است که با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده که هشت مقیاس (هیپوکندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیکوپاتی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارمندان ( متصدیان ) امور بانکی بانک ملی آذربایجان شرقی با کاراکردهای خانوادگی آنها

دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارمندان (متصدیان) امور بانکی بانک ملی آذربایجان شرقی با کاراکردهای خانوادگی آنها فرسودگی شغلی کارمندان در بین کارکنان مشاغل مختلف بطوریکه سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) 1987 اعلام کرده است که جمعیت کارمندی از شغل خود ناراضی هستند و ۹۰ درصد آنها معتقدند که شغل شان در جهت اهداف زندگی آنها نیست و ۷۵ درصد کسانی هستند که به دنبال کمک های روانپزشکی هستند به دلیل عدم رضایت شغلی و عدم توانایی و همچنین درگیریهای شغلی کاملا با تعارضهای کاری و خانوادگی مرتبط هستند و در جهت درک هر چه بیشتر این ارتباط و […]

تحقیق رضایت شغلی فرهنگیان اصفهان

دانلود تحقیق رضایت شغلی فرهنگیان اصفهان یکی از جنبه های رضایت شغلی فرهنگیان که معمولاً نادیده انگاشته می شود، سلامت کارمند است، تحقیقات زیادی نشان داده است که افراد ناراضی از شغل خود مستعد ابتلا به مرضهای گوناگون هستند که دامنه این نوع بیماریها از سر درد تا بیماریهای قلبی کشیده می شود. یکی از تحقیقات نشان می دهد که برای پیش بینی وضع فیزیکی فرد، رضایت شغلی از جمله شاخص هایی است که به مراتب مؤثرتر از دخانیات عمل می کند. طبق این تحقیقات نارضایتی از شغل تنها یک پدیده روانی نیست. فشار روانی که در نتیجه نارضایتی بر […]

پایان نامه بررسی سلامت روانی مدیران در رضایت شغلی معلمان در مدارس ابتدایی

دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی مدیران در رضایت شغلی معلمان در مدارس ابتدایی هدف کلی تحقیق بررسی سلامت روانی مدیران در رضایت شغلی معلمان در مدارس ابتدایی می باشد. مدیرانی که از سلامت برخوردار نیستند برای سازمان تهدید محسوب می شوند زیرا در رضایت شغلی سایر کارکنان تأثیرات منفی می گذارند. بی گمان به مدیران و مسئولان سازمان ها به دنبال تحقق اهداف سازمانی خود می باشند و در این راستا کارکنان سازمان نقش مهمی جهت به ثمر رساندن این اهداف خواهند داشت، یکی از شرایطی که قادر است ضامن دستیابی به اهداف سازمانی باشد تأثیر سلامت روانی در […]