امروز :سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر در این تحقیق به بررسی و مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر پرداخته شده، غیر از زندگی خانوادگی زندگی شخصی و رضایت از آن در رشد اجتماعی افراد موثر خواهد بود. بعد از اینکه جوانان شغلی را انتخاب می کنند باید یاد بگیرند که چگونه تکالیف آن را خوب انجام دهند و با همکاران و وظایف و مسئولیت های خود کنار بیایند و به درخواستهای کارفرمایان پاسخ دهند و تمایلات خودشان را حفظ کنند که به رضایت شغلی […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه در این تحقیق به بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه پرداخته شده است، با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایان تر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد. در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می کند که اگر به صورت کلی […]

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان پرداخته شده است. اشتغال یکی از اساسی ترین فعالیت های زندگی انسان به شمار می رود و هر کس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگی باید ساعاتی از اوقاتش را کار کند. اشتغال واقعه ای است از زندگی انسان که برای همۀ انسان ها در برهه ای از زمان اتفاق می افتد و هیچ کس را گریزی از آن نیست. همچنین بقا و رشد جامعه به […]

دانلود تحقیق شناخت فرهنگ سازمانی دانشگاه گرمسار و ارتباط آن با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی

دانلود تحقیق شناخت فرهنگ سازمانی دانشگاه گرمسار و ارتباط آن با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی در این تحقیق به بررسی شناخت فرهنگ سازمانی دانشگاه گرمسار و ارتباط آن با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی پرداخته شده است. امروزه نقش مراکز و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای  در تحقق اهداف جامعه و یکی از شاخصهای عمده پیشرفت و تمایز جوامع مختلف از یکدیگر، بر کسی پوشیده نیست. این مسئله در کشور ما که دوران بازسازی و توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را پشت سر می نهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. صد البته ایفای چنین مسئولیت و نقش […]

دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در این تحقیق به بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخته شده است. نیروی انسانی کمیاب ترین و گرانقیمت ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی کار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هر چند که انسان در پی رسیدن به شغلی است که آرزوی آن را داشته […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانهای مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. روش پژوهش […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعال با افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد.  جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند. در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده شده […]

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان جایگاه رضایت شغلی کارکنان اهمیت زیادی داشته و دارد و آنرا به عنوان یکی از معتبرترین شاخه های تعالی جویی سازمانی و نیز به عنوان کلید حمایتی تحقق اهداف توسعه در ابعاد گروهی و سازمانی بسیار تأکید می ورزند. رویکردهای نوین حاکم بر دنیای جدید سازمان و مدیریت شامل (کارمند محوری، رقابت جویی، نتیجه گرایی و …) نیز ضرورت بی همتای توجه مضاعف بر رضایت شغلی را خاطر نشان می سازد. چنانچه کیفیت جویی مهمترین عامل بقاء پویایی فتحول و وتعالی در حوزه مدیریت دانسته […]

دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزه شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزه شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ بطور کلی شناخت و اولویت بندی عوامل انگیزه شغلی معلمان تربیت بدنی می تواند مزایای زیر را در بر داشته باشد: ۱- شناسایی انگیزه ها و عوامل مؤثر در زمینه افزایش کارایی معلمان تربیت بدنی. ۲- استفاده از اطلاعات حاصله در برنامه ریزی های آموزشی و درسی جهت افزایش ۳- کارایی معلمان تربیت بدنی. ۴- شناسایی مسائل و مشکلات معلمان در زمینه های مختلف انگیزشی و کوشش در جهت رفع آنها. افزایش رضایت شغلی و دلبستگی معلمان تربیت بدنی به حرفه معلمی در […]