امروز :سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه تعیین ابعاد برنامه درسی پنهان دروس معارف اسلامی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تبریز

دانلود پایان نامه تعیین ابعاد برنامه درسی پنهان دروس معارف اسلامی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تبریز تحقیق به تعیین ابعاد برنامه درسی پنهان از دیدگاه دانشجویان می پردازد. بار ارزشی ناخواستۀ حاصل از مواجهه دانشجویان با برنامه درسی آشکار و لذا منظور از برنامه های درسی پنهان در دروس معارف اسلامی در نظام آموزش عالی و در پژوهش حاضر را می­توان بار ارزشی ناخواستۀ حاصل از مواجهه دانشجویان با این دروس هستند. منظور از بار ارزشی ناخواسته در این پژوهش تمام تأثیراتی است که این درس می تواند در باورها، ارزش­ها نگرش­ها، طرز تلقی­ها با توجه به اسناد در دسترس […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعال با افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد.  جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند. در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده شده […]

دانلود پایان نامه تأثیر کلاس بندی بهینه در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

دانلود پایان نامه تأثیر کلاس بندی بهینه در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در این تحقیق ما در پی پاسخ این سوال هستیم که کلاس بندی بهینه چیست و چه تأثیری در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد. دبستان خانه شاگرد و معلم و محلی است که بنای زندگی اطفال در آن پی ریزی می شود و یادگارهای گوناگون از دوره پرشور و هیجان طفولیت در خاطره ها به جای می گذارد. در همین خانه بزرگ است که مغز کوچک اطفال شکل اجتماعی می گیرد و به آهنگ با انضباط زندگی آشنا می شود. […]

دانلود پایان نامه مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

دانلود پایان نامه مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق در این تحقیق به بررسی راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق پرداخته شده است. هدف اصلی آموزش آسان کردن یادگیری است. و یادگیری تغییر شناختی است که در ذهن یادگیرنده اتفاق می افتد و فعالیت هدفمند او موجب آن می گردد. بنابراین لازم است فرد یادگیرنده به عنوان عنصر اصلی این فرایند مورد مطالعه قرار بگیرد. هوش، شخصیت، آموخته های قبلی، انگیزش و روش یادگیری و بسیاری دیگر از عوامل موجود در یادگیرنده در یادگیری او مؤثرند و شناخت هر کدام به تنهایی و در ارتباط با یکدیگر […]

دانلود تحقیق تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی

دانلود تحقیق تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی در این تحقیق که کنکاشی است پیرامون تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی سعی شده است واقعیات موجود، بدون تعصب و اظهارنظر شخصی مورد مداخله قرار گیرد. باید اذعان نمود که کار مذکور خالی از اشکال نخواهد بود ولی حداقل توجهی است به این موضوع که میتوان مسائل را با برخورد علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار داد.در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغییر و تحولاتی در سطح جهان هستیم که این تغییرات بر روی افراد آن جامعه اثر می گذارد. افراد می […]

دانلود پایان نامه بررسی عوامل گرایش دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه بررسی عوامل گرایش دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای هدف این پژوهش بررسی عوامل گرایش دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای سوق می دهد تا با شناخت این عوامل و انگیزه ها راه های تقویت آن را یافته و شوق و رغبت آنان را به سوی این رشته ها بیشتر به وجود آورده باشد که با تربیت افراد متخصص در امور فنی و حرفه ای راه خودکفایی کشور سریع تر طی شود. جامعه آماری عبارت از دانش آموزان دختر هنرستان فنی و حرفه ای که از این تعداد ۱۲۰ نفر با […]

پایان نامه بررسی رابطه بین ارتباط با جنس مخالف و بروز ناهنجاری های رفتاری نوجوانان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ارتباط با جنس مخالف و بروز ناهنجاری های رفتاری نوجوانان هدف کلی تحقیق رابطه بین ارتباط با جنس مخالف و بروز ناهنجاری های رفتاری در دانش آموزان دختر می باشد. به عبارت دیگر هدف کلی تحقیق این است که بین تمایل به ارتباط با جنس مخالف و ناهنجاریها در رفتاری دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد یا خیر؟ علاوه بر هدف کلی فوق ارائه فنون و راهکارهایی که باعث ایجاد محیطی مناسب جهت برقراری ارتباط سالم و مطلوب و مسالمت آمیز بین دو جنس مخالف (دختر و پسر) است تا جوانان دختر و پسر […]

پایان نامه بررسی جایگاه مهار درونی و بیرونی با رضایت تحصیلی در رشته های تحصیلی

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه مهار درونی و بیرونی با رضایت تحصیلی در رشته های تحصیلی در فرآیند رضایت تحصیلی باید بتوان از اقدامات مشاوره ای بهره مند شد تا از این طریق میزان رضایت را افزایش داده و اقدامات مؤثر و سودمندی را برای افزایش بازده تحصیلی را انجام داد. از آنجائیکه پیچیدگیهای فراوانی در محیط تحصیل به وجود آمده است. باید اطلاعات ضروری جهت تحصیلات ارائه گردد و از طریق نارضایتی از تحصیل و محیط تحصیل کاهش یابد تا از طریق جنبه های کاربردی و فرآیند مشاوره دست یافته ولی این وضعیت زمانی امکان پذیر است که شناخت […]

پایان نامه بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان و ...

دانلود پایان نامه بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان و … در این پژوهش برآنیم تا با آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس به نوجوانان راهکارهای صحیح کنارآیی و مقابله با استرس را آموزش داده و در جهت تغییر اسنادهای بدبینانه قدم برداریم و در پی این آموزش ها سلامت جسمانی و روانی او را ارتقاء دهیم. عبارت است از یادگیری اصولی که به فرد کمک می کند تا با شناسایی موقعیت استرس زا با به جریان اندازنده های پاسخ استرسی، به انتخاب راهکاری مناسب در جهت اداره موقعیت بر استرس دست […]

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب امتحان قبل و یا در ایام امتحانات در دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب امتحان قبل و یا در ایام امتحانات در دانشجویان اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است که با خود کم انگاری و تردید درباره توانایی های خود بروز پیدا کرده و اکثراً به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش های جسمانی نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی منجر می گردد. (ساراسون و دیدیوسون) هنگامی که فرد نسبت به کارآمدی، توانایی و استعداد خود در شرایط امتحان دچار نگرانی و تردید می شود می توان از اضطراب سخن گفت. در هنگام امتحان، به ویژه امتحانات سرنوشت ساز (کنکور و امتحان نهایی) بیشتر دانش […]