امروز :سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان مدارس ابتدائی ناحیه 3 کرج

دانلود پایان نامه بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان مدارس ابتدائی ناحیه ۳ کرج در این پژوهش به بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان مدارس ابتدائی پرداخته شده است. پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء آن حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. لذا پیشرفتهای چشمگیری در کلیه زمینه های علمی فعلی حاصل این حس سیری ناپذیر کسانی است که زندگی خود را وقف جامعه بشری کرده و می کند. توسعه و […]

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر سبکهای فرزندپروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر سبکهای فرزندپروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان سبکهای فرزندپروری و خلاقیت کودکان بین کشورها و گروههای اجتماعی مختلف، به تفاوتهای چشمگیری در زمینه روابط والدین و فرزندان یا به عبارت دیگر شیوه های فرزندپروری برخوردیم که در دهه های نخست میلادی (سه دهه نخست) حاضر، روشهای فرزندپروری تا حدود زیادی زیر نفوذ مکتب رفتارگرایی بود. جای تردید است که پدران و مادران زیادی این شیوه خشک را به کار بسته باشند. اما به هر حال دیدگاه متخصصان آن زمان چنین بوده است. به نظر می رسد در حال حاضر شاهدند در جهت عکس هستیم و […]

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان پرداخته شده است. در پژوهش تعداد ۶۰ نفر به عنوان گروه نمونه به شکل انتخاب در دسترس دبستان کیمیای سعادت منطقه ۳ تهران انتخاب شده است. خانواده پایه و اساس اجتماع و سلول سازنده ی زندگی و حیات بشری است و در وسیع ترین مفهوم کلمه و خاستگاه اصلی اعضای خویش و پناهگاه آن است. پناهگاهی که نخستین تجربه ی انسان برای « اجتماعی زیستن » در آن صورت می گیرد. از خانواده […]