امروز :یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهرستان ابهر

دانلود پایان نامه بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهرستان ابهر در این تحقیق به بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهرستان ابهر پرداخته شده، اوقات فراغت را میتوان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود برای عالمان دقایق تعمق و تفکر، برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد. در عین حال برای عده ای نیز این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست. با اینکه انسان از همان دوران اولیه حضورش در کره برای تأمین مایحتاج خود […]

دانلود تحقیق بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت

دانلود تحقیق بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت در این تحقیق به بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت پرداخته شده است، در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدا نشدنی از برنامه های تربیتی جوانان محسوب می شود و هر اجتماعی با توجه به این نکته تا چه میزان از تحولات صنعتی و اجتماعی عصر حاضر تأثیر پذیرفته است، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعیت خویش و بر اساس تواناییهای اقتصادی خود و نیز اعتقادات و درک ویژه ای که از اوقات فراغت دارند، بهره می […]

دانلود پایان نامه بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ری

دانلود پایان نامه بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ری در این تحقیق به بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ری پرداخته شده است. اوقات فراغت دلپذیرترین اوقات آدمی است، بخشی از عمر او که از آن خود اوست، ساعاتی فارغ از کار روزانه و رنج ایام که صرف آن چیزی می کند که خود می خواهد، خود بر می گزیند و اگر عاملی بیرونی دخالت نکند، به رضا و رغبت دل می گذراند. این اوقات برای مومنان لحظه های خلوت و نیایش معبود، برای عالمان و اندیشمندان دقایق تعمق و تحقیق و تفکر، […]

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران در این تحقیق به بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران پرداخته شده است. بدون شک دانش آموزان هر جامعه، سرمایه های گرانبهائی اند که اگر مورد بی توجهی قرار گیرند در تصمیم گیری ها مد نظر نباشند، آن جامعه دچار خسران زیادی خواهد شد. با نگاهی به ارقام بودجه کشورهای صنعتی و پیشرفته در مقایسه با کشورهای جهان سوم فاصله زیاد بین آن دو را می توان دید. بسیاری از کشور های توسعه یافته معتقدند‌ […]

دانلود تحقیق میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود تحقیق میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش حاضر اقدام به بررسی رضایتمندی دانشجویان دختر خوابگاهی از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد نموده است. هدف عمده این تحقیق بررسی این امر است که مسابقات خوابگاهها آنطور که باید و شاید اجرا شود یا خیر. تکنیک محقق پرسشنامه بوده است. بخش اول پرسشنامه اطلاعات عمومی و بخش دوم شامل ۱۲ سوال بود. جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد بود که تعداد آزمودنیهای انتخابی جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد بود […]

دانلود پایان نامه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

دانلود پایان نامه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد در این تحقیق به بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد پرداخته شده است. امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است،‌ پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند. در واقع […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی و چگونگی گذران اوقات فراغت (مطالعه ی موردی دانشجویان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرند)

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی و چگونگی گذران اوقات فراغت (مطالعه ی موردی دانشجویان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرند) هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی و چگونگی گذران اوقات فراغت است. تقسیم جامعه به طبقات یا قشرها یکی از ویژگی های بارز و تقریباً عمومی ساخت اجتماعی است که همواره توجه نظریه پردازان اجتماعی را جلب کرده است و این تقسیم بندی جامعه به طبقات گوناگون اغلب برحسب ثروت،‌ اعتبار و قدرت صورت می گیرد ثروت،‌ حیثیت و قدرت، مانند کالاهای کمیاب، در میان اعضای جامعه برابرانه توزیع نشده اند. اشخاصی […]

دانلود پایان نامه اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود

دانلود پایان نامه اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود در این تحقیق به بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود پرداخته شده است. یکی از مسائلی که پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است که در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد که از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی که بستر مطلوبی است برای جریان نیکوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است […]

دانلود پایان نامه بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در این تحقیق به بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه به مطالعه در بین دانشجویان می باشد. ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است که در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت کتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است که دست به مطالعه کتاب، مجله، روزنامه نمی توانند و از تعداد شاگردان مدارسی که غیر […]

دانلود پایان نامه بررسی نقش تلویزیون و تأثیرات آن در افکار و اعمال کودکان و نوجوانان در زندگی اجتماعی و روابط فردی و اوقات فراغت آنها در جامعه

دانلود پایان نامه بررسی نقش تلویزیون و تأثیرات آن در افکار و اعمال کودکان و نوجوانان در زندگی اجتماعی و روابط فردی و اوقات فراغت آنها در جامعه نقش تلویزیون تنها رسانه ای است که مورد استفاده همگان قرار می گیرد و بیش از هر رسانه ای دیگر زمینه را برای نزدیک شدن جلب توجه کودکان و نوجوانان به خود فراهم می کند و وقت زیادی از اوقات فراغت این قشر را به خود اختصاص می دهد. با توجه به قابلیتها تکنولوژی که دارد بیش از هر رسانه اطلاعات را برای دوران نخست اجتماعی شدن کودک مهیا نموده و آنها […]