امروز :سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود تحقیق بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز

دانلود تحقیق بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز در این تحقیق به بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز پرداخته شده، کسب دانش درباره ی رفتار انسان، چه به صورت تصادفی و چه مبتنی بر عقل سلیم، اگر چه لازم است، اما کافی نیست، بلکه با روش سیستماتیک می توان واقعیت ها و روابط مهم را، به طور آشکار مشخص ساخت و مبنایی را تعیین نمود که بتوان براساس […]

دانلود تحقیق عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز

دانلود تحقیق عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز پرداخته شده است. از بین کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز که حداقل یکبار در پایه سوم مردود شده بودند، بطور تصادفی ۲۰۰ نفر انتخاب شدند. برای جمع  آوری اطلاعات از دو مقیاس سنجش عوامل افت تحصیلی و شاخص افت تحصیلی یا ۹۵ متغیر استفاده شده است. تحلیل عوامل نشان داد که ۶ عامل قابل استخراج است. عوامل استخراج شده روی هم در ۸/۴۳ […]

دانلود تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

دانلود تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی این تحقیق در رابطه با همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی می باشد. برخی از عوامل و شرایط خانوادگی در ایجاد تفاوت های فردی بین دانش آموزان نقش اساسی دارد در بعضی خانواده ها پیشرفت کودکان در امر تحصیل و موفقیت آنان در این زمینه به عنوان یکی از ارزش های مهم تلقی می شود و ارزشهای خانواده نه تنها در انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی فرزند تأثیر به سزایی دارد بلکه با شرایط و موقعیتهای آموزشی نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند به علاوه رفتار والدین با […]

دانلود تحقیق بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

دانلود پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن در این تحقیق به بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن پرداخته شده است. شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم و از آن جمله کشور ایران است. کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم […]

دانلود پایان نامه بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر انگوت از دیدگاه معلمان

دانلود پایان نامه بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر انگوت از دیدگاه معلمان در این تحقیق به بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر انگوت از دیدگاه معلمان پرداخته شده است. بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ هر چند جامعه در بُعد اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند باشد، پوچ و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار دیگر […]

دانلود پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی

دانلود پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی در این تحقیق به بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی پرداخته شده است. در انجام هر کاری و تحقق بخشیدن به اهداف کم و بیش مشکلاتی پیش روی مجریان امر خواهد بود. مسلماً گستردگی کار موجب افزوده شدن بر میزان مسائل و متعاقباٌ حجم مشکلات خواهد شد. آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ و خطیر، علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید، کوچکترین مشکلات پیامدهایی را خواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد، این پیامدها […]

دانلود تحقیق بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایۀ دانش آموزان دختر پایۀ سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقۀ 18 تهران

دانلود پایان نامه بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایۀ دانش آموزان دختر پایۀ سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقۀ ۱۸ تهران در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایۀ دانش آموزان دختر پایۀ سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة ۱۸ تهران می باشد. انسان در درون خانواده متولد می شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و کار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی که اساسی ترین عوامل شکل دهندۀ شخصیت محسوب می شود در درون خانواده شکل می گیرد. خانواده نخستین مدرسه […]

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر خرابکاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر خرابکاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر خرابکاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه پرداخته شده است. تاریخ جرم و جنایت پدیده ای نیست که به زمان و مکان خاصی بستگی داشته باشد. به عبارت دیگر رشد و گسترش آموزش و پرورش، انتظارات مردم را از خویشتن و از همدیگر بیشتر کرده است و برای انسان معاصر که از لحاظ پیشرفت های علمی و صنعتی در تاریخ خود بی نظیر است واقعا دشوار می باشد که هر روز شاهد انواع متعددی جرم و […]

دانلود پایان نامه شناسایی راههای جذب به مطالعه و تحقیق در دانش آموزان و شناخت موانع و محدودیت ها

دانلود پایان نامه شناسایی راههای جذب به مطالعه و تحقیق در دانش آموزان و شناخت موانع و محدودیت ها مسئله اساسی در این پژوهش راههای جذب به مطالعه و تحقیق در دانش آموزان و شناخت موانع پیش رو می باشد. که از چه طریق و روشهایی  می­ توان دانش آموزان را به مطالعه و تحقیق سوق داد و عوامل موثر در این ارتباط کدامند و چه موانع و محدودیتهایی موجب می­شود که دانش آموزان کمتر به مطالعه و تحقیق بپردازند؟ و هدف اصلی در پژوهش شناسایی راههای جذب دانش ­آموزان به مطالعه و تحقیق و شناخت موانع و محدودیتها است. […]

دانلود دانلود پایان نامه بررسی هفت عامل مهم در علل افت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه بررسی هفت عامل مهم در علل افت تحصیلی دانش آموزان در این ﭘﮋوهش هفت عامل مهم علل افت تحصیلی که برای دانش آموزان در معرض خطر موثر هستند تحلیل شده است این عوامل عبارتند: آموزشی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی، خانواده و حضور و تکرار پایه در یک سال بودند. نتایج نشان داد که عامل تحصیلی بیشترین نقش را در شناسایی دانش آموزان در معرض شکست تحصیلی دارد و عامل حضور هیچ نقشی را در شکست تحصیلی به عهده ندارد. به نظر معلمان بهترین راهبردهای جلوگیری از شکست تحصیلی راهبردهای آموزشی است. رهبران کشورهای در حال توسعه اغلب اهمیت […]