امروز :سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه ۹ آموزش و پرورش شهر تهران در این تحقیق به بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی پرداخته شده است. در دنیای پیچیده، هیچ کس بی نیاز از تعلیم و تربیت نیست. امروز فعالیت در مدرسه و در امر آموزش، خود بخش عظیمی از زندگی انسانها شده است. لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن در کلاس، گوش دادن به صدای یکنواخت معلم، حفظ کردن بدون فهم مطالب درسی […]

دانلود پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و حل مسئله دانشجویان دارای نشانه های افسردگی با دانشجویان بهنجار دانشگاه پیام نور تبریز

دانلود پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و حل مسئله دانشجویان دارای نشانه های افسردگی با دانشجویان بهنجار ویژگی های فردی و شدت نشانه های افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی در بکارگیری راهبردهای مقابله ای موثر است (شاهمیری، قریشی زاده، ۱۳۸۵). طبق نظریه تبادلی لازاروس و فلکمن، افسردگی پیامد تنیدگی هایی است که از یک مقابله مناسب و موفقیت آمیز محروم مانده است. بکارگیری راهبردهای مقابله ای مختلف، نتایج متفاوتی در سلامتی روانی افراد دارد. محققان دریافته اند که بیماران با افسردگی شدیدتر بیشتر از راهبردهای عاطفه مدار و ناسازگارانه استفاده می کنند که با احساس ناامیدی و کاهش […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانش آموزان با خرده مقیاسهای احساس گناه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانش آموزان با خرده مقیاسهای احساس گناه هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین اضطراب دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی با خرده مقیاسهای احساس گناه، تنش گری، ناایمنی پارانوئید، روان رنجوری و عدم انسجام خود، در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران می باشد. در راستای جمع آوری اطلاعات برای بررسی رابطه بین دو متغیر از آزمون اضطراب کتل استفاده به عمل آمد. و برای تحلیل نتایج از روش آماری و گرسیون چند متغییری و برای فرضیه های فرعی از همبستگی پیرسون استفاده شد، که نتایج زیر بدست آمد: […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی همدان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی بین اضطراب و مکانیسم های دفاعی پرستاران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۰۰ پرستار بیمارستان های همدان (۵۱ زن و ۴۹ مرد)، پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر و پرسشنامه ی سبک های دفاعی را تکمیل کردند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به کمک فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون های t، همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مکانیسم های دفاعی رابطه ی معناداری با اضطراب دارند. مکانیسم های دفاعی در […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان میزان پایبندی به نیایش با سطح اضطراب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان میزان پایبندی به نیایش با سطح اضطراب برای کاهش سطح اضطراب افراد از روش های متعددی از جمله روش های روان درمانی، روان تحلیلگری، انسان گرایی و شناختی استفاده می کنند. علاوه بر روش های سنتی، یکی از روش هایی که اخیراً سعی می شود بیشتر از آن استفاده کنند کاربرد شیوه «درمان مذهبی» می باشد. امروزه توجه و گرایش به معنویت مهمترین پدیده ی زمان است. از یک طرف علم در پاسخ به سؤالاتی ناتوان است و از طرفی دیگر ناامنی و احساس پوچی سخت او را آزرده کرده است. بنابراین نقش ایمان […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه رضایت زناشویی والدین و میزان اضطراب فرزندان نوجوان در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه 2 تبریز

دانلود پایان نامه بررسی رابطه رضایت زناشویی والدین و میزان اضطراب فرزندان نوجوان در بین دانش آموزان در این پژوهش اضطراب فرزندان نوجوان و رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین در آنها مورد بررسی قرار گرفت و تعداد ۱۰۰ نفر دانش­ آموز (۵۰ دختر و ۵۰ پسر) از بین دانش­ آموزان چهار دبیرستان ناحیه ۲ تبریز که از بین آنها ۲ دبیرستان دخترانه و ۲ دبیرستان پسرانه و از هر پایه تعداد ۹ نفر دانش­ آموز از کلاسهای اول و دوم و سوم به روش نمونه­ گیری تصادفی چند مرحله­ ای انتخاب شده و هرکدام به فرم ۲۰ سوال پرسشنامه […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب امتحان دانش آموزان و دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنها

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب امتحان دانش آموزان و دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنها موضوع تحقیق این رساله بررسی رابطه اضطراب امتحان دانش آموزان با نحوه عملکرد محصلین در امتحان می باشد. در بخش نظری روند کار این بود که ابتدا به تعریف و مسایل کلی در ارتباط با اضطراب امتحان و درمان آن با تکیه بر دیدگاه شناختی بپرداختیم و در ارتباط با اضطراب بعنوان یک حالت و خصیصه ثابت بحث شد. روشی که این تحقیق بدان متکی است روش کتابخانه ای است. در نهایت آنچه را که بر اساس ابزارهای تحقیق دریافتیم این است که: بین […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد نفر از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس با مقیاس منبع کنترل راتر سنجش شدند. همچنین از روش آمار توصیفی و استنباطی توصیف شده است. تفاوت بین میانگین های مورد نظر ۴۵/۲ است. به منظور تعیین […]

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی معلولین حرکتی و نابینا پسران و دختران در گروه سنی 18-15 سال

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی معلولین حرکتی و نابینا پسران و دختران در گروه سنی ۱۸-۱۵ سال هیجان خواهی معلولین در نوجوانان معلول حرکتی و نابینا در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال با استفاده از مقیاس اندازه گیری زاکرمن (۱۹۷۹) با نام اختصاری sss به عمل آید. هیجان خواهی از نظر اتوفنیکل ۱۹۴۶ عبارت است از عواطف، در اصل علائم دیرینۀ تخلیۀ روانی که در شرایط خاص تحریک آمیز، جایگزین اعمال ارادی می شوند. معمول به کسی می گویند که در نقاع شوکی دچار ضایعه هستند و چون اعصاب حسی و حرکتی اعضای بدن به […]

دانلود پایان نامه بررسی میزان اضطراب و شناخت عوامل مؤثر بر اضطراب دانشجویان در دانشگاه پیام نور واحد آستارا

دانلود پایان نامه بررسی میزان اضطراب و شناخت عوامل مؤثر بر اضطراب دانشجویان در دانشگاه پیام نور واحد آستارا اضطراب دانشجویان نوعی خود اشتغالی ذهنی است با خودانگاری و تردید درباره تواناییهای خود، شخص می شود و غالباً به ارزیابی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنشهای جسمانی نامطلوب و عملکرد تحصیلی فرد منجر می گردد. بر اساس نوشته های نجاریان و همکاران ۱۳۷۱ گرسینگر روانپزشک آلمانی عقیده دارد که اغلب اختلالات روانی معلول تأثیر مستقیم با غیر مستقیم آشفتگیها در کنش مغز است امیل کراپلین که مطالعاتش تحت تأثیر گرسنیگر قرار دارد بر این باور است که رفتار غیر عادی آشفتگیهای […]