امروز :سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه تفسیر روانشناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگی

دانلود پایان نامه تفسیر روانشناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله کرج در ارتباطات خانوادگی در این تحقیق به تفسیر روانشناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله کرج در ارتباطات خانوادگی پرداخته شده است. کودکی در عمق وجود همۀ ماست، و با چشمان اوست که همگی روزی به این عالم نگاه کرده ایم. با وجود این آنچنان از آن دور افتاده ایم که برای فهم نقاشی کودکان، نگاه کردن آن برایمان کافی نیست و باید آنها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهیم. نقاشی بیان کنندۀ احساسات و شخصیت کودکان است و باعث پرورش خلاقیت آنها می […]

دانلود پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

دانلود پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در این تحقیق به بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد پرداخته شده است. مدیریت اثربخش احتمالا عامل اصلی در کشورهای توسعه یافته و مورد نیازترین عامل برای کشورهای در حال توسعه است. هر سازمانی برای تحقق هدف یا هدفهایی بوجود می آید و تمامی کارکردها و وظایفی که برای نقش های مختلف در سازمان پیش بینی می شود به منظور تحقق همین هدفهاست، عصر کنونی دوره شتابنده غیر قابل پیش بینی است. […]

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک در این پژوهش به بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک پرداخته شده است. نیازهای پنجگانه انسان که جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امکان پذیر نیست و همین نیازها است که‌ اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می شود که فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز که همانا تحقق خویتن است دست یابد اما اگر به خوبی برآورده نشود هسته مرکزی اکثر مشکلات و اختلافات […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی همدان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی بین اضطراب و مکانیسم های دفاعی پرستاران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۰۰ پرستار بیمارستان های همدان (۵۱ زن و ۴۹ مرد)، پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر و پرسشنامه ی سبک های دفاعی را تکمیل کردند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به کمک فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون های t، همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مکانیسم های دفاعی رابطه ی معناداری با اضطراب دارند. مکانیسم های دفاعی در […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان میزان پایبندی به نیایش با سطح اضطراب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان میزان پایبندی به نیایش با سطح اضطراب برای کاهش سطح اضطراب افراد از روش های متعددی از جمله روش های روان درمانی، روان تحلیلگری، انسان گرایی و شناختی استفاده می کنند. علاوه بر روش های سنتی، یکی از روش هایی که اخیراً سعی می شود بیشتر از آن استفاده کنند کاربرد شیوه «درمان مذهبی» می باشد. امروزه توجه و گرایش به معنویت مهمترین پدیده ی زمان است. از یک طرف علم در پاسخ به سؤالاتی ناتوان است و از طرفی دیگر ناامنی و احساس پوچی سخت او را آزرده کرده است. بنابراین نقش ایمان […]

دانلود پایان نامه بررسی تعیین رابطه بین مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار

دانلود پایان نامه بررسی تعیین رابطه بین مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار محیط خانواده عامل مهمی در تأمین نیازهای روانی اعضای خانواده به ویژه همسران است. این عامل در بروز اختلالات نقش مهمی دارد. علاوه بر نقش مستقل خانواده در آسیب شناسی اختلالات روانی، نقش مهمی در نحوه تأثیر سایر عوامل سبب شناختی دارد. به عنوان مثال، فقر در محیط خانوادگی مثبت، تأثیر منفی کمتری می گذارد، ویژگی هایی همانند میزان اتخاذ قوانین برای مدیریت خانواده قدرت تصمیم‌گیری اعضای خانواده،‌ میزان توجه اعضاء خانواده‌، سلامت عمومی و نوع تعاملات آن و توجه اعضای محیط خانواده به […]

دانلود پایان نامه بررسی میزان اضطراب و شناخت عوامل مؤثر بر اضطراب دانشجویان در دانشگاه پیام نور واحد آستارا

دانلود پایان نامه بررسی میزان اضطراب و شناخت عوامل مؤثر بر اضطراب دانشجویان در دانشگاه پیام نور واحد آستارا اضطراب دانشجویان نوعی خود اشتغالی ذهنی است با خودانگاری و تردید درباره تواناییهای خود، شخص می شود و غالباً به ارزیابی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنشهای جسمانی نامطلوب و عملکرد تحصیلی فرد منجر می گردد. بر اساس نوشته های نجاریان و همکاران ۱۳۷۱ گرسینگر روانپزشک آلمانی عقیده دارد که اغلب اختلالات روانی معلول تأثیر مستقیم با غیر مستقیم آشفتگیها در کنش مغز است امیل کراپلین که مطالعاتش تحت تأثیر گرسنیگر قرار دارد بر این باور است که رفتار غیر عادی آشفتگیهای […]

دانلود پایان نامه بررسی رفتار درمانی و شیوه های درمان شناختی

دانلود پایان نامه بررسی رفتار درمانی و شیوه های درمان شناختی رفتار درمانی رویکرد نسبتاً نوپایی است که می خواهد فرد را در بافت زمینه ی زیست، اجتماعی، فرهنگی خود قرار دهد و با تکیه بر اصول و قواعد برخاسته از رشته های مختلف و سایر علوم وابسته، «سالم زیستن» و «سالم اندیشیدن» را به او بیاموزد. این رویکرد، از خود از تلفیق دو رویکرد رویکرد شناختی پدید آمده است. به یک اعتبار می توان گفت که در رفتار درمان شناختی ، نکات قوت رویکردهای شناخت درمانی یعنی عینی گرایی، ارزیابی و سنجش از یک سوی و دخالت دادن نقش […]

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روانشناختی دانش

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روانشناختی دانش نفش مهارت های اجتماعی در تأمین سلامت روانشناختی افراد و با توجه به اهمیت یادگیری این مهارت ها برای مواجه با مسائل و مشکلات روزمره و تأثیر آن بر بهبود زندگی فردی و اجتماعی این تحقیق در صدد است تا میزان اثربخشی آموزش این مهارت ها در سلامت روانی دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره را بررسی کند. برنامه های آموزشی مهارت های زندگی به دامنه وسیعی از مهارتها بر می گردد ، اما مهارتهای اجتماعی و ارتباطی از جمله مهارت هایی می باشد که آموزش سلامت […]

دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید و میزان معلولیت آنها در شهرستان ایوان غرب

دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید و میزان معلولیت آنها در شهرستان ایوان غرب توجه روز افزون به افسردگی جانبازان و درمان افسردگی و علت یابی آن ضروری به نظر می رسد که در جانبازان به این امر توجه کافی مبذول شود. چون جانبازان در زمان جنگ نیز فشارها و استرسهای روحی و روانی زیادی را تحمل کرده اند. در مورد مردان قسمتی از جامعه آماری افسرده ها مربوط به افراد معلول و جانباز می باشد که علت افسردگی در آنان به چند عامل مهم بر می گردد: غمگین بودن آنها به خاطر نقص در یکی […]