امروز :سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانلود پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در این تحقیق به بررسی و مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر پرداخته شده، افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هشیار شده اند. استرس عموما به عنوان بیماری عظیم معاصر و بیماری جدید تمدن در نظر رفته می شود و بطور فزاینده ای فرض شده که استرس ما را به سمت آسیب پذیری بیشتر اختلالات روانی و جسمی هدایت می کند. رویدادهای مختلفی از قبیل تولد فرزند، از دست دادن یکی از والدین به علت […]

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می گردد

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می گردد در این تحقیق به بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می گردد پرداخته شده، خانواده ریشه دارترین و مقدس ترین سازمان اجتماعی است که به اعتقاد جامعه شناسان در مقیاس کل دو وظیفه تولید نسل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان را به عهده دارد و در مقیاس جزء اجتماعی کردن فرزندان و استقرار شخصیت بزرگسالان را نیز انجام می دهد. از دیدگاه روانشناسی هدف دیگر خانواده معاصر، شناخت نیازهای روانی و […]

دانلود پایان نامه بررسی عوامل تأثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه بررسی عوامل تأثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد در این تحقیق به بررسی عوامل تأثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد پرداخته شده، در این تحقیق برآنیم که مصرف مواد را از دریچه دیگر عوامل که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مورد بررسی قرار دهم. بررسی می کنیم که به غیر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … عامل دیگری به نام عامل زیستی نیز در سوء مصرف مواد نقش دارد. این تحقیق نشان می دهد که احتمالاً یک بخش ژنتیکی و ارثی برای سوء استفاده از مواد مخدر و سوء مصرف مواد وجود دارد و […]

دانلود پایان نامه اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی

پایان نامه اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی در این تحقیق به اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی پرداخته شده است. خواب، بخش عادی از زندگی‌ ما بحساب می آید که به ندرت به ماهیت آن توجه می‌کنیم. هنگامی که خوب به این مسأله بیاندیشیم، در می یابیم که خوابیدن عملی واقعاً شگفت انگیز است. در طول خواب ما هوشیاری و کنترل اعمال و افکارمان را از دست می دهیم و این اتفاقی است که اگر در بیداری برای ما رخ دهد بسیار وحشتناک خواهد بود. با این وجود هر شب این اتفاق روی […]

دانلود پایان نامه تفسیر روانشناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگی

دانلود پایان نامه تفسیر روانشناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله کرج در ارتباطات خانوادگی در این تحقیق به تفسیر روانشناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله کرج در ارتباطات خانوادگی پرداخته شده است. کودکی در عمق وجود همۀ ماست، و با چشمان اوست که همگی روزی به این عالم نگاه کرده ایم. با وجود این آنچنان از آن دور افتاده ایم که برای فهم نقاشی کودکان، نگاه کردن آن برایمان کافی نیست و باید آنها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهیم. نقاشی بیان کنندۀ احساسات و شخصیت کودکان است و باعث پرورش خلاقیت آنها می […]

دانلود پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

دانلود پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در این تحقیق به بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد پرداخته شده است. مدیریت اثربخش احتمالا عامل اصلی در کشورهای توسعه یافته و مورد نیازترین عامل برای کشورهای در حال توسعه است. هر سازمانی برای تحقق هدف یا هدفهایی بوجود می آید و تمامی کارکردها و وظایفی که برای نقش های مختلف در سازمان پیش بینی می شود به منظور تحقق همین هدفهاست، عصر کنونی دوره شتابنده غیر قابل پیش بینی است. […]

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک در این پژوهش به بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک پرداخته شده است. نیازهای پنجگانه انسان که جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امکان پذیر نیست و همین نیازها است که‌ اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می شود که فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز که همانا تحقق خویتن است دست یابد اما اگر به خوبی برآورده نشود هسته مرکزی اکثر مشکلات و اختلافات […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی همدان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی بین اضطراب و مکانیسم های دفاعی پرستاران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۰۰ پرستار بیمارستان های همدان (۵۱ زن و ۴۹ مرد)، پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر و پرسشنامه ی سبک های دفاعی را تکمیل کردند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به کمک فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون های t، همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مکانیسم های دفاعی رابطه ی معناداری با اضطراب دارند. مکانیسم های دفاعی در […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان میزان پایبندی به نیایش با سطح اضطراب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان میزان پایبندی به نیایش با سطح اضطراب برای کاهش سطح اضطراب افراد از روش های متعددی از جمله روش های روان درمانی، روان تحلیلگری، انسان گرایی و شناختی استفاده می کنند. علاوه بر روش های سنتی، یکی از روش هایی که اخیراً سعی می شود بیشتر از آن استفاده کنند کاربرد شیوه «درمان مذهبی» می باشد. امروزه توجه و گرایش به معنویت مهمترین پدیده ی زمان است. از یک طرف علم در پاسخ به سؤالاتی ناتوان است و از طرفی دیگر ناامنی و احساس پوچی سخت او را آزرده کرده است. بنابراین نقش ایمان […]

دانلود پایان نامه بررسی تعیین رابطه بین مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار

دانلود پایان نامه بررسی تعیین رابطه بین مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار محیط خانواده عامل مهمی در تأمین نیازهای روانی اعضای خانواده به ویژه همسران است. این عامل در بروز اختلالات نقش مهمی دارد. علاوه بر نقش مستقل خانواده در آسیب شناسی اختلالات روانی، نقش مهمی در نحوه تأثیر سایر عوامل سبب شناختی دارد. به عنوان مثال، فقر در محیط خانوادگی مثبت، تأثیر منفی کمتری می گذارد، ویژگی هایی همانند میزان اتخاذ قوانین برای مدیریت خانواده قدرت تصمیم‌گیری اعضای خانواده،‌ میزان توجه اعضاء خانواده‌، سلامت عمومی و نوع تعاملات آن و توجه اعضای محیط خانواده به […]