امروز :جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه
کد محصول:   1436
قیمت محصول:   19800 تومان
تعداد صفحه:   170 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   689 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   19800 تومان
تعداد صفحه:   170 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه

در این تحقیق طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه پرداخته شده، جهت طراحی دوره، نظریات سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موارد مشترک و متفاوت نظریات و دوره های پیشین و اعمال نظر متخصصین، دورۀ مذکور طراحی و تدوین شد و مورد تأیید ۵ نفر از روان شناسان قرار گرفت. نگرش سنج دانش آموزان به مواد مخدر، پس از بررسی مبانی نظری مرتبط و ابزارهای پیشین به صورت مقدماتی طراحی گردید.

پایایی آزمون مذکور، با اجرای مقدماتی (Pilot) بر روی ۳۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال سوم دبیرستان، با استفاده از آلفای کرنباخ محاسبه شده و ضریب بدست آمده ۷۳۳/۰ می باشد. جهت اجرای دوره، ۲ گروه از دانش آموزان مقطع دبیرستان در پایۀ سوم انتخاب شدند. با استفاده از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه پس از اجرای پیش آزمون بر روی گروه ها (نگرش سنج محقق ساخته)، دورۀ آموزشی طی ۴ جلسه برای گروه آزمایشی برگزار گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss . 12 و با استفاده از آزمون های t مستقل و تحلیل کو واریانس مورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه

سوء مصرف مواد مخدر امروزه پا را از مرز اختلالات  فردی و روان  شناختی فراتر نهاده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. شیوع روز افزون، درگیری اقشار مختلف اجتماعی در مصرف، تنوع گسترده و کاهش سن ابتلا، دانشمندان و برنامه ریزان را بر آن داشته تا نسبت به حل آن چاره جویی نمایند. کاهش عرضه و کاهش تقاضا، همواره و از دیر باز دو سیاست عمده در حل مسأله مواد مخدر بوده است. به رغم تلاش های قابل ستایش در کاهش عرضه، تقاضای مصرف روز به روز افزایش یافته و قربانیان بیشتری را به کام خود فرو می برد. از این رو روانشناسان، جامعه شناسان، متخصصان تعلیم و تربیت و … اهتمام خود را صرف کاهش و کنترل تقاضا  نموده اند.

طرح نظریات متعدد در تعلیل گرایش ها و پیشگیری شاهدی براین مدعا ست. و باز نیز برغم تمامی تلاش های ارزشمند صاحبان اندیشه، این مسأله به قوت خود باقی است. سود سرشار نامشروع تجارت مواد مخدر، جذابیت های آنی فیزیولوژیکی و روانی مصرف مواد، هزینه های سرسام آور درمان و توانبخشی معتادان، دانشمندان روان شناس را برآن داشته که این بار، مشکل را پیش از پدیدآیی حل نمایند.

بررسی آسیب شناسانۀ برنامه های آموزشی در حوزه پیشگیری، فعالیت بسیارمهمی  در بهبود برنامه های آموزشی است. شاید بتوان تنگ نظری در لحاظ نمودن عوامل متعدد دخیل در برخی از رویکردهای نظری و به تبع آن در برنامه های آموزشی را اساس این ضعف ها دانست.

ضرورت

مطالعات نشان داده است که پیشگیری اولیه از سوء مصرف مواد مخدر ، راهی عملی تر و کم هزینه تر  از پیشگیری های ثانویه (درمان) و ثالث (توانبخشی) می باشد. به رغم تلاش های ارزشمند در حوزۀ پیشگیری اولیه به خصوص در دو دهۀ اخیر، هنوز راه زیادی تا دستیابی به نظریات جامع تر و برنامه های آموزشی قابل اعتمادتر در  پیش رو می باشد. ضعف عمدۀ برخی نظریات موجود را می توان در بی توجهی به برخی از جنبه های مؤثر در پیشگیری، فقدان پشتوانه های نظری لازم و عدم بررسی اثرات دوره در تغییر نگرش به اعتیاد دانست.

از این رو ضروری می نمود تا دوره ای آموزشی برای دانش آموزان مقطع متوسطه به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر تهاجم سوء مصرف مواد مخدر، به گونه ای طراحی شود که ضعف های دوره های پیشین به نوعی جبران گردد. یعنی هم تلفیقی از نظریات مختلف در آن مورد توجه قرار گرفته و هم اثر بخشی آن در  تغییر نگرش مخاطبین ارزیابی شود. دورۀ حاضر نیز با چنین هدفی طراحی و تدوین شده است. از طرفی چون برخی از  پرسشنامه های نگرش سنج در حوزه سوء مصرف مواد مخدر نیز فاقد پشتوانه های نظری کارا بوده است، به عنوان ضرورت ثانویه ایجاب می نمود تا برای پیش آزمون و پس آزمون تغییر نگرش، نسبت به تهیه و تنظیم پرسشنامۀ مزبور اقدام شود که البته مسائل روانسنجی آن نیز به روایی توافق داوران  و پایایی آلفای کرنباخ مورد تأیید قرار گرفت.

پیشگیری از مصرف مواد مخدر

پیشگیری از مصرف مواد مخدر از مباحثی است که طی ۲ دهۀ گذشته مورد توجه محافل علمی، اجتماعی و سیاسی در جهان قرار گرفته است. باور به پیشگیری و تقدم آن بر جنبه های دیگر از جمله درمان با وجود آنکه سابقۀ دیرینه ای در علم طبی و بهداشت دارد، با تأخیر به حوزۀ بیماری های روانی و مقولۀ اعتیاد نیز سرایت کرده است. با این حال از گسترش آن به حوزه های اخیر مدت زیادی نمی گذرد و چنانکه اشاره خواهد شد در این باره اختلاف نظرها، تفاوت در تعابیر، اهداف و انتظارات بقدری زیاد است که تألیفی منسجم در باب پیشگیری را دشوار می سازد.

قدم اول، تعریف پیشگیری و مداخلۀ پیشگیرانه است. شاید به ظاهر تعریف این فعالیت، بسیار بدیهی و ساده به نظر آید. هر اقدامی که باعث کاهش وقوع فعلی گردد، پیشگیری تلقی می شود. اما اگر به حوزه بیماری های روانی به ویژه پدیدۀ اعتیاد دقیق شویم، با توجه به تنوع سبب شناختی مسئله و گسترۀ وسیع عوامل مؤثر در بروز آن، به سختی می توان مداخله ای را در وقوع این حالات بی اثر دانست و در واقع هر فعالیتی در سطح اجتماع و یا فرد به نوعی بر بروز بیماری های روانی و اعتیاد اثر  می گذارد.

افزایش اشتغال، ایجاد برابری در اجتماع، رفع تبعیض، جلوگیری از فقر، ایجاد امنیت شغلی، ارتقاء سطح رفاه و زندگی، پرسازی اوقات فراغت، گسترش امکان تحصیل، مقابله با جرم و جنایت و  شبکه های تبهکاری، تقویت اخلاقیات در اجتماع، افزایش اعتماد به نفس در انسانها، آموزش مهارت های فردی و هزاران موارد دیگر احتمالاً می توانند در کاهش اعتیاد مؤثر باشند.

سطوح پیشگیری

شایع ترین نوع طبقه بندی فعالیت های پیشگیرانه، تقسیم آنها به ۳ سطح اولیه، ثانویه وثالث است. هدف از پیشگیری اولیه، کاهش بروز و يا تعداد موارد جدید یک اختلال است. پیشگیری ثانویهکاهش شیوع یک اختلال را ازطریق شناسایی زود هنگام و درمان مؤثر موارد مبتلا پیگیری می کند. پیشگیری ثالث نیز بر بازتوانی موارد مبتلا با هدف کاهش شدت اختلال یا صدمه ناشی از آن تأکید دارد. یکی از موارد مشکل ساز در این طبقه بندی تمایز بین وجود یا عدم اختلالی خاص در شخص می باشد.

به عبارت دیگر هنگامی که یک اختلال از نظر شدت و میزان، وضعیت طیف مانند داشته وآستانه ای که برای وجود یا عدم آن فرض می گردد، انتخابی و قراردادی است، تمایز بین پیشگیری اولیه و ثانویه مشکل و حتی غیر ممکن می گردد.  بعنوان مثال در زمینۀ مصرف مواد مخدر، موارد مبتلا چه کسانی هستند؟ آنهائی که حتی یکبار مصرف کرده اند یا آنهائی که بر اثر تکرار مصرف دچار عوارض ناشی از اعتیاد شده اند؟ و یا افرادی بین این دو دسته؟ بنابراین با توجه به اینکه سطح اختلال را چگونه تعریف کنیم، یک فعالیت ممکن است پیشگیری اولیه و یا ثانویه تلقی شود.

برنامه های منسجم پیشگیری

فعالیت ها و مداخلات پیشگیرانۀ فوق الذکر، طی دهه های گذشته در قالب برنامه های منسجم پیشگیری ارائه شده اند، که بیشتر در ایالات متحده آمریکا مشهود بوده است و در کشورهای غربی اقدامات پراکنده و غیر ساختاری در مقایسه با آمریکا بیشتر بوده است. این برنامه ها معمولاً ساختار محتوایی، مخاطب و مجری مشخص دارند. منسجم نمودن برنامه های پیشگیری باعث می شود تا تکرار آنها و انجام مدیریت انسانی در آنها تسهیل گردد و ابداع کنندگان از تأمین شدن حداقل نیازمندی ها مطمئن شوند. از طرفی به علت ساختاری شدن، مقایسه و تعیین اثر بخشی آنها به طور علمی میسر می گردد. این برنامه ها طی فرآیندهای متعددی به کمک کارشناسان، کسب اطلاعات و بازخورد در مخیط ابداع و بطور مکرر بازنویسی می شوند. در یک تقسیم بندی کلی می توان برنامه های ساختاری را به دو دستۀ مدرسه مدار و برنامه های اقدام اجتماعی تقسیم نمود.

برنامه های پیشگیری مدارس

نسل اول برنامه های پیشگیری مدارس تنها به توزیع اطلاعات و گسترش آگاهی بسنده می کردند. نسل دوم این برنامه ها درکنار ویژگی های برنامه های نسل اول از روشن سازی ارزش ها (به تعبیر دوم آن یعنی روش سازی ارزش های درونی بعنوان نوعی آموزش مهارت های اجتماعی) بهره می جستند. در این برنامه ها برخود یابی، خودشناسی و تعمق و تأمل دربارۀ ارزش های خود تأکید می شد. در نسل دوم برنامه های پیشگیری، آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت های مقاومت و امتناع بطور گسترده ای وارد شد.

از آنجائی که در زمان ابداع برنامه های نسل سوم تفکر غالب بر دانشمندان این بودکه نوجوانان عموماً مایل به استفاده از مواد مخدر نیستند. اما توانایی لازم برای مقاومت در برابر آن را ندارند یا به ناچار به دلیل نداشتن توانایی های عام اجتماعی به آن روی می آورند، اطلاع رسانی و بحث درباره عوارض منفی مصرف مواد مخدر به حداقل خود رسید.

در این میان برنامه های آموزش مهارت های زندگی جیل بوتوین یک استثنا بود. تا کنون ده ها برنامه پیشگیری در مدارس ابداع  شده است. این برنامه ها معمولاً از ۴ تا۳۰ جلسه تشکیل می شوند. مخاطبین معمولاً دانش آموزان سال های چهارم تا نهم تحصیل هستند. در بعضی برنامه ها بعد از انتهای دورۀ جلسات هر چند ماه یکبار جلسات یاد آوری برگزار می شوند. روش های ارائۀ مطالب نیز در قالب کلاس درس،بحث ، نمایش فیلم ، ایفای نقش و تمرین بین دانش آموزان به عنوان مجری و رهبر برنامه می باشد.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول: طرح کلی تحقیق

بیان مسأله……………………………………………………………………………………….. ۵

الف) تأکید بر نفی اجتماعی و منع اخلاقی……………………………………………….. ۷

ب) القاء ترس………………………………………………………………………………….. ۷

ج) آموزش و اطلاع رسانی………………………………………………………………….. ۷

د) رویکرد هنجاری……………………………………………………………………………. ۷

ه) رویکرد آموزش مهارت های مقاومت………………………………………………….. ۸

و) آموزش مهارت های فردی و اجتماعی…………………………………………………. ۸

ضرورت………………………………………………………………………………………. ۱۱

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۲

سؤالات و فرضیات…………………………………………………………………………. ۱۲

تعاریف نظری اصطلاحات………………………………………………………………… ۱۳

تعاریف عملیاتی اصلاحات……………………………………………………………….. ۱۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ها

پیشگیری از مصرف مواد مخدر…………………………………………………………… ۲۰

سطوح پیشگیری…………………………………………………………………………….. ۲۲

هدف از پیشگیری…………………………………………………………………………… ۲۲

طبقه بندی انواع پیشگیری………………………………………………………………….. ۲۳

رویکردها و نظریه های پیشگیری…………………………………………………………. ۲۴

برنامه های منسجم پیشگیری………………………………………………………………. ۳۳

برنامه های پیشگیری مدارس………………………………………………………………. ۳۴

نگرش مثبت به مواد مخدر…………………………………………………………………. ۳۶

نظریه های معاصر روانشناختی…………………………………………………………….. ۳۸

رویکردهای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر……………………………………… ۴۴

نظریات سوء مصرف مواد مخدر…………………………………………………………. ۵۱

رویکرد مهارت های زندگی………………………………………………………………. ۵۳

مهارت های زندگی در جهت ارتقای توانایی های روانی اجتماعی                      ۵۳

تعریف مهارت های زندگی……………………………………………………………….. ۵۴

روش های آموزش………………………………………………………………………….. ۵۸

بارش فکری………………………………………………………………………………….. ۵۹

ایفای نقش……………………………………………………………………………………. ۵۹

نمونه ای از دروس مهارت های زندگی…………………………………………………. ۶۰

تصمیم گیری مرحله به مرحله…………………………………………………………….. ۶۱

احساسات من………………………………………………………………………………… ۶۳

مهارت های ارتباطی………………………………………………………………………… ۶۳

قدردانی از خانواده و دوستان……………………………………………………………… ۶۴

رویکرد عوامل خطر و عوامل حفاظت کننده…………………………………………… ۶۶

کاربرد پیشگیری…………………………………………………………………………….. ۶۸

رویکردهای پیشگیری معطوف به عوامل اولیۀ خطر……………………………………. ۷۱

۱- برنامه های مربوط به اوایل کودکی و حمایت خانوادگی……………………….. ۷۱

۲- برنامه هایی برای والدین، کودکان و نوجوانان…………………………………….. ۷۲

ادامه فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ها

۳- آموزش مهارت های کفایت اجتماعی……………………………………………… ۷۲

۴- ارتقای موفقیت تحصیلی………………………………………………………………. ۷۶

۵- تغییرات سازمانی در مدارس………………………………………………………….. ۷۶

۶- فعالیت های فوق برنامه………………………………………………………………… ۷۷

۷- برنامه های جامع متمرکز بر عوامل خطر……………………………………………. ۷۸

برنامه های آمزوشی پیشگیری در کشورهای جهان……………………………………. ۷۹

برنامه های آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس انگلستان………………………….. ۸۰

تجربه های یادگیری پیشنهادی……………………………………………………………. ۸۴

برنامه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد در مدارس آمریکا…………………………… ۸۵

نمونۀ درسی………………………………………………………………………………….. ۸۸

برنامۀ DARE………………………………………………………………………………..

برنامۀ پیشگیری از آموزش اعتیاد برای مقاومت در برابر مصرف مواد مخدر و خشونت ۹۰

برنامه های آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس کویت…………………………….. ۹۳

چگونگی تلفیق آموزش پیشگیری از اعتیاد در کتب درسی…………………………. ۹۴

برنامه های آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس ایران………………………………. ۹۵

آشنایی با برخی از شیوه های فعال آموزش سلامت…………………………………… ۹۵

داستان ها……………………………………………………………………………………… ۹۸

بررسی ها……………………………………………………………………………………… ۹۹

بازدید مهمانان…………………………………………………………………………….. ۱۰۰

آماده سازی دانش آموزان………………………………………………………………. ۱۰۱

راهبردهای آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر…………………………………… ۱۰۲

الف) آموزش ارزش ها…………………………………………………………………… ۱۰۲

ب) مهارت های ارتباطی………………………………………………………………… ۱۰۸

ج) مواجهه با موضوعات حساسیت برانگیز…………………………………………… ۱۱۰

د) راهبردهایی برای تشویق تفکر……………………………………………………….. ۱۱۲

مدرسه مروج سلامت (خودآموز پیشگیری ویژۀ دانش آموزان)…………………… ۱۱۵

تحلیلی بر تحقیقات انجام شده در زمینۀ آموزش پیشگیری از اعتیاد                   ۱۱۹

تحلیلی بر راهبردهای یاددهی و یادگیری در زمینه آموزش پیشگیری از اعتیاد در کشور  ۱۲۲

دورۀ پیشنهادی آموزش فرد – مدار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر           ۱۲۵

فصل سوم: روش شناسی

روش تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۳۴

جامعۀ آماری تحقیق……………………………………………………………………… ۱۳۵

نمونه، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری……………………………………………….. ۱۳۵

ابزار (نگرش سنج سوء مصرف مواد مخدر)………………………………………….. ۱۳۵

مراحل ساخت ابزار……………………………………………………………………….. ۱۳۷

ارزیابی دورۀ فرد – مدار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر……………………. ۱۳۸

شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………….. ۱۳۸

فصل چهارم: نتایج

نتایج…………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………. ۱۴۶

اثر آموزش مهارت های زندگی بر رفتارهای سالم اجتماعی……………………… ۱۴۶

پژوهش مقایسه ای………………………………………………………………………… ۱۴۷

تأثیرات کوتاه مدت………………………………………………………………………. ۱۴۸

تأثیرات دراز مدت………………………………………………………………………… ۱۴۹

اثربخشی در اقلیت های جمعیتی……………………………………………………….. ۱۵۱

وضعیت فعلی متمرکز بر عوامل خطر…………………………………………………… ۱۵۴

محدودیت ها………………………………………………………………………………. ۱۵۹

پیشنهادها……………………………………………………………………………………. ۱۶۰

پیوست ها

پیوست الف: نگرش سنج سوء مصرف مواد مخدر………………………………….. ۱۶۱

پیوست ب: دورۀ آموزشی فرد – مدار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر       ۱۶۳

منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ فارسی……………………………………………………………. ۱۶۷

فهرست منابع و مأخذ لاتین……………………………………………………………… ۱۷۰

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه
دانلود:  
قیمت محصول:   19800 تومان
تعداد صفحه:   170 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<