امروز :پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران
کد محصول:   312
قیمت محصول:   8800 تومان
تعداد صفحه:   64 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   503 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   8800 تومان
تعداد صفحه:   64 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

در این پژوهش بررسی نگرش اقتضایی مدیران در عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران می باشد، لذا روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی گشتاوری پیرسون است. در واقع پژوهش همبستگی به دنبال بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل به همراه تغییرات در یک یا چند عامل دیگر از طریق بدست آوردن ضریب همبستگی و سنجش تفاوت هاست. هر چند که در زمینه ارتباط عوامل مؤثر با عملکرد مدیران با پژوهشهای فراوانی روبرو هستیم ولی هنوز بصورت قطعی نمی توانیم مهمترین عوامل را در عملکرد مدیران تعیین نمائیم و بطور قطع و یقین نمی توانیم بیان کنیم که آیا بین نگرش اقتضایی و عملکرد دبیران آنها رابطه وجود دارد یا خیر؟

انگیزش اقتضایی

در پژوهش نگرش اقتضایی مدیران منظور از انگیزش اقتضایی این است که یک چارچوب مفهومی برای تعیین عوامل مؤثر در اثربخشی رهبری ارائه شود که می تواند مدیر را در یافتن کارایی مؤثر خود در فرآیند رهبری اش یاری و همراهی کند. (فیدلر) مدل اقتضایی کمک شایانی به شناخت رهبری است این مدل نخستین کوشش در ادغام سبک رهبری و موقعیت است و این گامی بلند در دانش رهبری است، مدل ارائه شده در این تئوری می تواند بعنوان ابزاری مفید در سازمانهای مختلف، از جمله سازمانهای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. صاحب نظران این تئوری معتقدند که مناسب ترین ساخت سازمان از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر می کند (خلیلی شورینی).

نگرش اقتضایی یا نگرش موقعیتی

اساس نگرش اقتضایی که به آن نگرش موقعیتی نیز گفته می شود بر این استوار است که یک الگوی مدیریت برای همه موقعیت ها به عنوان بهترین راه وجود ندارد. وظیفه مدیر این است که تعیین کند چه روشی، در چه موقعیت خاصی، تحت چه شرایط ویژه ای و در چه زمان بخصوص بهترین زمینه را برای نیل به اهداف مدیریت فراهم می کند. در این راه مدیر از یافته های موجود در نظریه های کلاسیک، نئوکلاسیک و سیستمی بهره می گیرد و با توجه به شرایط زمان و موقعیتی که در آن قرار دارد تصمیم مقتضی در هر مورد اتخاذ می کند، به عبارت دیگر، نگرش اقتضایی مستلزم پرورش مهارتی ادراکی است، مدیر باید یک موقعیت را بشناسد، آن را درک کند و قبل از اتخاذ تصمیم، نگرش مثبت یا موقعیت را بیابد و آن را به کار گیرد.

در نگرش اقتضایی مدیران بهترین راه حل برای مسایل مدیریتی راه حلی است که به خصوصیات منحصر به فرد موقعیتی که مدیر با آن مواجه است پاسخ دهد، شمار نگرش اقتضایی این است: «هر چیزی به موقعیت بستگی دارد.» (هیکس) جوهر اساسی این نگرش این است که اعمال مدیریت عموماً ناشی از ۱- الزامات محیط خارجی سازمان ۲- فناوری (فنون بکار رفته برای تولید یا ارائه کالا و خدمات) ۳- افرادی است که برای سازمان کار می کنند این عوامل را متغیرهای اقتضایی می نامند. اهمیت نسبی هر یک از متغیرها به نوع مسایل مدیریتی مورد بررسی بستگی دارد (هل ریگل).

فهرست مطالب

پیش گفتار ……………………………………………………………………………………. أ

چکیده ……………………………………………………………………………………….. ب

۱- عنوان تحقیق …………………………………………………………………………….. ب

۲- بیان مسأله ………………………………………………………………………………. ب

۳- فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………. ب

۴- جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………………………… ج

۵- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………… ج

۶- خلاصه نتایج تحقیق ……………………………………………………………………… ج

۷- پیشنهادات ……………………………………………………………………………….. ج

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه نگرش اقتضایی مدیران ………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله …………………………………………………………………………………. ۵

فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………… ۶

پرسش پژوهش …………………………………………………………………………….. ۶

هدف کلی پژوهش …………………………………………………………………………. ۶

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………… ۷

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها ……………………………………………………………. ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………… ۱۱

سیر تحول اندیشه مدیریت ………………………………………………………………… ۱۳

نظریه های کلاسیک ………………………………………………………………………. ۱۵

نظریه مدیریت علمی ………………………………………………………………………. ۱۵

نظریه های مدیریت اداری …………………………………………………………………. ۱۶

مدیریت بوروکراتیک ………………………………………………………………………… ۱۷

نگاره ۱-۲ – عناصر بوروکراسی مورد نظر وبر ……………………………………………… ۱۸

نظریه های نئوکلاسیک ……………………………………………………………………. ۱۸

مطالعات هاثورن …………………………………………………………………………… ۱۹

نهضت روابط انسانی ……………………………………………………………………… ۲۰

جدول ۱-۲ تئوری Y,X………………………………………………………………………

نظریه های موقعیتی و اقتضایی ………………………………………………………….. ۲۲

نظریه اقتضایی فیدلر ……………………………………………………………………… ۲۴

شکل ۱-۲- دستاوردهای الگوی فیدلر ……………………………………………………. ۲۶

نگرش اقتضایی مدیران ……………………………………………………………………. ۲۷

رهبری و مدیریت، تفاوت ها و شباهت ها ………………………………………………… ۳۰

تخصص و تجربه در مدیریت ………………………………………………………………… ۳۲

مدیریت اسلامی ………………………………………………………………………….. ۳۳

پایان نامه ها ………………………………………………………………………………. ۳۵

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۳۷

روش پژوهش ……………………………………………………………………………… ۳۷

متغیرهای مستقل و وابسته ……………………………………………………………… ۳۷

جامعه آماری ………………………………………………………………………………. ۳۸

شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………. ۳۸

ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………… ۳۹

پایایی و روایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………….. ۳۹

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………. ۴۲

الف – توصیف داده ها …………………………………………………………………… ۴۲

جدول ۱-۳: داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها …………………………………. ۴۴

ضریب همبستگی با روش نمره های اصلی ……………………………………………. ۴۷

تفسیر و بیان نتیجه ……………………………………………………………………… ۴۷

ب – تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………….. ۴۷

فصل پنجم: نتایج پژوهش

خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………….. ۴۹

پایایی و روایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………… ۵۲

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. ۵۳

محدودیت ها و مشکلات پژوهش ………………………………………………………. ۵۴

پیشنهادها ………………………………………………………………………………. ۵۵

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………….. ۵۶

پیوست ها (پرسشنامه) ……………………………………………………………… ۵۸

پرسشنامه مربوط به عملکرد دبیران ……………………………………………………. ۵۹

پرسشنامه نگرش اقتضایی مدیران ……………………………………………………………. ۶۱

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران
دانلود:  
قیمت محصول:   8800 تومان
تعداد صفحه:   64 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<