امروز :پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
۵ام مرداد ۱۳۹۹
0
0
نام محصول:   تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان
کد محصول:   1167
قیمت محصول:   4400 تومان
تعداد صفحه:   74 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   267 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   4400 تومان
تعداد صفحه:   74 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

این تحقیق به شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان می پردازد. بررسی نیازهای آموزشی یک فرآیند نظام دار برای تعیین هدفها و تشخیص تفاوتها و تعیین اولویت ها به منظور انجام برنامه ریزی است به عبارت دیگر بررسی نیازهای آموزشی یعنی مطالعه یک جامعه به منظور تعیین نیازها و خواسته های آموزشی قبل از اخذ هرگونه تصمیمی پیرامون راهبردهای توسعه است. شاغلین بخش کشاورزی از جمله توتون کاران برای موفقیت شغلی خود با نیازهای گوناگونی مواجه اند که می توان دانش فنی مهارتهای شغلی و درک عمومی از کشاورزی را از آن جمله دانست. ‌ولی علاوه بر این نیازها، هر روزه نیازهای آموزشی جدیدی هم پدیدار می گردند که باید ارضاء‌ شوند.

از طرف دیگر نیاز شالوده و اساس برنامه ریزی آموزشی است و برای تدوین هدفهای مطلوب در یک برنامه ریزی آموزشی ابتدا باید نیازها را بررسی نمائیم و به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا در استان کردستان پرداخته است.

خلاصه تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعۀ آماری شامل ۱۰۱۶ نفر از کشاورزان توتون کار می باشد. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران برابر ۱۷۵ نفر محاسبه گردیده است که این تعداد، از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه های تحقیق توسط آنها تکمیل شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS Win استفاده شده است.

نتایج

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها تحقیق نشان می دهد که بین متغیر سطح زیر کشت توتون با متغیر میزان نیازهای آموزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین متغیرهای سن، سابقه کشت توتون دفعات تماس با مروج دخانیات، دفعات شرکت در کلاس های آموزشی، استفاده از مجلات ترویجی و استفاده از فیلم های آموزشی با متغیر نیازهای آموزشی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. ضمن اینکه بین متغیرهای تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، میزان درآمد سالیانه از کشت توتون و دفعات بازدید از مزارع نمونه با متغیر میزان نیازهای آموزشی رابطه معنی داری مشاهده نمی گردد.

نتایج حاصل از تاثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمون های کروسکال والیس و من وایتنی حاکی از آن است که متغیرهای استفاده از تسهیلات حمایتی و نوع مالکیت بر میزان نیازهای آموزشی تاثیر گذار بوده اند ولی متغیرهای: تاهل، جنسیت، عضویت در تعاونی توتون کاران و شغل اصلی تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته اند.

نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مسقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که سطح زیر کشت توتون تاثیر مثبتی بر نیازهای آموزشی توتون کاران داشته است ولی متغیرهای: سن  شرکت در کلاس های ترویجی و استفاده از مجلات آموزشی تاثیر معکوسی بر میزان نیازهای آموزشی توتون کاران داشته اند.

خواسته ها و نیازهای مخاطبان

یکی از مهمترین عوامل و محرکهای مشوق برای شرکت کشاورزان در برنامه های آموزشی برآوردن نیازها و خواسته های آنان می باشد مطالعه در خصوص خواستها و نیازهای مخاطبان از اساسی ترین ضروریات در تهیه و تدارک برنامه های آموزشی برای آنها است و از طرف دیگر برنامه های آموزشی تنها زمانی برای مخاطبان جذاب خواهد بود که با مشکلات و نیازهای واقعی آنان در ارتباط باشد بنابراین هرگاه محتوای برنامه های آموزشی بر اساس نیاز کشاورزان تدوین شده باشد و مخاطب از جمیع جهات احساس کند، آنچه او نیاز دارد همان است که به او عرضه می شود آن برنامه می تواند موفقیت چشمگیری داشته باشد اما برعکس اگر آنچه به مخاطب ترویج عرضه می شود با نیازهای او منطبق نباشد بدون تردید آن تاثیری نخواهد داشت.

در اهمیت نیاز اینکه اگر برنامه های آموزشی منطبق بر نیاز مخاطبان ترویج باشد از اتلاف منابع و هزینه به نحوه چشمگیری جلوگیری به عمل خواهد آمد و منجر به ارتقای سطح دانش، بینش و نهایتا مهارت آنان می گردد.

نیاز سنجی آموزشی از دیدگاه انسانی و بشر دوستانه می تواند گامی در جهت کاهش فقر بیکاری و نابرابری ملل محروم و از نظر اقتصادی می تواند منجر به افزایش تولید و در نتیجه افزایش در آمد و از نظر سیاسی می تواند باعث ثبات یک جامعه، تعین آزادی های مشروع و شکستن فرهنگ سکوت و از نظر زیست محیطی می تواند موجب حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و کاهش تخریب آن گردد.

نیازسنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی دقیقا معلوم می کند که چه کسانی نیاز به آموزش دارند و به چه آموزش های نیاز دارند. برای پاسخ به این سئوالات نمی توان به حدس و گمان مسئولان و سلیقه های شخصی و یا فقط به علاقه توجه داشت بلکه باید اهداف، نیازهای اجتماعی و از همه مهمتر نیازهای رشد و تعالی کشاورزان را مد نظر قرار دارد. از طرفی مطالب آموزشی باید تاثیر به جا بگذارد و تغییر و تحول ایجاد کند، انجام چنین اموری بدون نیازسنجی آموزشی همراه با برنامه های دقیق و محتوای مناسب امکان پذیر نخواهد بود. از این رو هدف کلی این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا در استان کردستان می باشد که بر این اساس اهداف جزیی آن شامل موارد ذیل است.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………..

فصل اول: روش تحقیق

۱-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱: نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………… ۲

۳-۱: شیوه اجرای تحقیق……………………………………………………………………… ۲

۴-۱: جامعه آماری…………………………………………………………………………….. ۳

۵-۱: جمعیت مورد مطالعه……………………………………………………………………. ۳

۶-۱: روش نمونه گیری………………………………………………………………………. ۳

۷-۱: تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………….. ۴

۸-۱: متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………. ۵

۹-۱: روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………… ۵

۱۰-۱: روایی……………………………………………………………………………………. ۶

۱۱-۱: اعتبار…………………………………………………………………………………….. ۶

۱۲-۱: ضریب کرنباخ آلفا……………………………………………………………………. ۶

۱۳-۱: فرضیات تحقیق……………………………………………………………………….. ۷

۱۴-۱: روش های تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………… ۱۱

الف) آمار توصیفی…………………………………………………………………………… ۱۱

ب) آمار استنباطی……………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱۵

آمار توصیفی………………………………………………………………………………….. ۱۵

آمار تحلیلی…………………………………………………………………………………… ۴۱

الف) نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………….. ۴۱

ب) نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس…………………………………………… ۴۷

ج) نتایج حاصل از آزمون من ویتنی……………………………………………………… ۴۹

فصل سوم: خلاصه، نتایج و پیشنهادات

خلاصه…………………………………………………………………………………………. ۶۰

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۶۳

نتایج حاصل از یافته های توصیفی………………………………………………………… ۶۳

نتایج حاصل از یافته های تحلیلی…………………………………………………………. ۶۷

پیشنهادات……………………………………………………………………………………… ۷۰

منابع ندارد…………………………………………………………………………………………

فهرست جداول

جدول ۱-۱: بررسی آمار تحلیلی مورد استفاده برای فرضیه های تحقیق                 ۱۳

جدول ۱-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن……………………………. ۱۶

جدول ۲-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت……………………….. ۱۷

جدول ۳-۲: توزیع فراوانی مورد مطالعه براساس تأهل…………………………………. ۱۷

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان                      ۱۸

جدول ۵-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصیلات                 ۱۹

جدول ۶-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلی…………………… ۲۰

جدول ۷-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه:

براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی…………………………………………….. ۲۱

جدول ۸-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه:

براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم…………………………………………….. ۲۲

جدول ۹-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه:

براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی…………………………………………….. ۲۳

جدول ۱۰-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه:

براساس میزان زمین تحت کشت توتون………………………………………………….. ۲۴

جدول ۱۱-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه:

براساس میزان درآمد از شغل توتون کاری……………………………………………… ۲۵

جدول ۱۲-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه:

براساس سابقه فعالیت توتون کاری………………………………………………………. ۲۶

جدول ۱۳-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه:

براساس استفاده از تسهیلات حمایتی……………………………………………………. ۲۷

جدول ۱۴-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه:

براساس نوع استفاده از تسهیلات حمایتی………………………………………………. ۲۸

ادامه فهرست جداول

جدول ۱۵-۲: توزیع فراوانی:

دفعات تماس توتون کاران با مروجان شرکت دخانیات……………………………… ۲۹

جدول ۱۶-۲: توزیع فراوانی:

شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی – ترویجی…………………………… ۳۰

جدول ۱۷-۲: توزیع فراوانی:

بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری………………………………………. ۳۱

جدول ۱۸-۲: توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص:

میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی – ترویجی………………………………. ۳۲

جدول ۱۹-۲: توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص:

میزان استفاده از فیلم های آموزشی……………………………………………………….. ۳۳

جدول ۲۰-۲: توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص:

تمایل به دیدن فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمیسیون خرید           ۳۴

جدول ۲۱-۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس عضویت در تعاونی ها        ۳۵

جدول ۲۲-۲: توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص:

مناسب بودن روش های آموزشی کاشت، داشت و برداشت و عمل آوری توتون    ۳۶

ادامه فهرست جداول

جدول ۲۳-۲: اولویت بندی عوامل مؤثر در افزایش آگاهی توتون کاران               ۳۷

جدول ۲۴-۲: اولویت بندی عوامل مؤثر در توسعه کمی و کیفی کشت توتون        ۳۸

جدول ۲۵-۲: اولویت بندی عوامل مؤثر در:

افزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون…………………………………………. ۳۹

جدول ۲۶-۲: اولویت بندی نیازهای آموزشی – ترویجی توتون کاران                 ۴۰

جدول ۲۷-۲: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد:

رابطه بین سن و میزان نیازهای آموزشی…………………………………………………. ۴۱

جدول ۲۸-۲: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد:

رابطه بین تعداد فرزندان و میزان نیازهای آموزشی……………………………………… ۴۲

جدول ۲۹-۲: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد:

رابطه بین سطح سواد و میزان نیازهای آموزشی…………………………………………. ۴۲

جدول ۳۰-۴: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد:

رابطه بین سطح زیرکشت توتون و میزان نیازهای آموزشی…………………………… ۴۳

جدول ۳۱-۲: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد:

رابطه بین سابقه فعالیت توتون کاری و میزان نیازهای آموزشی………………………. ۴۳

جدول ۳۲-۲: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد:

رابطه بین درآمد و میزان نیازهای آموزشی………………………………………………. ۴۴

ادامه فهرست جداول

جدول ۳۳-۲: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد:

رابطه بین دفعات تماس با مروج و میزان نیازهای آموزشی……………………………. ۴۴

جدول ۳۴-۲: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد:

رابطه بین دفعات شرکت در کلاسهای آموزشی و میزان نیازهای آموزشی             ۴۵

جدول ۳۵-۲: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین:

دفعات بازدید از مزارع نمونه و میزان نیازهای آموزشی……………………………….. ۴۵

جدول ۳۶-۲: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین:

استفاده از مجلات ترویجی و میزان نیازهای آموزشی…………………………………. ۴۶

جدول ۳۷-۲: ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین:

استفاده از فیلم های آموزشی – ترویجی و میزان نیازهای آموزشی                       ۴۶

جدول ۳۸-۲: نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در مورد فرضیه ۶              ۴۷

جدول ۳۹-۲: نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در مورد فرضیه ۹              ۴۸

جدول ۴۰-۲: نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه ۲                     ۴۹

جدول ۴۱-۲: نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه ۳                     ۵۰

جدول ۴۲-۲: نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه ۱۱                   ۵۱

جدول ۴۳-۲: نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه ۱۷                   ۵۲

جدول ۴۴-۲: ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول             ۵۴

جدول ۴۵-۲: ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم             ۵۵

جدول ۴۶-۲: ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام سوم            ۵۶

جدول ۴۷-۲: ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام چهارم         ۵۷

جدول ۴۸-۲: خلاصه مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل:

بر میزان نیازهای آموزشی – ترویجی توتون کاران استان کردستان                       ۵۸

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان
دانلود:  
قیمت محصول:   4400 تومان
تعداد صفحه:   74 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<