امروز :پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه مقایسه سلامت روانی مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی مقطع ابتدایی شهرستان مرند
کد محصول:   628
قیمت محصول:   12800 تومان
تعداد صفحه:   76 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   635 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی مقطع ابتدایی شهرستان مرند
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   12800 تومان
تعداد صفحه:   76 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی مقطع ابتدایی

هدف تحقیق سلامت روانی مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی مدارس ابتدای شهرستان مرند است. تحقیقات انجام شده نشان دهنده آن است که والدین بخصوص مادران عکس العمل و واکنشهای شدیدی نسبت به عقب ماندگی کودکان نشان می دهند که این واکنشها مسائل عاطفی نامناسب به همراه اختلال هیجانی برای کودک و خانواده بوجود می آورد.

بنابراین برای سلامت روانی مادران کودک عقب مانده ذهنی واقعیتی انکار ناپذیر است و رسیدن به این هدف که آیا داشتن فرزند عقب مانده ذهنی بر سلامت روانی تاثیر می گذارد؟ بدیهی است که در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش باید تدابیری برای کمک به مادران به منظور کاهش اثرات داشتن کودک عقب مانده ذهنی اندیشید.

سلامت روانی

سلامت روانی عبارت اس از سازش فرد با جهان اطرافش با حداکثر امکان به گونه ای که باعث شادی و برداشت مفید و موثر بطور کل کامل می شود (کارل منینجر) از نظر لوینس و همکارانش سلامت روانی عبارت است از اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود دنیای اطراف، محل زندگی ، اطرافیان، مخصوصاً با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد.

بی شک می توان گفت که تولد کودک عقب مانده ذهنی (کم توان ذهن) بیشترین تاثیر را بر خانواده دارد و می تواند واکنشهای متعددی را همچون ضربه روحی ناامیدی ، خشم، افسردگی، احساس گناه و سردرگمی به دنبال داشته باشد بتدریج و با گذشت زمان والدین و همیشران کودکان عقب مانده ذهنی به برخی از مهارتهای کنار آمدن دست می یابند که می تواند به حفظ سلامت روانی و نیازهای مراقبت از کودک معلول ذهنی کمک کند ( مکاتب و سبک ص ۱۹۹۸).

کودکان عقب مانده ذهنی

تولد کودک عقب مانده ذهنی در خانواده و اجبار داشتن ارتباط و تماس مستمر با مشکلات مراقبتی اینگونه افراد اغلب تجربه تنش آوری  برای والدین خصوصاً مادران  است معمولاً ما در بیشترین ضربه روحی را محتمل می شود و شاید بسیاری از مهارتهای مربوط به مراقبت از کودک را از دست بدهد و از طرف دیگر توجه به نقش مادر در خانواده این تنشها و فشار می تواند سبب بر هم خوردن آرامش و یکپارچگی خانواده شده ودر نتیجه سازگاری و انطباق آنها را تحت تاثیر قرار دهد (مطیعی ، ۱۳۸۰) با توجه به مسائل فوق الذکر مشاوره والدین کودکان عقب مانده ذهنی از اهمیت خاصی برخوردار است و راهنمایی والدین کودکان عقب مانده ذهنی را باید عامل بسیار مهمی در بهداشت روانی تلقی کرد (ملک پور ۱۳۶۹).

در تحقیق حاضر هدف ما بررسی سلامت روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی شهرستان مرند و مقایسه آن و رسیدن به این موضوع که آیا مادران و کودکان عقب مانده ذهنی در مقایسه با مادران کودکان عادی شهرستان مرند از سلامت روانی کمتری برخوردارند یا خیر؟ و اینکه تحقیقات انجام گرفته در این خصوص موید این مطلب است؟ در صورتیکه این مطلب تاثیر بشود تدابیر پیشنهادی جهت کمک به مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیاندیشیم.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسئله……………………………………………………………………………………….. ۳

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………….. ۶

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. ۷

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….. ۹

تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها……………………………………………………………. ۹

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۱۳

سلامت روانی………………………………………………………………………………… ۱۳

تعاریف سلامت روانی مادران و بهداشت روانی………………………………………………… ۱۳

اصول بهداشت روانی……………………………………………………………………….. ۱۵

مکانیزمهای دفاعی و رابطه آنها با آسیب شناسی روانی………………………………. ۱۷

عقب ماندگی ذهنی…………………………………………………………………………. ۱۹

محدودیتهای کودکان عقب مانده ذهنی………………………………………………… ۲۰

تأثیر کودک عقب مانده ذهنی بر خانواده………………………………………………. ۲۴

تأثیر کودک عقب مانده بر واکنشهای اولیه والدین……………………………………. ۲۶

روبرویی با واقعیت عقب ماندگی ذهنی…………………………………………………. ۲۹

رابطه مادر – فرزند………………………………………………………………………….. ۳۱

بررسی سوابق تحقیق……………………………………………………………………….. ۳۳

تحقیق در جهان……………………………………………………………………………… ۳۳

تحقیق در ایران………………………………………………………………………………. ۳۶

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۴۲

روش پژوهش………………………………………………………………………………… ۴۲

جامعه آماری…………………………………………………………………………………. ۴۳

نمونه…………………………………………………………………………………………… ۴۴

روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………… ۴۴

مشخصات فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q)…………………………… 45

سلامت روانی مادران …………………………………………………………

نمره گذاری………………………………………………………………………………….. ۴۶

اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q)…………………………………… 46

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………. ۴۸

روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………. ۴۸

فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۵۱

تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………….. ۵۱

آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… ۶۴

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. ۷۰

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………… ۷۰

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………. ۷۳

خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………….. ۷۶

منابع در محتوا

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه مقایسه سلامت روانی مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی مقطع ابتدایی شهرستان مرند
دانلود:  
قیمت محصول:   12800 تومان
تعداد صفحه:   76 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<