امروز :پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس جزأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای تهران
کد محصول:   517
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   122 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   319 کلیوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس جزأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای تهران
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   122 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس جزأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان

هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران است. بدین منظور تعداد ۱۳۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.

نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس کمال گرایی اهواز، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت، آزمون جرأت ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خودکارآمدی عمومی بود.

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی والدین و عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین کمال گرایی مادران و عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی قوی تری وجود دارد.

ویژگی های شخصیتی

بی تردید کمال گرایی والدین یکی از ویژگی های شخصیتی می باشد که می تواند هم سازنده، مفید و مثبت باشد و هم نورونیک و کژ کنش.

نیروی انگیزشی هر فرد به سوی رشد و خود شکوفایی است. همه افراد نیاز دارند که توانایی های بالقوه خود را تا بالاترین اندازه ممکن شکوفا کنند و به رشدی فراتر از رشد کنونی خود دست یابند.

گرایش طبیعی افراد حرکت از مسیر تحقیق توانایی های بالقوه خودش است، هر چند ممکن است در این راه با برخی موانع محیطی و اجتماعی رو به رو شوند. البته رسیدن به کمال و شکوفا ساختن استعدادها و توانایی های نهفته و بالقوه فرد به خودی خود بسیار ارزشمند است و در این وادی کمال گرایی امری مثبت و پسندیده است ولی آن چه که به آن اشاره شده است جنبه افراطی یا منفی کمال گرایی است.

اغلب نظریه ها بر این باورند که عزت نفس ویژگی دیرپای شخصیت است و به برخی سطوح کلی و فرضی خود ارزیابی و حرمت نفس اشاره دارد. به بیان دیگر درکی است که فرد از خود دارد، ولی این درک با داوری های ارزشی همراه است و در برگیرنده ی میزانی از حرمت نفس و خویشتن پذیری می باشد (اسلامی نسب، ۱۳۷۳).

برخی از محققین رابطه عزت نفس و خویشتن را ناشی از مقایسه های اجتماعی می دانند، بدین معنا که جنبه هایی از خویشتن از راه مقایسه خود با اشخاص مهم دیگر برای شخص شکل می گیرد. به اعتقاد این پژوهشگران، خودآرمانی که رابطه نزدیکی با کمال گرایی والدین دارد می تواند نتیجه مقایسه اجتماعی با افراد باشد. این مفهوم با کمال گرایی دیگر مدار در نظریه هیوبت و همکاران (۱۹۹۱) همپوشانی دارد.

خودکارآمدی

خودکارآمدی یک سازه محوری در نظریه شناختی-اجتماعی آلبرت بندور است. منظور از خودکارآمدی، باورهای شخص درباره قابلیت هایش برای سازماندهی و اجراء دوره های عمل مورد نیاز برای مدیریت و موقعیت هایی که در آینده پیش خواهد آمد، می باشد (بندورا، ۱۹۹۵).

کمال گرایی والدین به عنوان یک سازه شخصیتی با خودکارآمدی نیز همبستگی دارد. پژوهش ها حاکی از این است که گرایش شدید کمال گرایانه با سطوح پایین خودکارآمدی در ارتباط است (هیویت و فلت، ۱۹۹۱)

والدین کمال گرا نه تنها به تحقیر موفقیت های خود می پردازند بلکه پذیرفتن و پاداش دادن به تلاش های کودکان را نیز دشوار می پندارند. آنها به جای تأیید رفتار کودکان شان پیوسته آنها را به انجام کارهای بهتر وا می دارند و به آنها هشدار می دهند. این کودکان هیچ گاه احساس خرسندی نمی کنند زیرا رفتار آنها به اندازه کافی خوب نیست تا نظر والدین را جلب کند بنابراین این کودکان مانند والدین شان موفقیت های خود را کوچک می شمارند و احساس می کنند هیچ گاه چشم داشت های والدین شان را برآورده نخواهند ساخت (می سیل دین، ۱۹۶۳).

بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد در این پژوهش به بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندانشان پرداخته شده است. فصول مختلف این گزارش، ضمن طرح گستره نظری و ارائه پژوهش های قبلی، شکل گیری مسأله، فرضیه ها و روش های آزمون را مشخص کرده و نتایج حاصل از داده های جمع آوری شده را توصیف و تجزیه و تحلیل می کند.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………..

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسئله………………………………………………………………………………………… ۷

اهمیت و ضرورت مسئله…………………………………………………………………….. ۱۰

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………….. ۱۱

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………. ۱۲

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………. ۱۳

تعاریف نظری و تعاریف عملیاتی…………………………………………………………. ۱۴

خلاصه…………………………………………………………………………………………. ۱۶

فصل دوم: گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش های مربوط به آن

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱۸

کمال گرایی………………………………………………………………………………….. ۱۹

نظریه فروید…………………………………………………………………………………… ۲۱

نظریه هورنای…………………………………………………………………………………. ۲۴

نظریه پرلز……………………………………………………………………………………… ۲۷

کمال گرایی از دیدگاه اسلام……………………………………………………………… ۲۹

انواع کمال گرایی……………………………………………………………………………. ۳۰

ابعاد کمال گرایی……………………………………………………………………………. ۳۲

ویژگی افراد کمال گرا……………………………………………………………………… ۳۴

کمال گرایی والدین…………………………………………………………………………. ۳۷

عزت نفس…………………………………………………………………………………….. ۳۹

اهمیت عزت نفس……………………………………………………………………………. ۴۲

علل پیدایش عزت نفس…………………………………………………………………….. ۴۴

جرأت ورزی………………………………………………………………………………….. ۴۵

ویژگی های شخصیتی جرأت ورزانه…………………………………………………….. ۵۰

خودکارآمدی………………………………………………………………………………… ۵۳

مؤلفه های خودکارآمدی…………………………………………………………………… ۵۷

منابع خودکارآمدی………………………………………………………………………….. ۵۸

مروری بر پژوهش های انجام شده……………………………………………………….. ۶۱

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………….. ۶۱

پژوهش های انجام شده در داخل کشور………………………………………………… ۶۷

خلاصه…………………………………………………………………………………………. ۶۹

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۷۱

طرح پژوهش…………………………………………………………………………………. ۷۲

جامعه آماری………………………………………………………………………………….. ۷۲

نمونه آماری…………………………………………………………………………………… ۷۲

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………. ۷۳

ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………….. ۷۳

مقیاس کمال گرایی اهواز………………………………………………………………….. ۷۴

پایایی مقیاس کمال گرایی اهواز………………………………………………………….. ۷۴

اعتبار مقیاس کمال گرایی اهواز…………………………………………………………… ۷۵

شیوه نمره گذاری مقیاس کمال گرایی اهواز…………………………………………… ۷۶

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت…………………………………………………………… ۷۷

اعتبار آزمون عزت نفس کوپر اسمیت…………………………………………………… ۷۸

پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت………………………………………………….. ۷۹

پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی…………………………………………………. ۷۹

اعتبار پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی…………………………………………. ۸۱

شیوه نمره گاری پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی…………………………… ۸۱

مقیاس خودکار آمدی و کمال گرایی والدین …………………………………………….. ۸۲

پایایی مقیاس خودکارآمدی عمومی……………………………………………………… ۸۳

اعتبار مقیاس خودکارآمدی عمومی………………………………………………………. ۸۵

شیوه نمره گذاری مقیاس خودکارآمدی عمومی………………………………………. ۸۵

روند اجراء و جمع آوری اطلاعات……………………………………………………….. ۸۶

روش آماری در تحلیل داده ها…………………………………………………………….. ۸۶

خلاصه…………………………………………………………………………………………. ۸۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۹۰

داده های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………. ۹۲

ارزیابی فرضیه های پژوهش……………………………………………………………….. ۹۳

خلاصه…………………………………………………………………………………………. ۹۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………… ۱۰۱

بحث و جمع بندی…………………………………………………………………………. ۱۰۴

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….. ۱۱۱

پیشنهادها…………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده………………………………………………….. ۱۱۲

پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………… ۱۱۳

خلاصه……………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

منابع فارسی…………………………………………………………………………………. ۱۱۶

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………….. ۱۱۸

فهرست جداول

جدول ۴-۱: شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای کمال گرایی                    ۹۲

جدول ۴-۲: ضریب همبستگی بین متغیرهای کمال گرایی پدران و مادران:

با عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان………………………………… ۹۳

جدول ۴-۳: ضریب همبستگی بین متغیرهای کمال گرایی و:

عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان…………………………………… ۹۳

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس جزأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای تهران
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   122 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<