امروز :چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه های کشور
کد محصول:   232
قیمت محصول:   5800 تومان
تعداد صفحه:   65 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   137 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
پایان نامه بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه های کشور
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   5800 تومان
تعداد صفحه:   65 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه های کشور

این تحقیق در نظر دارد به بررسی علل خشونتهای زنان علیه مردان طی ۶ ماهه گذشته شده را با رجوع به روزنامه های کثیرالانتشار مورد ارزیابی قرار دهد ۲ پرسش زیر مبنای کار پژوهشگر بوده است:

۱- خشونت های زنان علیه مردان بررسی شده در روزنامه های کشور کدامند؟

۲- چه عواملی موجب افزایش  فراوان خشونت زنان علیه مردان در سالهای اخیر شده است؟

۳- پدیده خشونت زنان علیه مردان چه پیامدهای اجتماعی برای جامعه خواهد داشت؟

در این فصل به تعریف اصطلاح خشونت روزنامه کیهان ، اطلاعات ، همشهری و جام جم پرداختیم.

در فصل دوم به بررسی خشونتهای خانگی وسائل مربوط به آن (چه خشونتهای زنان علیه مردان و بر عکس)، آزار جنسی و مسائل زنان را وادار به جبهه گیری می کند، مسئله تحریک زنان توسط مردان به یکی از عوامل بسیار مهمی است که باعث اعمال خشونت زنان شده است.

همچنین بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی که باعث سست شدن پایه های اخلاقی جامعه شده و راه را برای نفوذ ناهنجاریها باز می کند اشاره شد. پست انگاشتن نقش های زنانه مسئله ای بسیار مهم است با توجه به خطیر و سخت بودن آن برای زنان و به تفاوت داشتن جامعه نیست به آن بار روانی منفی را برای زنان جامعه به ارمغان می آورد. در فصل سوم، روش تحقیق، طرح تحقیق، فن تحقیق، طرح تحلیلی، طرح اجرایی را بیان کردیم.

علل پیدایش خشونت

با توجه به آن این تحقیق دارای پایگاه اکتشافی است، از آنجا که علل پیدایش این نوع خشونت درمان بیشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه پیش بینی می شود که بدلیل این که این امر در گذشته ای نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاریخی نیز استفاده شده است.

در رابطه با بررسی و شناخت و علل گرایی زنان به خشونت در چارچوب رشد اکتشافی و مطالعه توضیحی انتخاب شده است که به علت یابی و علل گرایش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسی کلی خشونتهای زنان علیه مردان طرح تحقیق از نوع مطالعه انتقادی است. در رابطه با بررسی پدیده خشونت و خشونت زنان علیه مردان از فن کتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسی و تأثیر نموندگی مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آینده از فن مشاهده استفاده می گردد.

تحلیل تخصصی و تئوریک تحقیق

تحلیل تخصصی این تحقیق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه کتابخانه ای از یکسو و داده ها حاصل از بکارگیری فنون و مشاهده موارد خشونت از سوی دیگر صورت گرفته است. تحلیل تئوریک این پژوهش با توجه به اهداف اعلام شده به واسطه تعقیب تأثیر اجتماعی این پدیده در چارچوب مطالعات علم جامعه شناسی ارتباط تحلیل فونکسیونی یا کارکردی خواهد بود.

در فصل چهارم به ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه پرداختیم که این فصل در نظر دارد مسئله دختران خشن که تقریبا در جوامع امروزی با پسران خشن برابری می کند مورد بررسی قرار دهد. همچنین نقش رسانه های جمعی و اثرات آن بر افزایش یا کاهش خشونت و تبلیغ آن به عنوان یک هنجار را مورد بررسی قرار دهد. مسئله بسیار مهم نهاد خانواده که نقش اساسی و حساس دارد را در تربیت کودکان سالم را دارد نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

فرهنگ سازی

فرهنگ سازی براساس حقوقی اسلامی انسانی نه بعنوان یک شعار بلکه بعنوان یک طرح مهم و اساسی مطرح گردیده که باید مسئولین را بیشتر متوجه امور فرهنگی و حقوقی زنان نماید. با توجه به این که کشور ما در حال توسعه می باشد لازم دیده شد که همگام با پیشرفت صنعتی پیشرفتهای فرهنگی و اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد تا بطور کلی از جامعه سنتی فاصله بگیریم.

نقش مدرسه بعنوان خانه دوم کودک لازم دیده شد مورد بررسی قرار گیرد. تشنجات خانوادگی که باعث بسیاری از آسیبهای اجتماعی است و از جمله مسئله دختران فرار را با خود به ارمغان می آورد لحاظ شده است. اوقات فراغت بعنوان مسئله پایان این فصل از جوانب و بعدهای گوناگون قضیه مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم با توجه به اطلاعات و تحقیقات انجام گرفته نتیجه گیریهای انجام شده است که مسئولین و پژوهشگران را در جریان و پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه جهت رفع این آسیب بسیار مهم اجتماعی که در زمانه حاضر بیشتر نمود پیدا کرده شده است.

خشونت زنان علیه مردان

به تازگی شاهد افزایش پدیده نه چندان جدید خشونتهای زنان علیه مردان می باشیم. آن امر به طور مختلف آزار و اذیت در قالبهای فیزیکی یا اجتماعی می باشد. این تحقیق در نظر دارد علل و عوامل به وجود آمدن این پدیده ضد ارزش را به چه صورت فیزیکی مانند همسرکشی آزار و اذیت در دوران عقد و یا بعد از آن طلاق و … مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مراجعه به روزنامه های کثیر الانتشار مانند کیهان، اطلاعات، همشهری و جام جم موارد درج شده را با توجه به نظریه کارشناسان و مقالات مربوطه مورد کنکاش قرار دهد و همچنین پیامدها و آثار سوئی را که این امر خشونتهای زنان در جامعه بر جا می گذارد را بررسی نماید.

جامعه انسانی

آئین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین و جامع ترین شریعت همواره بر این نکته تأکید می کند که جامعه انسانی از زن و مرد ترکیب یافته است و زن و مرد از یک گوهر خلق شده اند براساس تعالیم عالیه اسلامی هیچ یک از «مرد بودن» و «زن بودن» مایه شرافت برتری و یا افتخار نیست و برتری نزد خداوند تنها براساس تقوا می باشد.

اسلام خشونت علیه زنان را به هر شکل نمی پسندد ابعاد فقهی خشونت علیه زنان را به غلط جزئی از فرهنگ اسلامی شد و آزار مربوطه به آن واقعاً نگران کننده است و متأسفانه آمار خشونت علیه زنان در جوامع سنتی بسیار شدیدتر و محسوس تر از دریافت می شود. در جوامع امروز شاهد پدیده خشونتهای زنان علیه مردان می باشیم که با توجه به پایگاههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زنان در جامعه به صور مختلف قابل رویت می باشد.

خشونت در جامعه انسانی

اولین خشونت در جامعه انسانی را شاید کشته شدن هابیل به دست برادر قابیل دانست. و در طی عصرها و قرنها در تمدن ها گوناگون پدیده خشونتهای زنان با توجه به فرهنگها و شرایط زمان خاص آن زمان به صور مختلف دیده می شود در مصر باستان شکنجه بردگان به وسیلۀ فراعنه و حمل و نقل سنگها وزین توسط بردگان در زیر شلاقهای سربازان فراعنه که برای ساختن اهرام و قصرهای آنان بکار می رفت در چین قدیم کشته شدن مردمی را به عنوان کارگر برای ساختن دیوار چین به بیگاری کشده شده بودند و تاریخ گواه این مسئله است که اجساد بسیاری از آنان در لا به لای دیوار مدفون شده است.

و در ایران باستان شکنجه و ضرب و شتم مردمان در سلسله های مختلف پادشاهی برای کامروایی پادشاهان و وابسته گان آنها نمونه هایی ماندگار در تاریخ می باشد زنان با توجه به فیزیک جسمانی و قدرت بدن ضعیفی را دارا می باشند دو چندان مورد ظلم و تعدی ظالمان قرار گرفته اند در جوامع امروزی نیز شاهد تنوع این خشونتها علیه زنان می باشیم یک از این نمونه ها « خشونت خانگی می باشد خانه را غالباً به عنوان پناهگاه امنیت و خوشبختی تصور می شود اما خشونت خانگی بخشی از تجربه بسیاری از زنان است.

خشونت خانگی

خشونت خانگی بلای اجتماعی جدیدی نیست در سده های میانه و اوایل صنعتی شدن خشونتهای زنان یک جنبه متداول ازدواج بود تا اواخر قرن ۱۹ هیچ قانونی در انگلستان وجود نداشت که مانع از آن شود که مرد همسرش را مورد آزار جنسی قرار دهد به استثنای آسیب جدی یا قتل. زنان اکنون از حمایت قانونی بیشتری برخورد دارند با این همه هنوز این گونه خشونت بسیار رایج است خشونت علیه زنان در خانه گاهی بسیار جزئی تصور می شود اما شواهد و مدارک از پناهگاههای زنان مضروب شده خلاف آن را نشان می دهد.

خشونت مردان علیه زنان

نمونه دیگری از این مورد آزار جنسی است که در محیط کار آسان تر اجرا می گردد آزار جنسی در محل کار می تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیل خواسته های جنسی تعریف می شود.

اما خشونت فقط مختص به خشونت مردان علیه زنان نمی باشد بلکه عکس این قضیه نیز در جوامع امروزی به وفور یافت می شود. حمیدرضا عزیزی در مقاله ای جرائم دخترانه (زنانه) را به ۳ قسمت تقسیم می کند: ۱- زنان همه انواع بزهکاری را مرتکب می شوند ۲- احساس فشار و هراس از داغ «بزهکاری» برای زنان کاملاً جدی است ۳- زنان ۲ برابر منحرف تلقی می شوند یکی بخاطر زیر پا گذاشتن قوانین اجتماعی و دیگر به سبب «غیر زنانه» و «غیر طبیعی» بودن کاری که انجام داده اند. زیرا برخلاف قواعد رفتار زنانه دست به عمل خلاف زده اند.

تبهکاران مرد

باید در مورد این فرض که خشونت منحصرا از ویژگی های تبهکاران مرد است محتاط باشیم. زنان ممکن است خیلی کمتر از مردان در جرایم شرکت کنند اما همیشه از شرکت در ماجراهای خشن بازداشته نمی شوند. بنابراین چرا میزان جرایم و خشونتهای زنان کمتر از مردان است. بدیهی است برخی از «جرایم زنانه» بخصوص مانند فحشا وجود دارد که به خاطر آن زنان محکوم می شوند حال آن که در بسیاری نقاط دنیا مشتریان مرد آن محکوم نمی شوند.

در حالی که خشونت علیه زنان به عنوان شرم آورترین مورد نقض حقوق بشر یک جرم بین المللی به شمار می آید هنوز بسیاری از زنان قربانی آن می شوند. درگیری های جنگ ها، تجاوزهای جنسی، آبستن های اجباری به منظور پاکسازی نژادی و قومی، برخوردار نبودن از آموزش، ترجیح فرزند پسر بر دختر، خشونت علیه عروسان جوان، ازدواج زودرس و بدتر از همه خشونت های فیزیکی، جسمانی روانی، اجتماعی در نقاط مختلف جهان و … نمادها و ارگان های حقوق بشر را نگران کرده است.

این در حالی است که مرتکبان این خشونت ها از پاسخگویی در امان هستند و هیچ محکمه ای آنان را به محاکمه نمی کشاند. از سوی دیگر نه تنها این، نابرابری ها از زندگی زنان ما نیز رخت بر نبسته است بلکه آمارها و گزارش های تکان دهنده نشان از نقض حقوق آشکار آنان دارد. کافی است نگاهی به آمارهای غیررسمی و گزارش های رسیده از ایلام و بلوچستان و جنوب و مشرق و … بیندازیم تا ببینیم در مناطق محروم کشور حتی شهرهای بزرگ چه بر سر زنان که از کم ترین حقوق خود بی خبرند می آید.

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: مقدمه

تاریخچه مطالعاتی ……………………………………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فرضیات یا پرسشهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۱۴

اهداف مطالعاتی ……………………………………………………………………………………………… ۱۵

حدود مطالعاتی ………………………………………………………………………………………………. ۱۶

اهمیت مطالعاتی …………………………………………………………………………………………….. ۱۷

تعریف اصطلاحات …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

فصل دوم: مرور مطالعاتی

خشونتهای زنان – خشونتهای خانگی ……………………………………………………………………….. ۲۶

آزار جنسی …………………………………………………………………………………………………… ۲۷

خشونت های زنان

تحریک زنان توسط مردان …………………………………………………………………………………….. ۲۸

بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی ……………………………………………………………………………. ۲۸

پست انگاشتن نقش های زنانه ……………………………………………………………………………… ۲۹

فصل سوم: روش تحقیق

پرسش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۳۳

طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴

فن تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

طرح تحلیلی ……………………………………………………………………………………………………. ۳۶

طرح اجرایی ……………………………………………………………………………………………………. ۳۷

فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات

دختران خشن …………………………………………………………………………………………………. ۳۹

رسانه های خشن …………………………………………………………………………………………….. ۴۰

نادیده انگاشتن نهاد خانواده ………………………………………………………………………………….. ۴۳

فرهنگ سازی بر اساس حقوق اسلامی و انسانی …………………………………………………………. ۴۳

همگام با پیشرفت صنعتی ……………………………………………………………………………………. ۴۵

مدارس آگاه …………………………………………………………………………………………………… ۴۶

تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان ………………………………………………………………………… ۴۷

اوقات فراغت …………………………………………………………………………………………………. ۴۸

فصل پنجم: استنتاج

استنتاج ………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………… ۵۶

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

کتابنامه (منابع و مأخذ) ……………………………………………………………………………………. ۵۹

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه های کشور
دانلود:  
قیمت محصول:   5800 تومان
تعداد صفحه:   65 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<