امروز :چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران
کد محصول:   494
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   121 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   221 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   121 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد نفر از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس با مقیاس منبع کنترل راتر سنجش شدند. همچنین از روش آمار توصیفی و استنباطی توصیف شده است.

تفاوت بین میانگین های مورد نظر ۴۵/۲ است. به منظور تعیین معنی دار بودن تفاوت محاسبه شده با درجات آزادی ۸۰ و در سطح ۵% به جدول توزیع T استودنت مراجعه می کنیم. چون T محاسبه شده ۴۵/۲ بزرگتر از T جدول ۶۵/۱ است.

بنابراین فرضیه صفر رد و فرض خلاف تأیید می شود. و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان داده که بین منبع کنترل و میزان تحصیلات رابط معناداری وجود دارند. به عبارت دیگر هر چه قدر کنترل درونی رفتار فردی قوی تر باشد امکان پیشرفت تحصیلی وی بیشتر است.

کنترل رفتار

شخصی که از منبع کنترل رفتار درون هدایت می شود کسی است که مسئولیت حالتهای خود را بر دوش خودش می گذارد. اگر از این افراد، آن سؤال ها را بنماییم چنین پاسخ هایی خواهند داد. «من در حال حاضر دارای آنچنان توان فکری نیستم که از اندوهگین شدن جلوگیری کنم» «برداشت من غلط است» به این ترتیب فرد از کلمه ی «من» استفاده می کند با این وجود یک چهارم از مردم مسئولیت حالات و کنترل خویش را خود به عهده می گیرند و سه چهارم دیگر عوامل بیرونی را مورد سرزنش قرار می دهند و به این طریق رویدادها مواجه می شوند. (جلس، ۱۳۷۹، ص ۵)

اصولاً ما در موقعیتهایی که مقتدر باشیم بر آنها کنترل داریم واکنش مثبت تری نشان می دهیم تا در موقعیت هایی که فکر می کنیم چنین کنترلی را دارا نیستیم. مثلاً افرادی که احساس کنترل بر محیط خود را دارند شرایط کاری محیط را مناسب تر و کمتر شلوغ می دانند تا کسانی که احساس چنین کنترلی را ندارند بعلاوه افراد معتقد به داشتن کنترل محیط کاری را لذت بخش تر توصیف می کنند تا کسانی که چنین اعتقادی را ندارند.

رفتار درونی و بیرونی

بنابراین با افراد دارای منبع کنترل رفتار درونی هستند یعنی موفقیت ها و شکست های خود را عموماً به شخص خود نسبت می دهند، افراد دارای منبع کنترل بیرونی هستند که این افراد موفقیت ها و شکست های خود را معمولاً به عوامل بیرونی از خود نسبت می دهند. (کریمی، ۱۳۸۳، ص ۱۲۵) همچنین افراد بیرونی به نشانگان و نشانه هایی که از محیط پیرامون بر می آید بیشتر حساس بوده و به آن توجه زیادتری نشان می دهند و در حالیکه افراد با منبع کنترل درونی به آن نشانه های ظرفیت زیاد توجه نمی کنند. (جلس، ۱۳۷۹، ص ۹۲)

اعتماد به نفس

افراد با منبع کنترل رفتار درونی اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری دارند آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت اعمالشان دارند و از سلامت روانی و جسمانی بیشتری برخوردارند. همچنین پیشینه پژوهشهای انجام شده در کشورهای مختلف رابطه معنی داری بین منبع کنترل درونی و پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان گزارش دادند. پژوهش دانیل واسیونز ۱۹۷۶ در مورد دانشجویان کالج نشان داد با وجود کنترل بهره هوشی دانشجویانی که گرایش بیشتری به منبع کنترل درونی داشته اند در آزمون های فراگیر نمره های بالاتری بدست آوردند. (فصلنامه رفتار شماره ۱۶)

روان شناسان و جامعه شناسان عقیده دارند که با در نظر گرفتن نقش های کلیشه ای پسران بیشتر از دختران در اضطراب هستند، «چرا که جامعه تا حدی نسبت به نشان دادن بعضی از رفتارهای مردانه از جانب زنان از خود انعطاف نشان می دهند.»

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۳

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………… ۷

هدف پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۸

اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………. ۹

ارائه فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………… ۹

تعریف نظری اصطلاحات ………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۱۵

رفتار ……………………………………………………………………………………………. ۱۶

اسناد ……………………………………………………………………………………………. ۱۶

اسناد کنترل – خود ………………………………………………………………………….. ۱۷

چهره های مشخص رفتار …………………………………………………………………… ۱۷

تعیین کننده های درونی و بیرونی …………………………………………………………. ۱۸

کنترل …………………………………………………………………………………………… ۲۰

تفاوتهای فردی در درک کنترل …………………………………………………………… ۲۲

تغییر پذیری ابعاد و منبع کنترل رفتار ………………………………………………………. ۲۳

مفهوم منبع کنترل …………………………………………………………………………….. ۲۴

اندازه گیری منبع کنترل …………………………………………………………………….. ۲۵

نظریه های مختلف منبع کنترل …………………………………………………………….. ۲۶

دیدگاه شناختی ………………………………………………………………………………. ۲۶

نظریه شخص شناسی مادی ………………………………………………………………… ۲۷

موضوع رفتار گراها ………………………………………………………………………….. ۲۸

تصور راتر از ماهیت انسان ………………………………………………………………….. ۲۹

چهار مفهوم اساسی ………………………………………………………………………….. ۳۰

پتانسیل رفتار ………………………………………………………………………………….. ۳۱

ارزش تقویت ………………………………………………………………………………….. ۳۲

انتظار …………………………………………………………………………………………… ۳۲

موقعیت روانی …………………………………………………………………………………. ۳۳

پژوهشهای راتر ……………………………………………………………………………….. ۳۴

تفاوتهای فردی در درک کنترل …………………………………………………………… ۳۶

شکل گیری منبع کنترل …………………………………………………………………….. ۳۷

مکان کنترل درونی و بیرونی رفتار ………………………………………………………… ۴۰

خلاصه پژوهشها ……………………………………………………………………………… ۴۱

الف- سلامتی جسمانی ……………………………………………………………………… ۴۱

ب- تفاوتهای نژادی و اجتماعی و اقتصادی در منبع کنترل رفتار                          ۴۲

ج- تفاوتهای رفتاری در منبع کنترل ………………………………………………………. ۴۳

تفاوت های سنی و جنسیت در منبع کنترل ………………………………………………. ۴۵

تحقیقات در بین مدارس شاهد و غیر شاهد ……………………………………………… ۴۸

اعتقاد به کنترل شخصی و سلامتی ………………………………………………………… ۴۹

پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………….. ۵۰

تعاریف ………………………………………………………………………………………… ۵۰

پیشینه ی پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………. ۵۱

تحقیق مربوط به پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………… ۵۳

خود انگاره و پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………. ۵۵

نیاز به پیشرفت ………………………………………………………………………………… ۵۶

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………… ۵۷

از دیگر عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی ……………………………………………….. ۶۰

نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………. ۶۳

محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی …………………………………………………… ۶۵

آزمونهای پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………… ۶۵

هنجار محلی …………………………………………………………………………………… ۶۷

آزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی و محدودیتهای آن …………………………….. ۶۷

محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی …………………………………………………… ۶۸

میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………… ۶۹

الف: دیپلم و زیردیپلم ………………………………………………………………………. ۷۰

ب: تحصیلات عالیه و دانشگاهی …………………………………………………………. ۷۰

رابط بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی ………………………………………………… ۷۲

تحقیقات مربوط به منبع کنترل در آموزشگاه …………………………………………… ۷۳

فصل سوم

جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………… ۷۷

نمونه تحقیق …………………………………………………………………………………… ۷۷

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………. ۷۷

ویژگی های آزمودنی ها ……………………………………………………………………. ۷۸

ابزار و اندازه گیری ………………………………………………………………………….. ۷۸

مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر ……………………………………………………….. ۷۹

روش نمره گذاری …………………………………………………………………………… ۷۹

اعتبار و پایانی آزمون منبع کنترل راتر ……………………………………………………. ۸۰

روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………… ۸۲

متعیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………… ۸۳

طرح تحقیق …………………………………………………………………………………… ۸۳

روش آماری …………………………………………………………………………………… ۸۳

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل. ………………………………………………………………………………. ۸۵

آمار استنباطی …………………………………………………………………………………. ۸۵

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………….. ۸۵

جدول توزیع نمرات …………………………………………………………………………. ۸۶

جدول توزیع نمرات گرفته شده از دبیران دبیرستان ها ………………………………… ۸۶

جدول نمره های گرفته شده از معلمان …………………………………………………… ۸۹

جدول داده های جمع آوری شده …………………………………………………………. ۹۲

ارائه تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………… ۹۲

جدول و تفسر داده های کلی به دست آمده از انجام تست …………………………… ۹۴

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. ۹۹

کاربردهای نتایج پژوهش ………………………………………………………………… ۱۰۱

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………. ۱۰۱

محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………… ۱۰۳

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………. ۱۰۴

ضمائم

آزمون منبع کنترل رفتار راتر (پرسشنامه) ………………………………………………… ۱۱۲

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   121 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<