امروز :پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران
کد محصول:   322
قیمت محصول:   11500 تومان
تعداد صفحه:   103 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   480 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   11500 تومان
تعداد صفحه:   103 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد. با توجه به موضوع پژوهش سؤالاتی در این پژوهش تدوین گردیده که در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاکتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه کاری) می پردازد. روش این تحقیق، روش توصیفی است که با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده که هشت مقیاس (هیپوکندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیکوپاتی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش قرار می دهد. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد. نمونه آماری، شامل ۵۰ نفر از مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

اختلالات روانی

در مجموعه نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان شیوع اختلالات روانی مشاهده شده مربوط به اختلال هیپوکندری با ۶ درصد، اختلال هیستری با ۱۸ درصد و اختلال پارانویا با ۲ درصد می باشد و بیشترین میزان شیوع مربوط به مدیرانی است که در دامنه سنی ۴۹-۴۵ سال قرار دارند و دارای تحصیلات لیسانس می باشند و سابقه خدمت ۲۴-۲۰ سال دارند. اختلالات روانی مشکلات جدی و شایع ای هستند که در سراسر دنیا مشاهده می شود. ۱۴ درصد از تمامی ناتوانایی ها به علت اختلالات روانی ، اجتماعی و عصبی بوده است و این موارد ۲۰ درصد از کل مراجعین به مراکز بهداشتی عمومی را تشکیل می دهند.

افزون بر آنها بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشت ۱۹۹۳ در دنیا حدود ۵۰۰ میلیون نفر از اختلالات روانی رنج می برند که از این عده حدود ۲۵ میلیون نفر مبتلا به اسکیزوفرنی نزدیک به ۱۵۰ میلیون نفر مبتلا به اختلالات نورونیک می باشند. و بیشتر این موارد در کشورهای در حال توسعه دیده می شود. از طرفی همین سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاری و روانی در این کشورها رو به فزونی است و این افزایش تا حدود زیادی وابسته به رشد جمعیت و تغییرات سریع اجتماعی مانند شهرنشینی و فروپاشی خانواده های گسترده و تغییر در شیوه های زندگی مردم و مشکلات اقتصادی می باشد. (منبع ۱۵، ص ۱۹)

اختلال روانی در کشورها و فرهنگها

مروری بر مطالعات همه گیرشناسی که طی ۳ ماهه گذشته انجام شد نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات روانی در کشورها و فرهنگهای مختلف به علت تفاوت در روشهای نمونه گیری ، متنوع بودن ابزارهای مورد استفاده، تکنیکهای مختلف مصاحبه و نوع نظامهای طبقه بندی، متفاوت گزارش گردیده است.

اختلالات روانی نه تنها در جامعه ما بلکه در همه جوامع بشری از متمدن و غیرمتمدن به صورت آشکار و نهان وجود دارد و نمونه هایی از آن در بین مردان، زنان، جوانان، بزرگسالان و حتی سالمندان به صورتهای مختلف مشاهده می شود ولی برخی از اختلالات روانی در بین گروههای مختلف سنی و جنسی بیشتر است اینگونه افراد که مبتلا به اختلال روانی هستند بیشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشویش هستند. اختلالات روانی آرامش و تعادل روانی و رفتاری را از بیمار سلب کرده و فرد را در سازگاری با محیط دچار اشکال می سازد که در بعضی از این اختلالات عدم تعادلها دارای صورتی آشکار هستند. (منبع ۳۰، ص ۱۸)

عملکرد مدیران در دبیرستانها

شکی نیست آموزش و پرورش یکی از حساس ترین و مهمترین سازمانهای موجود در کشور است از طرفی اهداف این سازمان مهم و حساس از طریق عملکرد مدیران قابل دسترسی و ارزشیابی است. و طبیعی است عوامل متعددی در عملکرد مدیران نقش دارد از آن جمله: رضایت شغلی، انگیزش، شرایط اجتماعی، سیاسی و سلامت روان

توجه به خصیصه سلامت روان در مدیریت آموزش بسیار مهم است. زیرا مدیری که می خواهد در سازمان آموزشی او، اصول بهداشت روانی رعایت گردد، خود باید شیوع اختلالات روانی نداشته باشد. دلسردی و افسردگی، زود رنجی و اضطراب زیاد و رفتارهای تهاجمی داشتن می تواند نشانه هایی از نابسامانی روان مدیران باشد. یک مدیر نابهنجار می تواند رفتار افراد یک مدرسه اعم از معلمان، دانش آموزان، اولیاء و کارکنان را به رفتار نابهنجار تبدیل کند. مدیری که به علت عقده های روانی احساس حقارت یا حس خود بزرگ بینی، عدم اعتماد به دیگران و بدبینی نسبت به همه چیز ، شخصیت افراد را تخریب و جلوی رشد آنها را می گیرد نمی تواند مدیر موفقی باشد. (منبع ۱۸، ص ۴۰)

بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می پردازد.

فهرست مطالب

عناوین

چکیده ……………………………………………………………………………………………. أ

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………… ۳

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………. ۴

متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………… ۴

تعاریف نظری مفاهیم …………………………………………………………………………. ۴

تعاریف عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………. ۵

سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۶

نظام آموزش و پرورش ……………………………………………………………………….. ۹

تاریخچه مدیریت …………………………………………………………………………….. ۱۰

انواع مدیریت …………………………………………………………………………………. ۱۱

مدیریت آموزشی …………………………………………………………………………….. ۱۲

ویژگیهای مدیریت آموزشی ……………………………………………………………….. ۱۲

بهداشت روانی ………………………………………………………………………………… ۱۵

پیشگیری از بیماریهای روانی ………………………………………………………………. ۱۶

روشهای پیشگیری اولیه ……………………………………………………………………… ۱۶

روشهای پیشگیری ثانویه ……………………………………………………………………. ۱۷

روش پیشگیری ثالث ………………………………………………………………………… ۱۷

اختلال روانی ………………………………………………………………………………….. ۱۸

توصیف و طبقه بندی شیوع اختلالات روانی …………………………………………………… ۱۹

نوروز …………………………………………………………………………………………… ۲۰

روان پریشی (پسیکوز) ………………………………………………………………………. ۲۰

روان پریشی عضوی …………………………………………………………………………. ۲۱

روان پریشی کنشی …………………………………………………………………………… ۲۲

اختلال شخصیت ……………………………………………………………………………… ۲۲

انواع اختلالات شخصیت …………………………………………………………………… ۲۲

معلولیت روانی ………………………………………………………………………………… ۲۳

اختلالات عاطفی …………………………………………………………………………….. ۲۳

تعاریف نظری اختلالات روانی ……………………………………………………………. ۲۴

اختلال شخصیت پارانوئید ………………………………………………………………….. ۲۴

اسکیزوفرنی …………………………………………………………………………………… ۲۵

افسردگی ………………………………………………………………………………………. ۲۶

انواع افسردگی ………………………………………………………………………………… ۲۷

هیپومانی ……………………………………………………………………………………….. ۲۷

هیستری………………………………………………………………………………………… ۲۸

هیپوکندری (خود بیمار انگاری) …………………………………………………………… ۲۸

پسیکوپات (سوسیوپات) ……………………………………………………………………. ۲۹

ضعف روانی (پسیکاستنی) ………………………………………………………………….. ۳۰

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۳۱

تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………………. ۳۱

مطالعات خار از کشور ………………………………………………………………………. ۳۲

تاریخچه آزمونها …………………………………………………………………………….. ۳۴

سابقه تاریخی آزمونهای روانی ……………………………………………………………. ۳۴

آزمونهای روانی ………………………………………………………………………………. ۳۵

پرسشنامه های شخصیتی ……………………………………………………………………. ۳۶

پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا ( MMPI ) …………………………….. 37

استاندارد جدید MMPI……………………………………………………………………..

فرم کوتاه شده MMPI………………………………………………………………………

فرم کوتاه شده MMPI در ایران ………………………………………………………….. ۴۳

جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………… ۴۴

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………. ۴۴

ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………….. ۴۴

روش اجرای آزمون MMPI………………………………………………………………..

روش نمره گذاری …………………………………………………………………………… ۴۶

اعتبار و روایی …………………………………………………………………………………. ۴۷

روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………….. ۴۸

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………. ۴۸

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………. ۸۹

مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته ………………………………….. ۹۰

پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………… ۹۱

محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………….. ۹۱

منابع ……………………………………………………………………………………………. ۹۲

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………. ۹۵

فهرست جداول

جدول ۱: توزیع فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی ۴۹

جدول ۲: توزیع فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات ۵۱

جدول ۳: توزیع فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس تأهل                ۵۳

جدول ۴: توزیع فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سابقه کاری      ۵۵

جدول ۵: آمار توصیفی نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر هیپوکندری         ۵۷

جدول ۶: آمار توصیفی نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر افسردگی            ۵۸

جدول ۷: آمار توصیفی نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر هیستری              ۵۹

جدول ۸: آمار توصیفی نمرات اخذ شد هتوسط مدیران در متغیر پسیکوپاتی          ۶۰

جدول ۹: آمار توصیفی نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر پارانویا               ۶۱

جدول ۱۰: آمار توصیفی نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر پسیکاستنی        ۶۲

جدول ۱۱: آمار توصیفی نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر اسکیزوفرنیا       ۶۳

جدول ۱۲: آمار توصیفی نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر هیپومانی           ۶۴

جدول ۱۳: بررسی میزان شیوع هیپوکندری در مدیران برحسب سن                      ۶۵

جدول ۱۳: بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران                                     ۶۵

جدول ۱۴: بررسی میزان شیوع افسردگی در مدیران بر حسب سن                        ۶۶

جدول ۱۵: بررسی میزان شیوع هیستری در مدیران بر حسب سن                          ۶۷

جدول ۱۶: بررسی میزان شیوع پسیکو پاتی در مدیران بر حسب سن                     ۶۸

جدول ۱۷: بررسی میزان شیوع پارانویا در مدیران برحسب سن                            ۶۹

جدول ۱۸: بررسی میزان شیوع پسیکاستنی در مدیران بر حسب سن                     ۷۰

جدول ۱۹: بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا در مدیران برحسب سن                     ۷۱

جدول ۲۰: بررسی میزان شیوع هیپومانی در مدیران بر حسب سن                         ۷۲

جدول ۲۱: بررسی میزان شیوع هیپوکندری در مدیران بر میزان تحصیلات            ۷۳

جدول ۲۲: بررسی میزان شیوع افسردگی در مدیران بر حسب میزان تحصیلات      ۷۴

فهرست جداول

جدول ۲۳: بررسی میزان شیوع هیستری در مدیران بر حسب میزان تحصیلات        ۷۵

جدول ۲۴: بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی در مدیران بر حسب میزان تحصیلات    ۷۶

جدول ۲۵: بررسی میزان شیوع پارانویا در مدیران بر حسب میزان تحصیلات         ۷۷

جدول ۲۶: بررسی میزان شیوع پسیکاستنی در مدیران بر حسب میزان تحصیلات   ۷۸

جدول ۲۷: بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا در مدیران بر حسب میزان تحصیلات  ۷۹

جدول ۲۸: بررسی میزان شیوع هیپومانی در مدیرمان بر حسب میزان تحصیلات     ۸۰

جدول ۲۹: بررسی میزان شیوع هیپوکندری در مدیران بر حسب سابقه کاری         ۸۱

جدول ۳۰: بررسی میزان شیوع افسردگی در مدیران بر حسب سابقه کاری            ۸۲

جدول ۳۱: بررسی میزان شیوع هیستری در مدیران بر حسب سابقه کاری              ۸۳

جدول ۳۲: بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی در مدیران بر حسب سابقه کاری          ۸۴

جدول ۳۳: بررسی میزان شیوع پارانویا در مدیران بر حسب سابقه کاری               ۸۵

جدول ۳۴: بررسی میزان شیوع پسیکاستنی در مدیران بر حسب سابقه کاری          ۸۶

جدول ۳۵: بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا در مدیران بر حسب سابقه کاری         ۸۷

جدول ۳۶: بررسی میزان شیوع هیپومانی در مدیران بر حسب سابقه کاری             ۸۸

جدول ۳۶: بررسی میزان شیوع شیوع اختلالات روانی در مدیران           ۸۸

فهرست نمودار

نمودار ۱: توزیع فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی ۵۰

نمودار ۲: توزیع فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات ۵۲

نمودار ۳: توزیع فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس تأهل                ۵۴

نمودار ۴: توزیع فروانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سابقه کاری       ۵۶

نمودار ۵: نمودار هیستوگرام نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر هیپوکندری  ۵۷

نمودار ۶: نمودار هیستوگرام نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر افسردگی     ۵۸

نمودار ۷: نمودار هیستوگرام نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر هیستری       ۵۹

نمودار ۸: نمودار هیستوگرام نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر پسیکوپاتی   ۶۰

نمودار ۹: نمودار هیستوگرام نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر پارانویا         ۶۱

نمودار ۱۰: نمودار هیستوگرام نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر پسیکاستنی ۶۲

نمودار ۱۱: هیستوگرام نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر اسکیزوفرنیا          ۶۳

نمودار ۱۲: نمودار هیستوگرام نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغیر هیپومانی    ۶۴

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران
دانلود:  
قیمت محصول:   11500 تومان
تعداد صفحه:   103 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<