امروز :سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل درونی بیرونی با عزت نفس
کد محصول:   234
قیمت محصول:   9800 تومان
تعداد صفحه:   95 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   169 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل درونی بیرونی با عزت نفس
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   9800 تومان
تعداد صفحه:   95 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل درونی بیرونی با عزت نفس

پژوهش حاضر با نام بررسی رابطه منبع کنترل درونی – بیرونی با عزت نفس که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو و همچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر، انجام شد.

منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ، افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حداکثر رساندن بیرون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای منبع کنترل بیرونی، فکر میکنند بیرون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار آنها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشی گفته می شود که فرد به خود نسبت می دهد و فکر می کند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز ۶۰ نفر از دانشجویان که شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر بوده که در کتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بودند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، با توجه به این که پژوهش دارای دو متغیر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

بهداشت روانی – عزت نفس

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، ۱۳۷۳، ص ۱۰).

عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص ۷۰).

منبع کنترل

منبع کنترل درونی – بیرونی از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی از علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر ۱۹۳۰، آلپورت ۱۹۳۷، راجرز ۱۹۵۹، سالیوان ۱۹۵۳، طارن هورنی ۱۹۳۷، جیمز ۱۸۹۰، مازلو ۱۹۷۰).

خودپنداره

از میان افراد طارن هورنی ۱۹۳۷ روش را که افراد تلاش می کنند بوسیله آن یک خودپنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است. فرنچ (۱۹۶۸) و ارگو (۱۹۷۲) از منبع کنترل درونی – بیرونی به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپر اسمیت (۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابزار وجود می کنند و به راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.

پیشرفت تحصیلی

افزایش پیشرفت تحصیلی افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، لذت بردن از روابط با دیگران، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیتهای بعدی، ارتباط تنگاتنگ در بین عزت نفس و ابراز وجود، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در افراد است.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق ……………………………………………………………………………………. أ

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول

۱-۱- بیان مسئله ……………………………………………………………………………….. ۶

۱-۲- اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………. ۶

۱-۳- هدف پژوهش ……………………………………………………………………………… ۷

۱-۴- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………… ۷

۱-۵- متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها …………………………………………………… ۷

۱-۵-۱- منبع کنترل ………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۱-۱- تعریف نظری …………………………………………………………………………… ۷

۱-۵-۱-۲- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم

۲- پیشینه نظری ………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان درباره ی عزت نفس                                  ۱۰

۲-۱-۱- نظریه جیمز ……………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۲- نظریه مید ……………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۳- نظریه کولی ……………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ …………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۵- نظریه سالیوان ………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۶- نظریه هورنای …………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۷- نظریه آدلر ………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۸- نظریه راجرز …………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۹- نظریه مزلو ……………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۱۰- نظریه ی آلپورت ………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۱۳- نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس ……………………………………………. ۳۴

۲-۱-۱۴- نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان …………………………………………….. ۳۷

۲-۱-۱۵- کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس …………………………………………….. ۳۷

۲-۲- منبع کنترل درونی ……………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲-۱- رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع کنترل                                              ۴۰

۲-۲-۲- مفاهیم اساسی نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………… ۴۲

۲-۲-۳- تفاوت های فردی ……………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲-۴- منبع کنترل …………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۵- واکنش در برابر از دست دادن کنترل ………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۶- منبع کنترل …………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۶-۱- منبع کنترل درونی …………………………………………………………………… ۵۰

۲-۲-۶-۲- منبع کنترل بیرونی ………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۲-۶-۳- ویژگی های افراد با منبع کنترل …………………………………………………….. ۵۳

۲-۲-۶-۴- ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی …………………………………………….. ۵۵

۲-۲-۷- تصور راتر درباره انسان …………………………………………………………………. ۵۶

فصل سوم

۳-۱- طرح پژوهش …………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش ………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۳- نمونه روش نمونه گیری ………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۴- ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۴-۱- آزمون منبع کنترل ……………………………………………………………………… ۵۸

۳-۴-۲- آزمون عزت نفس ……………………………………………………………………… ۶۱

۳-۵- روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………. ۶۴

۳-۵-۱- اجرای اصلی ………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۶-۱- روش آمار ……………………………………………………………………………… ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه ………………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۱- یافته های مربوط به سؤال پژوهش …………………………………………………….. ۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه ……………………………………………………………………………………….. ۷۳

یافته ها ………………………………………………………………………………………. ۷۴

نتیجه …………………………………………………………………………………………. ۷۴

پیشنهادات …………………………………………………………………………………… ۷۵

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………. ۷۶

ضمائم

پرسشنامه : مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی) ………………………………………. ۸۰

مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت                                                                        ۸۸

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل درونی بیرونی با عزت نفس
دانلود:  
قیمت محصول:   9800 تومان
تعداد صفحه:   95 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<