امروز :پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل
کد محصول:   456
قیمت محصول:   8800 تومان
تعداد صفحه:   90 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   176 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   8800 تومان
تعداد صفحه:   90 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانۀ ایران خودرو دیزل پرداخته شده است. بدین منظور تعداد ۶۰ نفر از شاغلین (۳۰ نفر کارمند اداری و ۳۰ نفر کارگر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامۀ فرسودگی با ۲۲ ماده و پرسشنامه استرس با ۱۰ ماده در مورد آنها اجرا شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فرسودگی (بی رمقی یا تنیدگی) شغلی از جمله اختلال هایی است که در سال های اخیر مورد توجه روان شناسان بالینی قرار گرفته است و نتایج تحقیقات نیز نشان می دهد که درصد قابل توجهی از افراد سازمان های فعال از این عارضه، دروغ هستند. به طور کلی می توان فرسودگی شغلی را نوعی اختلال که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در معرض فشارهای روانی که در وی ایجاد می شود و فرد مبتلا از خستگی جسمی و هیجانی نیز فرسودگی در شغل رنج می برد. براساس تحقیقات (موس ۱۹۸۱) نتیجه فرسودگی کاهش کارایی، کاهش علاقه نسبت به کار و کاهش ظرفیت برای حفظ عملکرد می باشد. (ساعتچی، ۱۳۷۶)

فرسودگی های شغلی

کارکنان با استرسهای مختلفی مواجه هستند یکی از نتایج این استرسها بروز فرسودگی شغلی در بین آنان است این فرسودگی ناشی از عکس العمل مربوط به استرس عوارض زیادی در سازمان و خانواده و زندگی اجتماعی و فردی بر جای می گذارد از مهمترین آن ها می توان غیبت کارکنان از کار، تأخیرهای متوالی شکایت های مختلف روان تنی، کشمکش و تضاد در محیط کار ، تغییر شغل و در نهایت ترک خدمت را نام برد. هنگامی فرسودگی رخ می دهد فقدان روز افزون واقع بینی، کاهش انرژی در ادامه فعالیت های سودمند، از دست دادن فلسفه نهایی زندگی و فقدان احساس همدردی و اختلالات روحی و جسمی ظهور پیدا می کند برای فائق آمدن بر این مشکلات باید استرسهای روانی و فرسودگی مقابله کرد.

فشارهای روانی و کاهش کارایی

نتیجۀ طبیعی فشارهای روانی فردی برای سازمان کاهش کارایی، کارکنان که با فشارهای روانی دارای نرخ بالاتر تأخیر، غیبت و ترک خدمت هستند کارایی آنها نیز هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی کاهش یافته و تعداد حوادث و شکایات افزایش می یابد. بدیهی است که این گونه کارکنان دارای روحیه ای پایین انگیزش کم و رضایت شغلی بسیار ضعیف هستند به طور خلاصه کارکنانی که فرسودگی و استهلاک را در خود تجربه می کنند هیجان قبلی را برای کار از دست داده در بسیاری از موارد کار و شغل خود را رها می کنند. (جزنی، ۱۳۷۸)

این روزها فرسودگی شغلی را به مثابه مشکل عمده در تنش کار تشخیص داده اند فرسودگی بیشتر در میان متخصصینی شایع است که بایستی به طور گسترده با دیگر افراد، مشتریان زیر دستان و مراجعان کاری سروکار داشته باشد. در حدود ۲۰ درصد صاحبان مشاغل مدیران و کارشناسان فنی در آمریکا مبتلا به عارضه فرسودگی شغل هستند. (هاروی، ۱۳۷۷)

کنترل فشار روانی

پژوهشگران عمدتاً به چگونگی ایجاد فشار روانی و نحوه ای که افراد از نظر فیزیولوژیکی و روانی در موقعیت های فشار زا واکنش نشان می دهند توجه دارند زمانی که این عوامل شناسایی شد سازمان ها باید قادر به کنترل این محرک های فشار زا باشند، زیرا آنها ایجاد اضطراب و نگرانی کرده نهایتاً بر هدف های کلی سازمان آسیب وارد خواهند کرد افزون بر آن شناسایی به موقع و کنترل فشار روانی ممکن است منتهی به افزایش کارایی، خلاقیت و رضایت خاطر کارکنان گردد. (جزنی، ۱۳۷۸)

علاوه بر آنچه که دیگران می توانند برای فرد در محیط کار و خانه انجام دهند ضروری است تا هر کس که فشار زندگی را بر خود احساس می کند و در این زمینه تجربه فردی دارد دست به کار شده و به خود کمک کند .

درمان فرسودگی شغل

راهبردهای مختلفی برای پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی در منابع مختلف گزارش شده است و در این جهت هر فردی راه و روش مقابله ای را انتخاب و روشهای مقابله ای انتخاب شده به خود به نحوی در کاهش یا افزایش فرسودگی تأثیر دارد. و با به کار بردن نتایج این تحقیق در برنامه ریزیهای آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مراکز بهداشتی و درمانی فراهم خواهد شد تا کسانیکه در آینده به حرفه ای وارد خواهند شد با استرسهای شغلی و فرسودگی و شیوه مقابله با آن آگاه شوند.

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………..

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۲

طرح مسأله و چهارچوب نظری آن …………………………………………………………. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………….. ۹

هدف پژوهش ………………………………………………………………………………… ۱۰

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………. ۱۰

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………….. ۱۱

تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………… ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

شغل چیست؟ …………………………………………………………………………………. ۱۴

حرفه ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

وظیفه …………………………………………………………………………………………… ۱۵

گروه شغلی ……………………………………………………………………………………. ۱۶

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی ………………………………………………… ۱۶

تاریخچۀ روان شناسی کار در ایران ………………………………………………………. ۲۱

فشار روانی یا استرس چیست؟ …………………………………………………………….. ۲۲

عوامل مؤثر در ایجاد استرس ………………………………………………………………. ۲۶

رابطۀ بین استرس و عملکرد ………………………………………………………………… ۲۷

استرس و فرسودگی شغلی ……………………………………………………………… ۲۷

زیان ها و هزینه های ناشی از استرس شغلی …………………………………………….. ۳۰

مراحل فشار روانی ……………………………………………………………………………. ۳۵

نشانه های سازگاری عمومی ……………………………………………………………….. ۳۸

چهار مجموعه فشارهای عصبی سازمانی …………………………………………………. ۳۸

الزامات شغلی …………………………………………………………………………………. ۳۹

الزامات فیزیکی ………………………………………………………………………………. ۴۰

الزامات نقش ………………………………………………………………………………….. ۴۱

الزامات مراوده با دیگران …………………………………………………………………… ۴۱

پی آمدهای فشار عصبی …………………………………………………………………….. ۴۲

پی آمدهای فردی ……………………………………………………………………………. ۴۳

پی آمدهای رفتاری ………………………………………………………………………….. ۴۳

پی آمدهای روانی ……………………………………………………………………………. ۴۴

پی آمدهای جسمی ………………………………………………………………………….. ۴۴

عملکرد ………………………………………………………………………………………… ۴۴

کناره گیری …………………………………………………………………………………… ۴۵

طرز تلقی ها …………………………………………………………………………………… ۴۵

واماندگی ………………………………………………………………………………………. ۴۶

تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ……………………………………

استراتژی های مقابله با فشار روانی ………………………………………………………… ۵۰

استراتژیهای مقابله فردی ……………………………………………………………………. ۵۱

ورزش ………………………………………………………………………………………….. ۵۱

استراحت ………………………………………………………………………………………. ۵۲

مدیریت زمان …………………………………………………………………………………. ۵۲

مدیریت نقش …………………………………………………………………………………. ۵۳

گروه های پشتیبان ……………………………………………………………………………. ۵۴

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان …………………………………………………. ۵۵

ایجاد وجود سازمانی حمایتی ……………………………………………………………… ۵۵

مخفی کردن طرح وظایف …………………………………………………………………. ۵۵

کاهش تعارض و روشن نمودن نقش سازمانی ………………………………………….. ۵۶

طرح بهبود کار راه شغلی  ایجاد مشاوره …………………………………………………. ۵۶

هدف از مشاوره روانی چیست؟ ……………………………………………………………. ۵۸

تقویت مبانی دینی ……………………………………………………………………………. ۵۹

فرسودگی شغل چیست؟ …………………………………………………………………… ۶۰

فرسودگی شغل چه زمانی رخ می دهد …………………………………………………… ۶۳

نشانه های فرسودگی شغلی ………………………………………………………………… ۶۴

انواع فرسودگیی ……………………………………………………………………………… ۶۵

پژوهش های انجام شده در ایران ………………………………………………………….. ۶۷

پژوهش های انجام شده در خارج کشور ………………………………………………… ۶۹

نتیجه نهایی ……………………………………………………………………………………. ۷۲

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….. ۷۳

نمونه آماری ………………………………………………………………………………….. ۷۳

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………. ۷۳

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۷۴

پرسشنامه استرس …………………………………………………………………………….. ۷۵

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج پرسشنامه استرس ……………………………………….. ۷۵

پرسشنامه فرسودگی شغل …………………………………………………………………. ۷۶

اعتبار و روایی پرسشنامه …………………………………………………………………….. ۷۷

روش اجرا ……………………………………………………………………………………… ۷۷

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………. ۷۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۸۰

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………….. ۸۴

پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………… ۸۴

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………… ۸۶

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل
دانلود:  
قیمت محصول:   8800 تومان
تعداد صفحه:   90 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<