امروز :سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی الگوهای دلبستگی ، سخت رویی و شیوه های کنار آمدن در کودکان ناشنوا و عادی
کد محصول:   618
قیمت محصول:   38950 تومان
تعداد صفحه:   83 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   334 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی الگوهای دلبستگی ، سخت رویی و شیوه های کنار آمدن در کودکان ناشنوا و عادی
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات اگر به هر دلیلی امکان خرید آنلاین را ندارید می توانید از طریق کارت به کارت و فایل مورد نظرتان را به ایمیلتان ارسال میکنیم..
دانلود:  
قیمت محصول:   38950 تومان
تعداد صفحه:   83 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی الگوهای دلبستگی ، سخت رویی و شیوه های کنار آمدن در کودکان ناشنوا و عادی

بررسی رابطه میان شیوه های کنار آمدن در کودکان ناشنوا و عادی و همچنین الگوهای دل بستگی ، سخت رویی انجام شده است. بدین منظور ۵۰ آزمون در دامنه سنی ۲۰-۱۲ دختر و ۲۴ پسر که شامل ۱۹ ناشنوا و ۳۱ آزمون عادی است، انتخاب شدند.

سبک های دلبستگی

از آزمودنی ها خواسته شده پرسش نامه های سبک های دلبستگی بزرگسالان، مقیاس سرسختی روان شناختی و پرسش نامه شیوه های مقابله را تکمیل کنند. روش نمونه گیری در آزمون های ناشنوا نمونه گیری در دسترس در آزمون های عادی روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تفاوت معنی داری بین کودکان ناشنوا و عادی از لحاظ سبک های دلبستگی ، شیوه های مقابله و سخت رویی وجود ندارد.

نقش خانواده

در میان عوامل متعددی که در شکل دهی و تحول ویژگی های شخصیت موثرند، نقش خانواده از دیر باز مورد توجه قرار گرفته. تاثیر خانواده بر رشد و تحول ویژگی های شخصیت از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و صاحبنظران بر آن اتفاق نظر دارند (مهرابی زاده، و عریضی به نقل از شریفی، عریضی و نامداری ۱۳۸۴).

خانواده در راستای شکل دهی به شخصیت هرگز اهمیت خود را از دست نمی دهد زیرا تغییر و دگرگونی در خانواده، تغییر در فرایندهای درون روانی اعضای خود را به همراه خواهد داشت. تمامی موارد ذکر شده در مورد کودکان غیر عادی همچون کودکان ناشنوا نیز صدق می کند. بررسی مقایسه ای نکات بیشتری را برای ما روشن خواهد کرد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده تحقیق………………………………………………………………………………….. ۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. ۸

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. ۹

سؤال های تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۰

تعریف نظری و عملیاتی تحقیق…………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

چارچوب نظری و پیشینه دلبستگی……………………………………………………….. ۱۵

ویژگی های دلبستگی………………………………………………………………………. ۱۵

دلبستگی در طول زندگی………………………………………………………………….. ۱۷

ویژگی های دلبستگی مطمئن……………………………………………………………… ۱۸

ویژگی های دلبستگی دوسوگرا…………………………………………………………… ۱۹

ویژگی های دلبستگی اجتنابی…………………………………………………………….. ۲۱

ویژگی های دلبستگی سازمان نیافته……………………………………………………… ۲۲

تجربیات دلبستگی…………………………………………………………………………… ۲۴

دلبستگی به مشابه نقش پذیری……………………………………………………………. ۲۵

مراحل دلبستگی بالبی………………………………………………………………………. ۲۶

عوامل مؤبثر بر کیفیت دلبستگی…………………………………………………………… ۲۹

تأثیر نوع دلبستگی در رفتار آینده کودکان…………………………………………….. ۳۰

نظریه های دلبستگی………………………………………………………………………… ۳۱

نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………… ۳۱

نظریه کردار شناسی…………………………………………………………………………. ۳۲

نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………… ۳۳

نظریه بوم نگری……………………………………………………………………………… ۳۴

نظریه روان شناسی شناختی……………………………………………………………….. ۳۴

دلبستگی در گستره تحقیقات……………………………………………………………… ۳۶

کودکان ناشنوا و عادی ………………………………………………………………….

سخت رویی………………………………………………………………………………….. ۳۷

شیوه های کنار آمدن……………………………………………………………………….. ۴۱

جنبه های درمانی و توانبخشی…………………………………………………………….. ۴۷

روش ارتباط کلی چیست؟………………………………………………………………… ۵۲

روش شنیداری – شفاهی چگونه است؟………………………………………………… ۵۲

روش شنیداری- کلامی چیست؟…………………………………………………………. ۵۳

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

۱- نوع، روش و مراحل اجرای تحقیق………………………………………………….. ۵۶

۲- جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………… ۵۷

۳- وسیله و روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………… ۵۸

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان……………………………………………… ۵۸

اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………….. ۵۹

شیوه های مقابله……………………………………………………………………………… ۶۰

مقیاس سرسختی روان شناختی……………………………………………………………. ۶۱

۴- روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………….. ۶۳

۵- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………… ۶۴

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………… ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

توصیف اطلاعات…………………………………………………………………………… ۶۷

جدول درصد فراوانی میزان دلبستگی دانش آموزان…………………………………… ۶۷

جدول درصد فراوانی میزان مقابل دانش آموزان……………………………………….. ۶۸

جدول درصد فراوانی میزان سخت رویی دانش آموزان………………………………. ۶۹

جدول میزان تفاوت میانگین دلبستگی در کودکان ناشنوا و عادی                   ۷۰

جدول میزان تفاوت میانگین مقابله در ناشنوایان و کودکان عادی………………….. ۷۱

جدول میزان تفاوت میانگین سخت رویی در ناشنوایان و کودکان عادی              ۷۲

جدول میزان تفاوت میانگین دلبستگی و کودکان دختر و پسر………………………. ۷۳

جدول میزان تفاوت میانگین مقابله در کودکان دختر و پسر…………………………. ۷۴

جدول میزان تفاوت میانگین سخت رویی در پسران و دختران………………………. ۷۵

جدول میزان رابطه دلبستگی و سخت رویی…………………………………………….. ۷۶

جدول میزان رابطه دلبستگی و مقابله……………………………………………………… ۷۷

جدول میزان رابطه سخت رویی و مقابله…………………………………………………. ۷۸

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه – بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………. ۸۰

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………. ۸۲

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………….. ۸۳

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی الگوهای دلبستگی ، سخت رویی و شیوه های کنار آمدن در کودکان ناشنوا و عادی
دانلود:  
قیمت محصول:   38950 تومان
تعداد صفحه:   83 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<