امروز :پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین
کد محصول:   349
قیمت محصول:   7500 تومان
تعداد صفحه:   66 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   255 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   7500 تومان
تعداد صفحه:   66 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین بود. جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند، استفاده از تکنیک های کنترلی اجتناب ناپذیر می باشد. روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور مؤثر و کارآمد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند.

جهت انجام این مطالعه توصیفی – مقطعی، فیلمی حاوی ۴ روش کنترل جدا کردن کودک از والد، کنترل صدا، گذاشتن دست روی دهان کودک و بیهوشی عمومی ساخته شد. قبل از نمایش هر تکنیک، در فیلم توضیحی مختصر توسط متخصص دندانپزشکی اطفال راجع به ویژگی، روش و هدف هر تکنیک داده شده ۵۰ نفر از مادران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین این فیلم را مشاهده کردند و پس از مشاهده تکنیک، پرسشنامه ای که در اختیارشان قرار گرفته بود پر کردند.

روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده بود. بعد از آن ترتیب پذیرش تکنیکها به صورت کنترل صدا، گذاشتن دست روی دهان کودک و بیهوشی عمومی بود. در این مطالعه بین پذیرش تکنیک کنترل صدا و رتبه فرزند، سن کودک و تعداد فرزندان خانواده همچنین بین پذیرش تکنیک بیهوشی عمومی از سوی مادران و تحصیلات مادر و رتبه فرزند ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. با توجه به مطالعه حاضر روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده و تکنیک بیهوشی عمومی کمترین تکنیک پذیرفته شده می باشد.

دندانپزشکی کودکان و پیشگیری از مشکلات دندانی

هدف رشته دندانپزشکی کودکان پیشگیری و یا برطرف نمودن مشکلات دندانی و دهانی کودکان می باشد. همانطور که می دانیم گروهی از مردم از درمان های دندانپزشکی برای خود یا کودکان شان به دلیل ترس آنها از اینکه ملاقات های دندانپزشکی به طور معمول دردناک است دوری می گزینند. بنابراین متخصصان دندانپزشکی از هر فرصتی باید استفاده کنند تا به بیماران با والدین شان کمک کنند تا بر این مانع غلبه کرده و بسوی مسیر اصلی مراقبت های دندانپزشکی مؤثر هدایت شوند. خوشبختانه بیشتر کودکان خیلی راحت و به طور خوشایندی ملاقاتهای دندانپزشکی شان را پیش می برند بدون اینکه هیچگونه فشار ناخواسته ای به خودشان یا گروه دندانپزشکی وارد آورند.

کنترل رفتار در کودکان

این موفقیت ها می تواند به چند عامل نسبت داده شود مانند اعتماد به نفس کودک، آماده سازی مناسب کودک توسط والدین برای ملاقات یا مهارتهای عالی ارتباطی گروه دندانپزشکی. اما درصدی از کودکان غیر همکار هستند و به گونه ای رفتار می کنند که انجام درمان دندانپزشکی آنها بدون استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری کودک حین درمان دندانپزشکی امکانپذیر نمی باشد. از این رو جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند استفاده از تکنیک های کنترل رفتار اجتناب ناپذیر می باشد.

روشهای کنترل رفتار کودکان روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور مؤثر و کارآمد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند. این روشها پایه و اساس برقراری ارتباط خوب بین گروه دندانپزشکی و بیمار خردسال است. روشهای کنترل رفتار با در جهت برقراری ارتباط مناسب دندانپزشک با کودک است یا در جهت حذف رفتار نامناسب کودک.

روشهای کنترل

جهت به کارگیری این روشهای کنترلی ابتدا لازم است کودکان را از جهت همکاری به گروههایی تقسیم کنیم و متناسب با هر گروه روش کنترل را انتخاب کنیم. Wright اخیرا کودکان را از نظر رفتار حین درمان به سه گروه تقسیم نموده : کودکان همکار، کودکان فاقد توانایی همکاری و کودکان بالقوه همکار. برای دستیابی به همکاری در کودکان بالقوه همکار حین درمان دندانپزشکی لازم است تلاش کنیم تا الگوی رفتاری کودکان را تغییر دهیم اما در مورد کودکان فاقد توانایی همکاری باید کنترل رفتاری ویژه ای را به کار برد و بلافاصله پس از پایان درمان نمی توان انتظار تغییرات رفتاری سریع و زیادی از آنها داشت.

گروه کودکان فاقد توانایی همکاری شامل دو زیر گروه می باشد: یکی کودکان خیلی خردسال که به علت سن کم، ارتباط با آنها مشکل است و نمی توان درک مطلب را از آنها انتظار داشت و دیگری کودکانی که دچار ناتوانی خاص یا معلولیت هستند.

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: مقدمه و کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۲

کلیات ……………………………………………………………………………………………. ۶

متغیرهای مؤثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان …………………………………………….. ۶

۱- اضطراب مادری ……………………………………………………………………………. ۶

۲- تاریخچه پزشکی ………………………………………………………………………….. ۷

۳- آگاهی از مشکلات دندانی ………………………………………………………………. ۷

طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری …………………………………………………. ۸

والدین بیمار خردسال ……………………………………………………………………….. ۱۰

راهبردهای گروه دندانپزشکی ……………………………………………………………… ۱۱

کنترل رفتاری و ارتباط با کودکان …………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: مروری بر مقالات

مروری بر مقالات ……………………………………………………………………………. ۲۰

اهداف مطالعه …………………………………………………………………………………. ۲۹

هدف کاربردی ………………………………………………………………………………. ۳۰

فصل سوم: مواد و روشها

مواد و روش ها ……………………………………………………………………………….. ۳۰

ساخت فیلم ……………………………………………………………………………………. ۳۱

فصل چهارم: نتایج

روش اجرای تحقیق ………………………………………………………………………….. ۳۲

آزمون t و روش P.S………………………………………………………………………… 44

آزمون t و روش V.C……………………………………………………………………….. 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتجه گیری …………………………………………………………………………… ۴۸

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………. ۵۹

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………… ۶۰

فهرست جداول

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی کودکان براساس سن کودک ……………………………. ۳۴

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی کودکان براساس جنس کودک …………………………. ۳۴

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی کودکان براساس رتبه کودک …………………………… ۳۴

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی مادران براساس سن ………………………………………… ۳۵

جدول ۵-۴: توزیع فراوانی مادران براساس تحصیلات ………………………………… ۳۶

جدول ۶-۴: توزیع فراوانی مادران براساس تعداد فرزندان ……………………………. ۳۶

جدول ۷-۴: توزیع فراوانی مادران موافق/ مخالف روش P.S…………………………

جدول ۸-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف روش V.C……………………….

جدول ۹-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف روش HOM

جدول ۱۰-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف روش G.A

جدول ۱۱-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف:

روشهای کنترلی رفتاری براس سن کودک ………………………………………………. ۳۸

جدول ۱۲-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف:

روشهای کنترل براساس سن کودک …………………………………………… ۳۸

جدول ۱۳-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف:

روشهای کنترلی براساس جنس کودک ………………………………………… ۳۹

جدول ۱۴-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف ………………………………………… ۳۹

فهرست جداول

جدول ۱۵-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف:

روشهای کنترلی براساس تحصیلات مادر ………………………………………. ۴۰

جدول ۱۶-۴: توزیع فراوانی مادران موافق/ مخالف:

روشهای کنترل رفتار براساس تحصیلات مادر ………………………………………. ۴۰

جدول ۱۷-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف:

روشهای کنترل براساس تحصیلات مادر ………………………………………. ۴۱

جدول ۱۸-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف: …………………………………………… ۴۱

جدول ۱۹-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف:

روشهای کنترل رفتار براساس رتبه کودک …………………………………………… ۴۲

جدول ۲۰-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف:

روشهای کنترل براساس رتبه کودک …………………………………………… ۴۲

جدول ۲۱-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف:

روشهای کنترلی براساس تعداد فرزندان …………………………………………. ۴۳

جدول ۲۲-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف:

روشهای کنترل رفتاری براساس تعداد فرزندان …………………………………………. ۴۳

جدول ۲۳-۴: توزیع فراوانی مادران موافق / مخالف:

روشهای کنترل براساس تعداد فرزندان …………………………………………. ۴۴

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین
دانلود:  
قیمت محصول:   7500 تومان
تعداد صفحه:   66 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<