امروز :سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

مدیریت

پایان نامه مقایسه محتوای آموزشی مدارس هوشمند استان آذربایجان شرقی با مدارس هوشمند کوآلالامپور

دانلود پایان نامه مقایسه محتوای آموزشی مدارس هوشمند استان آذربایجان شرقی با مدارس هوشمند کوآلالامپور در این تحقیق به بررسی مقایسه محتوای آموزشی مدارس هوشمند استان آذربایجان شرقی با مدارس هوشمند کوآلالامپور پرداخته شده، فناوری اطلاعات بعنوان گفتمان غالب قرن ۲۱، جایگاه خود را بعنوان مهمترین عامل گذار جامعه از عصر صنعتی به دوران اطلاعاتی تحکیم ساخته است. بطوریکه تغیرات ناشی از آن در تمام مراحل زندگی انسان تاثیر گذار بوده و تقریباً تمام مفاهیم و تعاملات را بطور کامل و چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است (مقدسی، ۱۳۸۵). امروز با بکارگیری روز افزون تکنولوژیهای نو و در نتیجه نیاز […]

پایان نامه مقایسه کارائی شیوه های انتخاب مدیران

دانلود پایان نامه مقایسه کارایی شیوه های انتخاب مدیران در این تحقیق به بررسی مقایسه کارائی شیوه های انتخاب مدیران پرداخته شده، مسئولیت و رسالت تحولات فرهنگی به طور مستقیم بر دوش آموزش و پرورش سنگینی می کند چرا که تمامی نیروهای از سیستم آموزش و پرورش تغذیه شده و به بازار جامعه وارد می شوند از اینرو آموزش و پروش در تمامی جوامع نقش و رسالت حیاتی به عهده دارد که عملکرد آن با نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در تعامل می باشد و به تبیر دیگر آموزش و پرورش دارای اهداف معنوی و اقتصادی است و سعی […]

پایان نامه کاربرد رویکرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی سلماس و ماکو

دانلود پایان نامه کاربرد رویکرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی سلماس و ماکو در این تحقیق به بررسی کاربرد رویکرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی سلماس و ماکو پرداخته شده، در عصر کنونی ،تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده است.بطوریکه هر سازمانی برای آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتها ونتایج عملکردش در محیط های پیچیده و پویا نیازمند برقراری سیستم های متناسب نظارت ،ارزیابی عملکرد خاص خود می باشد.در این تحقیق ،عملکرد دانشگاههای آزاداسلامی واحدهای سلماس و ماکو بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن […]

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه فکری و آزمون تجربی در شرکتهای فعال در صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه فکری و آزمون تجربی در شرکتهای فعال در صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه فکری و آزمون تجربی در شرکتهای فعال در صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار پرداخته شده، طی دو دهه اخیر حرکت به سمت جا معه ایی با اقتصاد دانش بنیان، متغیر و پرتنش که در آن سرمایه گذاری در منابع انسانی، تکنولوژی اطلاعات و تحقیق و توسعه می باشد بسیار چشمگیر بوده است با توجه به این حقیقت امروزه مدیریت دانش و راهکارهای سرمایه فکری برای سازمان […]

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با تسهیم دانش در شرکت سهامی کارخانجات سیمان صوفیان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با تسهیم دانش در شرکت سهامی کارخانجات سیمان صوفیان در این تحقیق به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با تسهیم دانش در شرکت سهامی کارخانجات سیمان صوفیان پرداخته شده، مدیریت دانش فرزند ناخلف تکنولوژی اطلاعاتی است ؛ از او  زاده شده اما به سرعت از آن فاصله گرفت و احترام و اعتبار مام خود را تا حد یک ابزار تکنیکی پایین آورد وآن را به کهنه فروشی ،خشکی و انعطاف  ناپذیری متهم کردو در مقابل آن خود آواي نوشدگي مستمر و  عطش جاودان را سر داد: نوبت كهنه فروشان در گذشت       نو […]

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت اداری با عدالت سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت اداری با عدالت سازمانی در این تحقیق به بررسی رابطه بین سلامت اداری با عدالت سازمانی پرداخته شده، مفهوم سلامت سازمانی، مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، کارمندان، متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه عملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کار کردن در این محل افتخار می کنند، در حقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، […]

پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر اخلاق کاری معلمان مقاطع سه گانه تحصیلی

دانلود پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر اخلاق کاری معلمان مقاطع سه گانه تحصیلی موضوع این پژوهش ارائه مدلی جهت ارزیابی ( بررسی) عوامل موثر بر اخلاق کاری معلمان مقاطع سه گانه تحصیلی است. اهداف کلی پژوهش ارائه مدل مناسب و اهداف ویژه آن شامل شناسایی عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی- مدیریتی ، اعتقادی – ارزشی موثر براخلاق کاری وتعیین سهم و میزان تاثیر گذاری هر یک از عوامل مذکور بر اخلاق کاری معلمان مقاطع تحصیلی می باشد. در این پژوهش هفت سوال پژوهشی مطرح و متناسب با سوالات پاسخ های مقتضی ارائه گردید. روش پژوهش از نوع […]

تحقیق عوامل مؤثر در عدم کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش

دانلود تحقیق عوامل مؤثر در عدم کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر در عدم کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش پرداخته شده، موضوع بكارگیری یافته های پژوهشی به عنوان یكی از محوری ترین مباحث و مسائل درهر نظام آموزشی مطرح است. بهبود در كیفیت نظام تعلیم وتربيت بكار بستن یافته های پژوهشی ر اتخاذ تصمیمات اجرایی و مبتنی ساختن برنامه ریزیها بر نتایج تحقیقات، عملی نمی شود. باید پذیرفت در محور تأثیرگذاری تحقیقات و میزان كاربست یافته های آنها در سیاست گذاریها وتصمیمات آموزشی،كشور ما از وضعیت رضایت بخشی […]

تحقیق سیستم تولید به موقع Just In Time

دانلود تحقیق سیستم تولید به موقع Just In Time در این تحقیق به بررسی سیستم تولید به موقع Just In Time پرداخته شده، JIT یک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال۱۹۷۳ مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید. JITدرآغازبه […]

پایان نامه بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز) در این تحقیق به بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز) پرداخته شده، انسان موجودي اجتماعي است و همين ماهيت اجتماعي بودن آدمي را به برقراري رابطه و ايجاد ارتباطات با وجوه گوناگون اجتماعي رهنمون مي سازد.رفع نيازهاي آدمي جز از طريق ارتباطات صورت نمي گيرد. سازمان به عنوان يك نهاد اجتماعي به دليل اهداف بنيادين فراتر از […]