امروز :سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانهای مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. روش پژوهش […]

دانلود پایان نامه شناسائی عوامل و شرایط مؤثر برای احراز پست مدیریت مدیران آموزشی

دانلود پایان نامه شناسائی عوامل و شرایط مؤثر برای احراز پست مدیریت مدیران آموزشی پست مدیریت مدیران آموزشی از دشوارترین، پراهمیت ترین و حساسترین انواع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی است. در واحدهای آموزشی به لحاظ اهداف پیچیده و بسیار گسترده فعالیت های متعدد و متنوع و روش های اجرایی گوناگون مدیریت و رهبری آموزشی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. مدیریت آموزشی در مدارس، مرکز ثقل فعالیت های گوناگون قرارگرفته و به عنوان منبع انرژی روانی، شرایط مساعد انگیزشی را برای عوامل آموزشی و پرورشی مدرسه، عوامل اداری و اجرایی و از همه مهمتر فراگیران […]

دانلود پایان نامه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران

دانلود پایان نامه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران در این تحقیق به بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران انجام شده است از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. بدون شک در دوران کنونی شاید هیچ شغلی نباشد که پرداختن به آن به آموختی مقدمات و مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انکار ناپذیر آن شغل به شمار می آید و همۀ داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و […]

دانلود پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران در این پژوهش به بررسی ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان پرداخته شده است، ارتباطات از جمله موضوعاتی است که در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملکرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، ۱۳۶۹، ص ۲۴۷). برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین ۵۰/۰ درصد تا ۹۰/۰ درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان در مدارس ابتدایی از دیدگاه ذی نفعان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان در مدارس ابتدایی از دیدگاه ذی نفعان پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه ۵ مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این است که بین تیپ های شخصیتی و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران می باشند که گروه مورد بررسی ۱۰۴ نفر می باشند که از میان آنها ۴۰ نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند حجم نمونه برای گروه ذی نفعان ۱۲۰ نفر می‌باشد که هر دو نمونه به شیوه […]

لیست پایان نامه های رشته مدیریت، اقتصاد و حسابداری

لیست پایان نامه های رشته مدیریت، اقتصاد و حسابداری توجه: هنوز لیست پایان نامه زیر در سایت منتشر نشده است، برای دسترسی به پایان نامه های زیر لطفا با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید. (آقای شیرزاد ۰۹۱۹۸۰۰۸۰۶۰ تماس همه روزه حتی در ایام تعطیلات) برای مشاهده لیست پایان نامه های رشته اقتصاد و حسابداری کمی پایین تر بروید ۱- لیست پایان نامه های رشته مدیریت ۱- پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد ۲- پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو ۹۰۰۰  بر عملكرد شركت توزيع نيروي برق […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران در این پژوهش بررسی نگرش اقتضایی مدیران در عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران می باشد، لذا روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی گشتاوری پیرسون است. در واقع پژوهش همبستگی به دنبال بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل به همراه تغییرات در یک یا چند عامل دیگر از طریق بدست آوردن ضریب همبستگی و سنجش تفاوت هاست. هر چند که در زمینه ارتباط عوامل مؤثر با عملکرد مدیران با پژوهشهای فراوانی روبرو هستیم ولی هنوز بصورت قطعی نمی توانیم مهمترین عوامل […]

پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران

دانلود پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران هوش عاطفی یکی از مهمترین عامل تعیین کننده توانایی مدیر در حل مؤثر تعارض و برخورداری از هوش است. برخلاف آنچه که در گذشته تصور می شد و هوش شناختی را تنها عامل موفقیت و از عوامل تعیین کننده موفقیت افراد در کار و زندگی می دانند (گلمن، ۱۹۹۵). آنچه که امروزه هوش عاطفی نامیده می شود در اصل، منبع اصلی انرژی، قدرت، آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزش ها و اهداف فد را در زندگی فعال می سازد. […]