امروز :سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

معارف ، فلسفه ، اخلاق

دانلود پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شکل گیری تمدن مدرن غرب

دانلود پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شکل گیری تمدن مدرن غرب در این تحقیق به بررسی تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شکل گیری تمدن مدرن غرب پرداخته شده است. بر اساس کشفیات باستان شناسی و مطالعات تاریخی، جامعه شرقی و به ویژه منطقۀ بین النهرین محل ظهور نخستین تمدن بشری و کانون تجمع انسانی است. به همین دلیل و به منظور انتظام بخشیدن به روابط اجتماعی و تهذیب اخلاقی، دین کانون مظهر ادیان الهی و حتی مذاهب غیر آسمانی است جذابیت های اقتصادی، دینی، جغرافیایی و بخصوص شرایط شبه جزیره بودن این منطقه از آغاز شکل […]

دانلود پایان نامه بررسی ریشه های بدحجابی زنان

دانلود پایان نامه بررسی ریشه های بدحجابی زنان در این تحقیق به بررسی ریشه های بدحجابی زنان پرداخته شده است. ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد. فکر این نسل از نظر مذهبی آن چنان که باید راهنمایی نشده است و از این نظر فوق العاده نیازمند هستند و این راهنمایی باید با زبان و منطق همراه باشد. چرا که هر کسی احساس می‌کند این نسل آنقدر ها هم لجوج نیست و آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد و هدف از انتخاب این عنوان «‌ریشه های بدحجابی زنان » […]

دانلود پایان نامه چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی در شهر اردبیل

دانلود پایان نامه چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی در شهر اردبیل در این تحقیق به بررسی شکل گیری انقلاب اسلامی در شهر اردبیل پرداخته شده است. قرن بیستم را قرن انقلابهای بزرگ خوانده اند. قرنی که از نخستین سالها و دهه هایش تا پایان، شاهد خیزشها وقیامهای کوچک وبزرگ درجای جای کره خاکی بوده است. انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، قیامهای متعدد در آفریقا و…شواهد این مدعایند. فصل مشترک این خیزشها، الگوپذیری از مکتب مارکسیسم و قرارگرفتن در قالب مبارزه طبقه ای علیه طبقه دیگر بود. وقوع انقلاب اسلامی ایران در دهه های آخر قرن بیستم با ویژگیهایی منحصر به […]

دانلود تحقیق نقش خانواده در گرایش جوانان به نماز

دانلود تحقیق نقش خانواده در گرایش جوانان به نماز در این تحقیق به بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان به نماز می پردازد. مهمترین دوره عمر انسان دوران نوجوانی و جوانی است این دوره مصادف است با بروز بیداری های متعدد که هر کدام می توانند زمینه ای باشند برای رشد و سعادت و در صورت عدم هدایت آنها موجب بدبختی و سقوط انسان می شود مانند: بیداری فطرت، بیداری مذهب، بیداری جهان بینی و بیداری وجدان در هر کدام از بیداری ها باید به تربیت صحیح، محیط مناسبی را بوجود آورد تا رشد و تعالی جوان را به همراه […]

دانلود پایان نامه راهکارهای ایجاد شادی و نشاط در جوانان با بکارگیری الگوهای دینی و تبیین افق های روشن بین سنین (30-18 سال) شهرستان مرند

دانلود پایان نامه راهکارهای ایجاد شادی و نشاط در جوانان با بکارگیری الگوهای دینی و تبیین افق های روشن بین سنین (۳۰-۱۸ سال) شهرستان مرند نشاط در جوانان با بکارگیری الگوهای دینی اختلاف نظر دارند تا جائی که برخی از آنها دین را از علتهای اساسی بیماریهای روحی می دانند، اظهار داشت: در رأس آنها فروید است که معتقد است “ادیان بشری توهمی بیشس نیستند و این منجر به انواع بیماریهای روحی برای انسان    شود.” غم و شادی دو روی یک سکه هستند بشر همیشه در زندگی در جستجوی شادی بوده و شاد زیستن آرزوئی همیشگی برای انسان بوده است. […]