امروز :یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

حقوق

دانلود پایان نامه کاربرد سلاح های شیمیایی و بیولوژیک در جنگ ایران و عراق

دانلود پایان نامه کاربرد سلاح های شیمیایی و بیولوژیک در جنگ ایران و عراق در این تحقیق بررسی و کاربرد سلاح های شیمیایی و بیولوژیک در جنگ ایران و عراق پرداخته شده، بررسی های باستان شناسی نشان می دهد که تا نخستین دوره ها نوسنگی: خبری از جنگ نیست ولی در ادوار بعدی عصر نوسنگی، بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان بطور فزاینده ای آغاز شده این واقعیتی مسلم است که پیشرفت تکنولوژی همواره توان نهفته ای برای ویرانگرای در بطن خود پرورش می دهد. وقوۀ سلاح سازی بشر پا به پای پیشرفت علوم به پیش آمده است. […]

دانلود تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

دانلود تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا در این تحقیق به بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا پرداخته شده است، قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات […]