امروز :سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

اجتماعی ، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

دانلود پایان نامه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان در این تحقیق به بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان پرداخته شده است. اضطراب اجتماعی اضطرابی است که خصوصاً هنگام برخوردهای اجتماعی متقابل افراد با یکدیگر بوجود می آید افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می‌برند با افزایش مسائل روانی، ناتوانی در تمرکز حواس و حالتهای عصبی روبرو هستند. اشخاص دچار اضطراب های اجتماعی به منبع ناراحتی خود که برخوردهای اجتماعی است که اکنون یا بزودی با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند. اگر چه هر کسی گاهی حداقل کمی از مصاحبه ای که قرار است در […]

دانلود تحقیق بررسی تأثیر و نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر و نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی هدف از این گردآوری اشاره به نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان است و قرآن به عنوان یک کتاب هدایت مطرح شده پس فواید و ثمرات قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان بررسی شده است و اخلاق نیکوی انسانی در آن مطرح شده است. خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند. در این تحقیق نگرش دانش آموزان […]

دانلود پایان نامه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

دانلود پایان نامه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد در این تحقیق به بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد پرداخته شده است. امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است،‌ پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند. در واقع […]

دانلود تحقیق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان 10 تا 15 سال پسر در شهر اردبیل

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان ۱۰ تا ۱۵ سال پسر در شهر اردبیل پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان کار و خیابان و کودکان عادی شهر اردبیل که سن آنها بین ۱۰ تا ۱۵ سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (۱۹۹۰) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی کرده که شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی ادارۀ هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش […]

دانلود تحقیق بررسی مسائل و مشکلات آموزشی نابینایان مدرسه دخترانه نرجس

دانلود پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات آموزشی نابینایان مدرسه دخترانه نرجس در این تحقیق به بررسی مسائل و مشکلات آموزشی نابینایان مدرسه دخترانه نرجس پرداخته شده است. نابینایی فاجعه نیست بلکه پدیده ای است بس کهن که قدمت آن را نمی توان با پیدایش بشر همزاد و همزمان دانست. با این عارضه و اتفاق باید به درستی روبرو شد. با قبول واقعیت آن را از طریق صحیح، سعی در برطرف کردن مشکلات آن تلاش کرد. با وجودی که نابینایی از نظر گذراندن زندگی صحیح و سالم فرد در موارد خاصی کمتر از بسیاری از معلولیت های دیگر محدودیت ایجاد […]

دانلود تحقیق بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهر مشهد

دانلود پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهر مشهد پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان مشهد انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما ۲۰۰ نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه می باشد. اعتیاد عبارت است از حالتی که […]

دانلود تحقیق بررسی سبکهای حل مسأله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

دانلود پایان نامه بررسی سبکهای حل مسأله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مسأله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه ۲۴۰ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر (۱۲۰ نفر) و افراد عادی ۱۲۰ نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ (۱۹۹۶) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و […]

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی و اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان در ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان کرج بخش اشتهارد

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی و اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان در ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان کرج بخش اشتهارد در این تحقیق به بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی و اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان در ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان کرج بخش اشتهارد پرداخته شده است. پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج […]

دانلود تحقیق بررسی تأثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان - دختران و پسران 19-13 سال شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان – دختران و پسران ۱۹-۱۳ سال شهر تهران در این پژوهش به بررسی تأثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان (دختران و پسران ۱۹-۱۳ سال شهر تهران) پرداخته شده است. خانواده از مهمترین نهاد و از نیرومند ترین ارگان اجتماعی است زیرا پایه های خوشبختی و بدبختی انسان در آنجا به وجود می آید. انسانیت  و اخلاق آدمی در محیط خانواده شکل می گیرد و عواطف نیک و بد در آنجا به وجود می آید. وقتی سخن از خانواده به میان می آید بحث از […]

دانلود پایان نامه بررسی میزان اعتماد مردم (جوانان 15-29 سال) شهر مرند نسبت سازمان ها، مدیران و مسئولان دولتی

دانلود پایان نامه بررسی سنجش میزان اعتماد مردم (جوانان ۱۵-۲۹ سال) شهر مرند نسبت سازمان ها، مدیران و مسئولان دولتی مطالعه حاضر در مورد سنجش میزان اعتماد مردم به مسئولین و کارگزاران دولتی است. اعتماد که به تعبیر بزرگان جامعه شناسی مهمترین مسئلۀ نظم اجتماعی و اصلی­ ترین مؤلفۀ سرمایه اجتماعی است. این پژوهش به صورت میدانی و به روش پیمایشی در بین جوانان ۲۹-۱۵ سال شهر مرند انجام یافته است. اهدافی که در این تحقیق دنبال می­ شدند عبارت بود از سنجش میزان اعتماد بنیادی، اعتماد بین شخصی، ارزیابی مردم از ساختار سازمانی سازمان­ها و دستگاه­ها و ارزیابی مردم […]